Print this page

Tarik Gurda iz Kladnja najbolji među 50 učenika na Kantonalnom takmičenju iz informatike

U organizaciji Pedaškog zavoda TK i JUMS Elektrotehničke škole iz Tuzle, u subotu je održano kantonalno takmičenje iz informatike. Na ovom takmičenju učešća je uzelo oko 50 učenika iz škola Tuzlanskog kantona.

Takmičenje je specifično jer zahtijeva određene tehničke i organizacijske predpostavke. Predviđeno je od 1 do 3 učesnika po školi, u zavisnosti od broja odjeljenja škole i nastavnog plana i programa koje škole izučavaju. Takmičenje je organizovano po propozicijama Međunarodne olimpijade iz informatike. Takmičari rješavaju probleme u određenom programskom jeziku (C ili Pascal). Vremensko ograničenje za izradu programskih rješenja je 3 sata. Testiranje urađenih programa je automatizovano.

Takmičar preko odgovarajućeg interfejsa pošalje sudiji programski kod preko instalisanog servera, koji prethodno može testirati u svom lokalnom okruženju (Dev-CPP, Free Pascal). Sudija kompajlira poslani programski kod i upoređuje, da li on zadavoljava predefinisane ulaze i izlaze. U slučaju da se izlaz takmičarevog programskog rješenja poklapa u potpunosti sa predefinisanim (tačnim) rješenjem, takmičar dobija bodove. U slučaju da takmičar nije tačno riješio problem, on može nastaviti sa rješavanjem, s time što za svako slanje pogrešnog rješenja dobija penale na vrijeme za koje je eventualno riješio problem/e. To može uticati na konačni poredak na tabeli. Formiranje rang liste je također automatizovano.Sponzor ovog značajnog takmičenja bio je C A Desing koji su obezbjedio vrijedne takmičare i njihove mentore.

10 prvoplasiranih učenika:

Rank Bodovi Ime Škola

1 15 Gurda Tarik MSS Kladanj
2 14 Valentin Stijepic-Cosic ETSC Tuzla
3 14 Kovacevic Igor KSC Tuzla
4 14 Imamovic Mirza ETSC Tuzla
5 14 Halilvcevic Emir ETSC Tuzla
6 14 Isabegović Muhamed ETSC Tuzla
7 14 Vugdalić Ahmed MS Hemijska škola Tuzla
8 13 Muratović Nermin ETSC Tuzla
9 8 Hadžić Haris Gimnazija Dr. Mustafa Kamarić Gračanica
10 7 Sahbegovic Salih Gimnazija Živinice