Print this page

Značajna podrška Vlade Japana obrazovanju u BIH

U prisustvu predstavnika resornog Ministra, općine Čelić i Vlade Japana, danas je u OŠ „Humci“ upriličena svečana primopredaje projekata koje je finansirala Vlada Japana. Sa dvije stotine hiljada konvertibilnih maraka zamijenjena je vanjska stolarija i krov na školi.

Media