Print this page

Travnik: Elči Ibrahim-pašina medresa - kontinuitet odgoja i obrazovanja

Elči Ibrahim pašina medresa je jedna od najvažnijih i najstarijih obrazovnih intitucija u Bosni i Hercegovini koja je nadrasla lokalne okvire i ostavila neizbirisiv trag u našoj prošlosti. Ova kolijevka znanja bila nam je inspiracija da napišemo priču o Elči Ibrahim –pašinoj medresi.

 U Travniku postojalo je nekoliko medresa, koje su predstavljale visokoobrazovne institucije tog vremena. Najpoznatija među njima jeste Elči Ibrahim – pašina medresa, u narodu poznata kao Fejzija. Ona je, ujedno, i najstarija odgojno obrazovna ustanova u Srednjobosanskom kantonu. Podignuta je davne 1706. godine kao hajr djelo vezira Ibrahim- paše a uz nju I biblioteka. Biblioteka je sama po sebi riznica kulturne baštine, koja predstavlja živu vezu između prošlosti i sadašnjosti. U natpisu o gradnji Medrese sadržani su stihovi na turskom jeziku, gdje između ostalog piše: “Ako želiš veličanstven osjećaj, dođi i pogledaj Ibrahimova vrata“. Počev od ovih riječi, potrebno je naglasiti vanjsku ljepotu Medrese koja simbol prepoznatljivosti, ambasador kulture i historije ove sredine. Kao takva predstavlja i značajan turistički potencijal.

 Iznjedrila je mnoge poznate učenjake iz oblasti islamskih nauka, književnosti, filozofije. Polaznici škole koji su ostavili neizbrisiv trag u povijesti ove obrazovn intitucije u periodu između dva svjetska rata , bili su: Derviš - ef. Spahić, Sulejman - ef.Alihodža, Sulejman –ef. Dedić . Muhamed – ef. Imamović , Jakub - ef. Buljubašić i Hasan – ef. Mujkić.jedan od najuspješnijih polaznika Elči Ibrahim - pašine medrese u Travniku je hafiz dr. Sejad Mekić, rođen 1982. U Busovači koji je uspješno odbranio doktorsku disertaciju u V. Britaniji na temu „Husein Đozo nd Islamic modernisim in Titoist Yugoslavia“. Zaposlen je kao imam u centralnoj džamiji u Kembridžu, te kao predavač i mentor na cambridge Muslim College – u. Predsjednik je Izvršnog odbora i viši šerijatski savjetnik u Vijeću muslimana u Kembridža. Ova medresa radila je sve do 1946.godine, kada narednih 48 godina, biva nasilno zatvorena. Njen rad obnovljen je 8.oktobra 1994.godine. Tada je u njene klupe sjelo 96 učenika raspoređenih u tri odjeljenja i upisanih u školsku 1994./95. godinu. Pored ostalih, najveće zasluge za njeno reaktiviranje imali su Nusret –ef. Abdibegović – muftija travnički, Adil Lozo – predsjednik OIZ Travnik, Ahmed Adilović i Hakija Alagić.

- Svojom tristogodišnjom tradicijom I dvdesetogodišnjim savremenim iskustvom I rezultatima Elči Ibrahim –pašina medresa I njen kolektiv svjedoči svoju opredjeljenost I opredjeljenost Islamske zajednice da odgaja I obrazuje omladinu u duhu islama I općih pozitivnih civilizacijskih vrijednosti. Do danas je ovu Medresu završilo 846 učenika I učenica, njih 35 je ponijelo titulu hafiza Kur’ana časnog. Školske 2014./2015. godine ispraćena je 248. generacija maturanata. Mnogi svršenici Medrese završili su prestižne fakultete u domovini I svijetu, uspjeh I rezultati koji su postignuti prozivod su dobre organizacije, planskog djelovanja I timskog rada uposlenika I uprave škole, ističe direktora Elči Ibrahim – pašine medrese u Travniku Dževdet ef. Šošić.

Svršenici Ibrahim –pašine medrese bili su i ostali najautentičniji ambasadori ove institucije. Svjesni da su pred obrazovanjem izazovi novog vremena u mnogim stvarima su predvodnici pozitivnih promjena, a sve sa ciljem da djeca koja će izaći iz ove škole, kao i brojne generacije prije njih, budu spremna za životne izazove koji im predstoje.

 - Imajući u vidu Medresinu ulogu na polju edukacije I prosvjećivanja, za potrebnim se smatralo u sklopu odgojno- obrazovnog procesa davanje mogućnosti pohađanja određenih sekcija. Sekcije iz oblasti nauke, tehnike, kulture, umjetnosti I sporta svojim radom doprinose kvaliteti javne I kulturne djelatnosti Škole. Vannastavne aktivnosti pomažu učenicima da prošire svoja znanja I vještine, ali I pripremanju učenikaza društveno koristan radi život općenito. One su poseban vid rada sa učenicima u kojem odgojni elemenat ima dominaciju nad obrazovnim, dodaje direktor Šišić.

 Školovanje u Medresi traje četiri godine, nakon čega se stiče zvanje „svršenik medrese“, te se time učenicima omogućava nastavak studija, kako na islamskim, tako i na društvenim i prirodnim fakultetima u zemlji i iniostranstvu. Ovo škola internatskog tipa, muški i ženski,  spaja islamsku tradiciju sa dostignućima moderne nauke. Udžbenici su digitalizirani, a uveden je I elektronski dnevnik. U ovoj školi eduzkuje se 350 učenika raspoređenih u 12 odjeljenja. Sa učenicima u nastavi i odgoju svakodnevno radi četrdeset pet profesora. Hroničar svih važnih dešavanja u Elči Ibrahim- pašinoj medresi je i školski list „Nedžm“. Nastavni planovi koji je svrstavaju u red gimnazija samo su jedan od faktora zahvaljujući kojima ova škola postiže izvanredne rezultate. Učenici i profesori Elči Ibrahim - pašine medrese u Travniku nastavljaju stopama svojih predhodnika ponosno pronoseći ime škole u kojoj su stekli duhovnost, mudrost i znanje.

Image Gallery