Print this page

Danas počelo: Pogledajte program obilježavanja "Dječije nedjelje" na području TK

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona objavilo je program obilježavanja „Dječije nedjelje“ na području TK u 2015. godini.

Programom je planirano organizovanje raznovrsnih aktivnosti od strane ustanova i organizacija socijalne zaštite, predškolskih i školskih ustanova i udruženja, koje u svom radu podstiču aktivnosti djece. Riječ je o kreativnim i edukativnim radionicama, takmičenjima i izložbama čiji je cilj usmjeravanje pažnje na najmlađu populaciju.

U cilju podsticanja i organiziranja kulturno-obrazovnih, rekreativnih i drugih mjera i akcija za unapređenje razvoja brige o djeci kao i pokretanja novih inicijativa i programa za zadovoljavanje potreba djece, u okviru obilježavanja „Dječije nedjelje“ planirano je organizovanje raznovrsnih aktivnosti od strane ustanova i organizacija socijalne zaštite, predškolskih i školskih ustanova i udruženja, koje u svom radu podstiču aktivnosti djece, saopćeno je iz Vlade TK.

II – PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OBILJEŽAVANJA „DJEČIJE NEDJELJE“

U Tuzlanskom Kantonu „Dječija nedjelja“ obilježiti će se kroz slijedeće programske aktivnosti:

DATUM I VRIJEME

 

AKTIVNOST

ORGANIZATOR

MJESTO

01.10.2015

 

10.00-12.00

Radionica na temu ,,Dječija prava“.

UHD ,, Prijateljice“.

Dnevni Centar za djecu ,,UHD Prijateljice“

 

01.10.2014.

Edukativne i kreativne

radionice za djecu sa poteškoćama u psihičkom i fizičkom razvoju

JU Centar za socijalni rad Kladanj i udruženje

 „Naše dijete“

Prostorije udruženja „Naše dijete“ Kladanj

01.-8.10.2015.

14.00-16.00

Otvorena vrata „Porodičnog savjetovališta“

Udruženje „Prijateljice obrazovanja Amica Educa“ Tuzla

Udruženje Amica Educa,

ul. Klosterska 13, III sprat

Tuzla

Kontakt osoba: Aida Vrabac Trnačević

01.10.2015.

 

13.00

Radionica pod nazivom

„I ja imam prava“

Udruženje „Prijateljice obrazovanja Amica Educa“ Tuzla

O.Š.“Kiseljak“,

ul. Prvog maja br.117

Kontakt osoba: Merima Salihbegović

 

01.10.2015.

 

14.00

Psiho-edukativna radionica za djevojčice / mlade žene romske nacionalnosti

Udruženje „Prijateljice obrazovanja Amica Educa“ Tuzla

O.Š.“Kiseljak“,

ul. Prvog maja br.117

Kontakt osobe: Zlata Nišić i Aida Vrabac Trnačević

02.10.2015

 

10.00-12.00

Izlazak djece u Tržni Centar Dramar

Tim Dnevnog centra za djecu ,,Prijateljice“.

Tržni Centar Dramar Tuzla

01.-02.10.2015

 

10.00-15.00

Radionice:

1.Promocija dječijih prava

 2.Debata na temu dječijih prava i iskazivanje potreba kroz likovnu umjetnost

Centar za djecu sa višestrukim smetnjama

„Vrati mi osmijeh“

U prostorijama Centra za djecu sa višestrukim smetnjama

„Vrati mi osmijeh“

Ljubače (vojna kasarna)

02.-06.10.2015

 

11,00-14,00

Edukativno kreativne radionice:

1.Radionica za roditelje i nastavnike pod nazivom “Komunicirajmo zajedno“

2.Radionica za djecu sa posebnim potrebama i zdravo razvijenu djecu iz OŠ „Gračanica“ i OŠ. Đurđevik

Centar za djecu sa višestrukim smetnjama

„Vrati mi osmijeh“

U prostorijama Centra za djecu sa višestrukim smetnjama “Vrati mi osmijeh“

Ljubače (vojna kasarna)

02.10.2015.

Radionice za roditelje djece sa poteškoćama u psihičkom i fizičkom razvoju na temu “Prava djece“

JU Centar za socijalni rad Kladanj u saradnji sa udruženjem „ Naše dijete“

Prostorije JU Centra za socijalni rad Kladanj

2.10.2015.

 

12.00

Dodjela školskog pribora djeci nezaposlenih roditelja / učenicima O.Š. „Bukinje“

Udruženje „Prijateljice obrazovanja Amica Educa“ Tuzla

O.Š.“Bukinje“,

ul.Vojka Milovanovića br. 46

Kontakt osoba: Aida Vrabac Trnačević (Amica Educa); pedagogica škole Mirzeta Jahić, direktor škole Edin Tulić

 

3.10.2015.

