Print this page

Balkan: Građani Beograda i Zagreba najčešće posjećuju svoje gradske biblioteke

Opće je poznato da čitanje knjiga oplemenjuje život čovjeka, obogaćuje njegov vokabular, razvija njegovu maštu i kreativnost te mu omogućava jedan sasvim drugačiji pogled na život i svijet.

Svjedoci smo također da internet i tehnološki uređaji koji se ljudima danas nude, svakim danom u sve razvijenijim oblicima, negativno utječu i na samo čitanje knjiga. Tehnologija je učinila svoje da danas svaki korisnik bilo kojeg pametnog telefona ili drugog sličnog uređaja ima mogućnost da na njega pohrani na stotine primjeraka knjiga u elektronskoj formi. 

To je bio razlog da istražimo koliko danas stanovnici zemalja regiona često posjećuju svoje gradske biblioteke, odnosno da li su vremena kada je biblioteka bila jedan od glavnih izvora za omiljenu knjigu, a ujedno i mjesto u kojima se razvijala ljubav prema čitanju, ostala isa nas. 

- Biblioteka grada Beograda u 2014. izdala 2.046.331 jedinica

Biblioteka grada Beograda najveća je pozajmna biblioteka u Srbiji. Gradska biblioteka u svom sastavu ima i 13 opštinskih biblioteka sa mrežom svojih ogranaka, tako da biblioteka funkcioniše na oko 80 lokacija u gradu. 

Tokom 2014. godine u Biblioteci grada Beograda (BGB), gradu sa 1.659.440 stanovnika, evidentirana su 142.983 upisana člana, te ukupno 978.544 korisnika knjižničnih usluga. Prema tome, u prosjeku je svaki korisnik tokom 2014. godine 6,9 ​​puta koristio usluge BGB-a. Izdana je 2.046.331 jedinica knjižnične građe (knjiga, dvd-a ili cd-a) što čini 15 jedinica po upisanom članu. Članarina u beogradskoj biblioteci je 1500 dinara (12,50 eura).

Ukupan broj posjeta Biblioteci grada Beograda dostigao je 1.156.968, pri čemu se ovaj broj odnosi na upotrebu knjižničnih usluga i posjetice kulturnih programa u mreži knjižnica BGB-a. 

- KGZ posjetilo je 3.006.198 osoba, a posuđeno je ukupno 3.020.597 jedinica

Knjižnice grada Zagreba su organizirana mreža narodnih biblioteka i najveća ustanova među narodnim bibliotekama u Hrvatskoj, a ujedno i jedna od najvećih kulturnih ustanova u Gradu Zagrebu.

Jezgru mreže čini Gradska knjižnica, koja uz Knjižnicu Božidara Adžije, specijaliziranu za društvene znanosti te Bibliobusnu službu s dva bibliobusa, okuplja još dvanaest područnih knjižnica s mrežom od dvadeset sedam ogranaka na ukupno četrdeset i dvije lokacije. 

Knjižni fond u 2014. godini iznosio je 2.329.166 svezaka, prosjek knjiga u narodnim knjižnicama po stanovniku Zagreba iznosio je 2,9. Tokom prošle godine, Knjižnice grada Zagreba posjetilo je 3.006.198 građana, a posuđeno je ukupno 3.020.597 jedinica (knjižna i neknjižna građa).

Ukupan broj registriranih članova u Knjižnicama grada Zagreba je 213.583. Knjižnice grada Zagreba povećale su broj upisanih i ukupno registiriranih članova za jedan posto u odnosu na 2013. godinu. Interesantno je također da je povećan postotak djece i mladih za osam posto u odnosu na prethodnu godinu. Članarina u Zagreba iznosi 50 kuna (6,6 eura).

Najbrojniji članovi zagrabačkih biblioteka, uz djecu, jesu osobe radno-aktivne dobi, čime je potvrđena temeljna zadaća narodnih knjižnica, dok se učenici i studenti vjerovatno sve više koriste školskim i fakultetskim bibliotekama, a narodne knjižnice koriste za interdisciplinarno obrazovanje i rekreativno čitanje.

- U Sarajevu u 2014. godini posuđene 196.143 knjige 

Kada je u pitanju gradska biblioteka JU Biblioteka Sarajeva na godišnjem nivou u biblioteku se upiše između 12.000 i 15.000 novih članova, koji aktivno i redovno koriste sve programske usluge koje biblioteka nudi. 

Biblioteka kontinuirano razvija mrežu pozajmnih odjeljenja. Do sada je oformljeno 16 odjeljenja u okviru kojih se nalaze još i Centralna čitaonica, Dječija čitaonica, Njemačka čitaonica i Američki kutak. U 2014. godini broj upisanika iznosio je 13.552, zabilježen je broj posjeta u svim pozajmnim odjeljenjima od 183.217, te je posuđeno 196.143 knjiga.

Da interes za biblioteke u gradu Sarajevu postoji dokaz je i projekat Dani otvorenih vrata Biblioteke Sarajeva, koji je realizovan 2012 godine i 2014 godine. Biblioteka je u periodu od dvije godine omogućila građanima besplatnu godišnju članarinu u svim pozajmnim odjeljenjima i čitaonicama. 

Tako je u 2012. godini za dva dana čak 8.575 građana je iskoristilo mogućnost besplatnog učlanjenja, dok se u 2014. godini u jednom danu upisalo 6.712 novih korisnika. Godišnja članarina za korištenje usluga Biblioteke Sarajeva iznosi 15,00 KM (sedam eura), a ova cijena uključuje sva pozajmna odjeljenja.

- Biblioteku u Podgorici dnevno u prosjeku koristi 200 građana

Narodna biblioteka "Radosav Ljumović" najveća je narodna (javna) biblioteka u Crnoj Gori, čiji ukupan broj publikacija iznosi više od 225.000. 

Osim matične zgrade, biblioteka ima četiri područna odjeljenja na teritoriji Podgorice, inače grada sa oko 185.000 stanovnika.

Kako je za AA kazao direktor biblioteke Nebojša Burzanović, ova ustanova je u 2014. godini evidentirala više od 3.000 upisanih članova, što predstavlja porast broja učlanjenih u odnosu na nekoliko prethodnih godina. 

"Stvarni broj korisnika Biblioteke i naših usluga je mnogo veći, jer jedna članska karta se najčešće koristi za potrebe više članova porodice. Tako smo čitaocima u protekloj godini posudili i dali na korišćenje preko 75.000 bibliotečkih jedinica. Usluge naših čitaonica dnevno koristi oko 200 građana", kazao je on.

Naglasio je kako među korisnicima podgoričke Gradske biblioteke ima svih starosnih dobi, kao i da broj učlanjenih učenika i studenata čini gotovo polovinu korisnika. Cijena godišnje članarine u biblioteci iznosi pet eura.