Print this page

Školski udžbenici od 40 do 190 konvertibilnih maraka

Na osnovu Okvirnog nastavnog plana i programa za devetogodišnju osnovnu školu, cijena kompleta udžbenika se kreće od otprilike 40 KM (1. i 2. razred) do blizu 140 KM (7., 8. i 9. razred) za osnovnu školu. Cijene kompleta udžbenika za srednju školu se kreću između 180 KM i 190 KM.


Spisak odobrenih radnih udžbenika, udžbenika, priručnika, radnih listova i zbirki zadataka za osnovne škole, gimnazije i srednje tehničke i stručne škole u školskoj 2016/2017. godini je objavljen 1. augusta 2016. godine na web-stranici Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.
Kada je riječ o Republici Srpskoj, cijene kompleta udžbenika od 1. do 9. razreda u osnovnim školama u RS-u se nisu mijenjale u prethodnih nekoliko godina.
Cijena kompleta za treći razred iznosi 68,70 KM, za četvrti razred 76,20 KM, a za peti 74,30, s tim da su udžbenici za više razrede nešto skuplji.
Cijena kompleta udžbenika utvrđuje se na osnovu broja nastavnih predmeta zastupljenih u određenom razredu i cijene svakog pojedinačnog udžbenika koja varira od izdavača do izdavača.