 

10.00-11.00

 

Radionica „Kreativno izražavanje slikanjem“ za djecu uzrasta od 6-8 godina

Udruženje „Prijateljice obrazovanja Amica Educa“ Tuzla

Udruženje Amica Educa,

ul. Klosterska 13

Tuzla

Kontakt osoba:Azra Ahmetović

3.10.2015.

 

9.00-13.00

Radionica ekonomskog osnaživanja – kurs šivenja za djevojčice / mlade žene romske nacionalnosti

Udruženje „Prijateljice obrazovanja Amica Educa“ Tuzla

Udruženje „Prijateljice“,

ul. Midhata Begića 33, Simin Han, Tuzla

Kontakt osoba: Rahima Karabegović

 

03.10.2015.

11.00- 14.00

 

Organiziranje takmičenja u čitanju Brajevog pisma

 

 

 

Udruženje građana oštećenog vida Tuzla

 

Tuzla, prostorije Udruženja, Kazan mahala 5

 

 

 

05.10.2015.

Radionica za djecu na temu “Obojimo naš svijet duginim bojama“

JU Centar za socijalni rad Kladanj u saradnji sa udruženjem

 „ Naše dijete“

 

Prostorije udruženja „ Naše dijete“

 

5.- 09.10.2015.
9.30 – 11.00 i 12.30 – 14.00

Edukativne i kreativne radionice za djecu predškolskog uzrasta

Udruženje „Snaga žene“ Tuzla

Udruženje „Snaga žene“, Slanac bb, Tuzla

5.10.2015. od 10.00-12.00

Edukativna radionica za djecu u vrtiću Lastavica – JU Naše dijete Tuzla

Crveni križ/krst grada Tuzla

Tuzla

06.10.2015.

Posjeta dječijem obdaništu “ Edina Čamdžić“ u Kladnju i doniranje dječijih igračaka

JU Centar za socijalni rad Kladanj , u saradnji sa Crvenim križom općine Kladanj

JU Dječije obdanište „Edina Čamdžić“, u Kladnju.

6.10.2015. od 10.00-12.00

Edukativna radionica za djecu u vrtiću Pčelica – JU Naše dijete Tuzla

Crveni križ/krst grada Tuzla

Tuzla

06.10.2015.

11.00 -13.00

Ulična kampanja/izložba

Udruženje roditelja

„Futura“ iz Gračanice

Centar grada – pješačka zona u Gračanici

07.-09.10.2015.

 

Izložba slika, ukrasnog nakita i ručnih radova djece sa poteškoćama u psihičkom i tjelesnom razvoju.

JU Centar za socijalni rad Kladanj

Prostorije JU Centra za socijalni rad Kladanj

07.10.2015.

Druženje staratelja i hranitelja sa djecom bez roditeljskog staranja koja se nalaze na porodičnom smještaju

JU Centar za socijalni rad Tuzla

Prostorije JU Centar za socijalni rad Tuzla

07.10.2015.

12.00-14.00

Organizovanje jednodnevne izložbe svih radova nastalih kroz radionicu u Gradskoj dvorani Živinice

Centar za djecu sa višestrukim smetnjama

„Vrati mi osmijeh“

Gradska dvorana

Živinice

07.10. 2015. 11.00 – 14.00

 

Debata o ishrani djece u fazi rasta i razvoja

Udruženje potrošača i ostali učesnici

Dom penzionera Tuzla

 

08.10.15.

u 11.00

Okrugli sto na temu: „Zajedničko djelovanje institucija vlasti i civilnog sektora u multidisciplinarnom pristupu pomoci najvulnerabilnijim kategorijama djece“

 

 

 

Udruzenje „Tuzlanska amica“

Učesnici: Ministrastvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK, Centri za socijalni rad, Adottando Bologna, Italija , nevladine organizacije

Tuzla, prostorije Udruzenja Tuzlanska amica, Hasana Kikica 1, Tuzla

09.-11.10.15

XVI Susreti dječijih domova Bosne i Hercegovine (Revijalni program, priredba, debata, sportke aktivnosti)

Dječije „Selo mira“ Turija u saradnji sa: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK

Dječije „Selo mira“ Turija

i Dom kulture Lukavac

 

 

 

 

 

 

10.10.15.

 11.00

Zvanično otvaranje XVI Susreta dječijih domova Bosne i Hercegovine

Dječije „Selo mira“ Turija

Dom kulture Lukavac

10.10.2015. u 11.00.

Rehabilitacioni izlet/druženje djece i mladih oboljelih i izliječenih od malignih oboljenja sa područja Tuzlanskog kantona

Udruženje „PIPOL“

Mije Keroševića Guje 3, Tuzla 75000

Caffe BKC TUZLA