Print this page

TK: Predstavnici resornog ministarstva na sastanku sa direktorima osnovnih i srednjih škola

U Bosanskom kulturnom centru u Tuzli održan je radni sastanak ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta mr.sc. Izeta Jagodića, sekretara Hadžeta Kurtovića i pomoćnica ministra Mersija Jahić sa direktorima osnovnih i srednjih škola u Tuzlanskom kantonu.

Sastanak je upriličen uoči početka nove školske 2015/2016. godine, a razgovaralo se o svim aktuelnim temama sa kojima se susreću obrazovne ustanove, kako bi se utvrdili prioriteti i zajednički ih rješavali, a to su: informacija o nabavci udžbenika za učenike osnovnih škola u stanju socijane potrebe, okončanje konkursne/oglasne procedure i prijem zaposlenika u osnovne i srednje škole, normativno-pravni poslovi u ustanovama osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja, uvođenje programa eko-škole u osnovne i srednjeg škole na podruučju TK, održavanje školskih objekata i prostora oko školskih objekatai doniranje knjiga školske lektire za “Dopunske škole”, koje pohađaju djeca državljanja BiH u inozemstvu.

Ministar Jagodić je prisutne direktore upoznao sa aktivnostima Ministarstva u cilju početka nove školske godine na vrijeme. Konkursna procedura se privodi kraju.Na sastanku je posebno bilo riječi o jasnim i transparentnim tumačenjima Pravilnika koji se tiče primanja nastavnika u radni odnos.

Ministarstvo će osigurati određen broj kompleta besplatnih udžbenika za učenike devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja koji su u stanju socijalne potrebe, kao i za učenike romske populacije koji su u istoj situaciji. Sredstva za ove namjene osigurana su iz Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Nastava će početi 1. septembra, u prvom polugodištu u ovoj školskoj godini trajat će do 31. decembra, kad za učenike počinje četverosedmični zimski raspust, saopšteno je iz Službe za odnose s javnošću Vlade TK.