Preporučujemo: Emisiju "Ostali" u subotu na TK televiziji

Kako je biti manjina u zemlji u kojoj si rođen? Kako očuvati identitet, kulturu, tradiciju, običaje? Na koji način se udružuju pripadnici nacionalnih manjina na području Tuzle i Tuzlanskog kantona, Bosne i Hercegovine i šta im je zajedničko. Koliko među nama ima Roma, Jevreja, Slovenaca – pogledajte ove subote u emisiji Pečat u vremenu. Prvi dio emisije na programu je u subotu 30. januara. Naredne subote, 6. februara družimo se sa Italijanima, Poljacima i Albancima.

Bosna i Hercegovina je potpisnica brojnih međunarodnih dokumenata koji se odnose na problematiku i prava nacionalnih manjina. Ratificirala je europsku Okvirnu konvenciju o zaštiti prava nacionalnih manjina, a 2003. godine je usvojila Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina na državnom i entitetskom nivou. Time je pravno i institucionalno stvorila uslove koji omogućavaju nacionalnim manjinama da očuvaju i razvijaju svoj nacionalni, etnički, vjerski i kulturni identitet i integriraju se u društvenu zajednicu Bosne i Hercegovine. Zakonom o zaštiti prava nacionalnih manjina propisane su obveze organa vlasti da štite i poštuju, razvijaju i očuvaju etnički, kulturni, jezični i vjerski identitet svakog pripadnika nacionalne manjine, a koji je državljanin Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina je u skladu sa Zakonom, dužna da štiti položaj i jednakopravnost pripadnika sedamnaest nacionalnih manjina: Albanaca, Crnogoraca, Čeha, Italijana, Jevreja, Mađara, Makedonaca, Nijemaca, Poljaka, Roma, Rumuna, Rusa, Rusina, Slovaka, Slovenaca, Turaka i Ukrajinaca. Iako se poštivanje prava na papiru razlikuje od situacije u praksi, većina pripadnika nacionalnih manjina, koji žive ovdje, Bosnu i Hercegovinu doživljavaju kao svoju državu. S njima razgovaramo u dvodijeloj emisiji Pečat u vremenu, radnog naslova "Ostali".

 Obje emisije su na programu Televizije TK od 16 sati i 15 minuta.

RTVTK na Facebooku

RTVTK na Google Plus

350x500-1

SEDMIČNA ŠEMA TV TK TUZLA

tvayin herarcakum 2                                                  

Opširnije:SEDMIČNA ŠEMA TV TK TUZLA

Korisnik