Danas je Univerzitet u Tuzli potpisao sporazum o saradnji sa Memorijalnim centrom Potočari koji će omogućiti studentima Filozofskog, Pravnog, Edukacijsko ? rehabilitacijskog i medicinskog fakulteta obavljanje naučno-istraživačkog rada. Memorijalni centar će na ovaj način postati i naučna baza za studente koji će moći koristiti biblioteku i odgroman broj podataka o genocidu u Srebrenici.Sporazum, koji su danas potpisali predstavnici memorijalnog centra "Potočari" i Univerziteta u Tuzli, omogućit će studentima ove ustanove da za potrebe naučno-itsraživačkog rada koriste oko 700 sati videomaterijala, ogromnu biblioteku zapisa i svjedočenja sa suđenja za genocid u Haškom tribunalu. Takođe, plan je da se memorijalni centar razvije kao naučna baza ali i mjesto sa kojeg će se slati poruke da se zločini počinjeni u Potočarima ne ponove više u svijetu. Materijal, koji se nalazi u budućoj naučnoj bazi u memorijalnom centru Potočari, prema riječima Sadika Ahmetovića, predsjednika upravnog odbora ove ustanove, zanimljiv je za naučna istraživanja sa pravnog i sociološkog aspekta. Pored toga. U memorijalnom centru trenutno rade na projektu sa organizacijom "Cinema for Peace" kroz koji žele prikupiti izjave onih koji su preživjeli genovid u Srebrenici. Pretvaranjem memorijalnog centra u naučnu bazu otvoriće se prostor za istraživanje studenata ali i drugih istraživača.