Print this page

Dvije strane priče o napuštanju Fakulteta, ispit prije diplomiranja

Ovih dana pažnju javnosti privukla je priča o studentu Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli Nedžadu Ribiću, koji je odlučio napustiti ovaj Fakultet, iako mu je do završetka studija ostao samo jedan ispit.

Kako je naveo u pismu koje je uputio Nučno-nastavnom vijeću time je želio skrenuti pažnju na stanje na ovom Fakultetu i probleme sa kojima se studenti suočavaju, ne samo na Mašinskom nego i na drugim državnim fakultetima.

Tim povodom danas se oglasio i Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli.

Optužbe na rad nastavnika i saradnika kvalifikuju kao neosnovane i neargumentovane napade, jer ističu da student Ribić nije iskoristio nijednu od zakonskih mogućnosti za delegiranje problema koje navodi u pismu.

„Ti navodi su tendenciozni i direktno usmjereni na rušenje ugleda Mašinskog fakulteta“, rekao je danas dekan ovog Fakulteta Muhamed Mehmedović.