Print this page

Udruženje "Malo srce" iz Tuzle pokrenulo Online pedagoško-psihološko i pravno savjetovalište

Udruženje osoba i djece sa smetnjama u razvoju "Malo srce" je u saradnji sa Zavodom za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesom razvoju Tuzla pokrenulo online pedagoško-psihološko i pravno savjetovalište. Online stranice je namjenjena pitanjima roditelja, nastavnika kao i studenata Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta koja su vezana za poboljšanje rada sa osobama koje imaju smetnje u razvoju.

Cilj pokretanja online pedagoško-psihološkog i pravnog savjetovališta je omogućiti odgovore stručnjaka na pitanja roditelja, studenata kao i osoba koja se brinu za djecu sa posebnim potrebama. Na ovom web sajtu mogu se postaviti pitanja koja se odnose na psihološku, socijalnu i pravnu podršku ovoj djeci.

"Stranica koju smo pokrenuli - online psihološko, pedagoško i pravno savjetovalište pokrenuta je nedavno te smo počeli sa izradom i postepenim puštanjem u rad. S obzirom da je u toku "Dječija nedjelja" željeli smo u tom periodu simbolično da je obilježimo pružanje podrške djeci. Zbog toga smo sada počeli sa promovisanjem našeg online savjetovališta", istakla je Enisa Šehić, koordinatorica Udruženja "Malo srce".

U Zavodu za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju ističu da je mnogo zahtjeva sa pitanjima pristizalo na njihovu adresu od strane nastavnika redovnih škola. Kako kažu, u redovnim školama nedostaje stručnjaka za ovu problematiku te je pokretanje oniline savjetovališta odlična ideja kako bi se što više pomogli djeci sa posebnim potrebama i u redovnim školama.

"Brojni su zahtjevi i od redovnih škola i nastavnika koji nisu dovoljno edukovani za rad sa djecom sa posebnim potrebama. Nema dovoljno defektologa u školama, stručnih lica, a studenti ove oblasti nemaju dovoljno prakse.", kazao je Nermin Mustajbašić, pedagog i psiholog JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihiškom i tjelesnom razvoju Tuzla.

Osnivanje online savjetovališta je jedinstven način pružanja podrške svim osobama koje pomažu djeci i osobama sa poteškoćama u razvoju. Pitanja koja budu postavljena na ovoj stranici biće anonimna, a odgovori dostavljenji u roku od 24 sata.