Print this page

TK: Održana naučna konferencija „Kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe općine Lukavac".

U organizaciji JU Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona i JU Javne biblioteke Lukavac, u Lukavcu održana je naučna konferencija: „Kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe općine Lukavac". Pokrovitelj naučne konferencije je Općina Lukavac.

 44. autora, kroz šest naučnih sesija predstavili su 39. tema iz oblasti kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa područja općine Lukavac.

- Historijsko, kulturno I prirodno nasljeđe, pitanje je identiteta naroda, kraja I sredine u kojem se to nasljeđe nalazi. Glavni kočničari, osvješćivanja javnosti o poštivanju I zaštiti kulturno - historijskih vrijednosti, jesu različiti suvereniteti pod kojima je bila Bosna u svojoj historiji, akcentirajući period agresije na Bosnu I Hercegovinu, naglašava akademik Omer Ibrahimagić

Konferencija je održana u reprezentativnoj Vili, vrijednom dobru graditeljskog i kulturno-historijskog naslijeđa Lukavca iz Austorugarskog perioda, kao takva predstavlja potencijalni nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine, ističu organizatori

- Cilj konferencije je animirati javnost I ukazati na značaj kulturno – historijskog I prirodnog nasljeđa općine Lukavac sa arheološkog, historiografskog kulturološkog, arhitektonskog, sociološkog I privrednog aspekta, kazala je Nihada Fajić, direktorica Javne biblioteke Lukavac.

U narednom periodu očekuje se izlazak iz štampe, Zbornika radova gdje će na više od 400. stranica biti predstavljeno Kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe općine Lukavac.

Image Gallery