Print this page

BZK “PREPOROD” GRADAČAC: Promocija knjige “Liberto”, Nijaza Alispahića

U BZK “Preporod” u Gradačcu će u petak, dana 24.02.2017.godine sa početkom u 18h, biti organizovana književna večer, istaknutog BiH književnika prof.Nijaza Alispahića. Ovom prilikom bit će provirana njegova knjiga: “LIBRETO PRVE BOŠNJAČKE OPERE, “ZMAJ OD BOSNE”.Pozivamo Vas da prisustvujete ovoj kulturnoj manifestaciji, veoma značajnoj za historiju i kulturu bošnjačkog naroda.

Nijaz Alispahić, rođen je u Kozluku kod Zvornika, 1940.god.Bosanskohercegovački je književnik i dramaturg. Studije jezika i književnosti završio je u Beogradu, a poslijediplomske studije u Sarajevu. U Gradačcu 1973. godine pokreće književnu manifestaciju “Kikićevi susreti”. Njegova djela prevođena su na više stranih jezika, a zastupljen je u Antologiji bošnjačke pripovijetke XX. stoljeća i Antologiji bosanskohercegovačke drame XX. stoljeća.