Povećan broj zahtjeva za liječenja u inozemstvu

Novcima Fonda solidarnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH financiraju se najsloženije zdravstvene usluge i nabavka lijekova za liječenje teških oboljenja. Ipak, zbog nedostatka novca to nisu mogli koristiti svi oni kojima je to inicirano te su formirane liste čekanja.

Direktorica Zavoda Novka Agić naglasila je, u intervjuu Feni, da se radi o najsloženijim i najskupljim uslugama te lijekovima koje treba osigurati unutar Federacije i za liječenje u inozemstvu u skladu s Pravilnikom o uvjetima i postupku upućivanja osiguranih osoba na liječenje u inozemstvo.

Istakla je problem neusklađenosti novčanih iznosa i da ih je znatno manje od naraslih potreba. Pojasnila je da bi se, suglasno članu 82. Zakona o zdravstvenom osiguranju, isti iznos novca koji se prikupi po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje morao uplaćivati i iz federalnog budžeta. Međutim, dosad je to izdvajanje iz federalnog budžeta na godišnjem nivou iznosilo oko 30 posto od propisane zakonske obaveze.

- Vlada FBiH, zbog deficitarnosti budžetskih sredstava (posebno u posljednje vrijeme zbog zaključenog stand-by aranžmana BiH s MMF-om) nije u mogućnosti ispoštovati u cijelosti svoju zakonsku obavezu u pogledu finansiranja Federalnog fonda solidarnosti na način kako je to predloženo spomenutim zakonom - istaknula je.

Pojašnjava da je zakonska obaveza Vlade FBiH (u pogledu planiranja novca kao i izvršavanja za potrebe Federalnog fonda solidarnosti) uvijek promatrana i u kontekstu odredbe člana 105. Zakona o budžetima u FBiH, kao i odredbe člana 52. Zakona o izvršenju budžeta FBiH koji su legis specialis u odnosu na Zakon o zdravstvenom osiguranju i to kako u pogledu planiranja, tako i izvršavanja budžeta FBiH, pa time i transfera Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, a koji je sastavni dio budžeta Federacije BiH.

- Međutim, ove godine je (u odnosu na ranije godine) bar ono što je planirano mnogo bolje realizirano što nam je pomoglo kod rješavanja likvidnosti - naglasila je.

Agić dodaje da je činjenica i da je poslovanje Federalnog fonda solidarnosti, iz godine u godinu, opterećeno i stalnim pritiscima proširenja djelatnost tog fonda s finansiranjem novih oblika visoko diferencirane zdravstvene zaštite, odnosno finansiranjem novih prioritetnih programa zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju BiH.

- To uključuje i proširivanje liste lijekova koji se finansiraju na teret tog fonda s odgovarajućim skupim i inovativnim lijekovima namijenjenim za liječenje najtežih oboljenja za koje ne bude osiguran potreban novac - smatra.

Zavod zdravstvenog osiguranja FBiH poduzima i kontinuirane mjere radi osiguranja potrebne citološke terapije osiguranicima s područja cijele Federacije BiH u uvjetima stalno otežanog financiranja Federalnog fonda solidarnosti o čemu su, kako je kazala, informirani i Vlada FBiH i Parlament Federacije BiH.

- Zbog stalnog povećanja broja pacijenata s indikacijom za korištenje citostatika (posebno tzv. skupih citostatika) ponovno su intenzivirane aktivnosti da mjerodavne institucije u Federaciji BiH iznađu načina za povećanje novca za Federalni fond solidarnosti. Inicirano je i formiranje fonda za nabavku skupih lijekova, među kojima bi bili i citostatici, s novcem iz drugih izvora (iz akciza na duhan i alkohol, povrat PDV-a i sl.) - istaknula je. Precizira da se na listi za liječenje malignih neoplazmi (citostatici) nalazi 67 lijekova s više od 157 različitih oblika i jačina.

U intervjuu za Fenu Agić kaže da, između ostalog, Zavod kontinuirano prati i poduzima mjere radi poštivanja ugovornih odredbi za pravilno skladištenje, redovitu kontrolu zaliha, inventuru i praćenje rokova upotrebe, izdavanja lijekova iz skladišta, redovitu dostavu mjesečnih izvještaja o potrošnji i drugo.

Rebalansom finansijskog plana za 2016. godinu, planiran je prihod za Federalni fond solidarnosti  od 147,7 miliona KM i veći je od prvobitnog plana za sedam miliona KM.

- Međutim, realne potrebe ovog fonda kreću se oko 200 miliona KM godišnje. Smatramo da bi to trebalo osigurati pogotovu ako se ima u vidu sadržaj ovog fonda. Ako usporedimo ukupna sredstva u zdravstvu ostvarena u Federaciji BiH za 2015. godinu prema obračunu sredstava u zdravstvu (koji također radi ovaj zavod) a koja su bila oko milijardu i 600 miliona KM (što je svega 8,8 posto učešće Federalnog fonda solidarnosti) mislim, da je svaki komentar suvišan - naglašava  ona.

Nedostatna sredstva utječu na formiranje liste čekanja, posebno kod pojedinih skupih lijekova.

Direktorica Zavoda Novka Agić naglašava da je 2016. povećan broj zahtjeva za liječenja u inozemstvu, u odnosu na prethodne godine.

- Podneseno je više od 500, a odobreno 430 zahtjeva. Određeni broj zahtjeva nije odobren jer nisu u skladu s Pravilnikom o liječenju u inozemstvu. Troškovi pristigli na ime liječenja u inozemstvu su oko 14 miliona KM - kaže Agić.

Sve osigurane osobe imaju ista prava na zdravstvene usluge i lijekove koji se finansiraju novcima Federalnog fonda solidarnosti, bez obzira na to kojem kantonu pripadaju. To je, kako ističu iz Fonda, i bio jedan od temeljnih ciljeva zbog kojih je i osnovan Federalni fond solidarnosti.     

(FENA)

RTVTK na Facebooku

RTVTK na Google Plus

350x500-1

SEDMIČNA ŠEMA TV TK TUZLA

tvayin herarcakum 2                                                  

Opširnije:SEDMIČNA ŠEMA TV TK TUZLA

Pretraži po datumu

« October 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Prijava

Korisnik