Print this page

Tuzla: U OŠ "Simin Han" obilježen Svjetski dan zdrave hrane

U povodu 20. oktobra Ekološki tim Osnovne škole Simin Han iz Tuzle je obilježio "Svjetski dan zdrave hrane" i "Dan jabuke". Na tradicionalnom Sajmu zdrave hrane u ovoj školi učestvovale su odjeljenske zajednice od I-IX razreda sa štandovima sa zdravom hranom i pićem.

- Sajam je bio prodajnog karaktera sa namjerom da prikupljena sredstva iskoristimo za nabavku prioritetnih nastavnih pomagala za naše učenike, kazali su organizatori.

Učenici su predstavili referate i pjesme o hrani i jabuci, a priredili su i izbor najljepšeg štanda.