Print this page

Pojava galebova na rijeci Jali

Tuzla, grad soli je nakon slanih jezera koja predstavljaju mali dio Panonskog mora, dobio još jedno možemo reći tipično morsko obilježje. To su jata galebova. Prema nekim predanjima galeb simbolizira svjetlost dana, bogatstvo, prostranstvo i slobodu, a pojava jata ovih ptica pomorcima je najavljivala blizinu kopna. Međutim, za razliku od svojih srodnika koji preferiraju morsku obalu za život, ovdje je u pitanju riječni galeb, specifičan po tome što svoja gnijezda pravi daleko od obale mora, najčešće uz vodotoke i veće vodene površine.

„Njih ima dosta vrsta, ima ih u svim dijelovima svijeta. Mi imamo sreću da nas samo jedna vrsta galeba posjećuje u ovom području, a to je riječni galeb. Radi se o tome da je različita od pripadnika svoje familije,to je inače riječni galeb koji većinu svog života provedu u Sjevernoj Evropi, kad dođe zima pojavljuje se na području rijeka, jezera, kad se i ta područja zalede onda dolaze evo na ovakve rijeke kao što je Jala“- pojašnjava Avdul Adrović, prof. PMF Univerziteta u Tuzli

Tuzlaci tokom zime u svom gradu mogu vidjeti riječnog galeba,a stručnjaci navode da ova vrsta, posebno tokom hladnih zima, voli zalaziti u gradove u potrazi za hranom. Profesori tuzlanskog univerziteta Avdul Adrović i Semir Ahmetbegović uradili su zanimljivo istraživanje o „neobičnoj“ pojavi galebova na Jali. Njihovo prirodno stanište su velike rijeke i močvare i to kao čiste sredine, međutim, u posljednje vrijeme oni su najbrojniji stanovnici deponija komunalnog i čvrstog otpada. To znači da njihovo prisustvo u rijeci dokazuje da je voda u Jali zagađena i preopterećena organskim otpadom koji je toj ptičjoj vrsti izvor hrane.

„Razlog zbog kojeg smo kolega i ja napisali jedan rad o njegovom prisustvu ovdje, lokacijama gdje se kreće, anketa koju je kolega uradio među starijim ljudima govori da on ranije nije bio, ali eto pojavljuje se od 2002 u vrijeme zime. Razlozi zašto se pojavljuje jeste što je to vrsta koja se hrani crvima, raznim organskim otpadom, bolesnim ribama, a razlog je što je tu hrana. Može se pojaviti i na mjestima po selima gdje su oranice, gdje se prerađuje zemlja.Još jedan razlog jeste što je Jala sa malom količinom vode i nije zaleđena te tu može uzimati hranu"- ističe profesor Avdul Adrović

To je vrsta ptica koja lahko podnosi takav nivo zagađenja, ali isto tako istaknuto je da predstavlja potencijalnu opasnost da prenese neke zarazne bolesti na druge ptičije vrste.

„Činjenica je da mi kada govorimo o ovom galebu nemamo neko specijalno istraživanje, u Hrvatskoj su napravili mnogo veća istraživanja, te povezali galebove sa virusima gripe.A nijedno mjesto gdje živi galeb nije lijepo.I m i smo koliko toliko uspjeli napraviti neko istraživanje o njihovoj pojavi ovdje“- navodi profesor Adrović.

Pojavljuju se sredinom novembra ili početkom decembra, u zavisnosti kakva je zima. A odlaze sredinom februara kada mogu pronaći druga staništa u toplijim krajevima. Možda Tuzlaci Jalu više doživljavaju kao otvorenu kanalizaciju nego "ozbiljnu" rijeku, ali čini se da ptice imaju drugačije mišljenje. Njima život u ovom području pogoduje. Kažu da nijedno mjesto gdje galeb živi nije lijepo. Ipak, radoznalom oku ne mogu promaknuti njihova jata, igra i let,pa i u zagađenom okruženju.