Print this page

TK: Nastavni plan i program za nadarenu djecu (video)

Društvo pedagoga i psihologa TK , Odsjek za pedagogiju i psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, održao je seminar za  pedagoge i psihologe osnovnih škola  Tuzlanskog kantona o temi „Rad sa nadarenom djecom“. Analizirane su smjernice jačanja samopuzdanja, znanja i vještine nadarene djece. Više pogledajte u video prilogu

Sagovornica: prof. Mirzeta Hadžić - Suljkić, Odsjek za pedagogiju i psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Media