Na 35 pitanja od 3242 iz Uputnika EU odgovaraju građani BiH (VIDEO)

Integracija u EU, pa time i odgovaranje na Upitnik nije posao samo institucija u BiH. Stoga je Direkcija za evropske integracije uputila poziv građanima da odgovorite na pitanja koja se direktno tiču efikasnog rješavanja zahtjeva građana. Na taj način trebalo bi da bude upotpunjen pregled stanja u Bosni i Hercegovini u oblastima poput zaštite ljudskih prava, kvalitete usluga, transparentog rada uprave, zaštite potrošača ili prava iz radnog odnosa. Upitnik je analitički instrument kojim se Evropska komisija služi u pripremi mišljenja o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u EU. Komisija, između ostalog, na osnovu odgovora procjenjuje u kojoj je mjeri BiH spremna da ispuni kriterije za članstvo. Direkcija za evropske integracije ove će odgovore prevesti na engleski jezik i dostaviti Evropskoj komisiji. Odgovori u kojima bude korišten govor mržnje i diskriminacije po bilo kojem osnovu, neće biti prihvaćeni. Odgovaranje na pitanja moguće je do 31. januara posredstvom jednostavne online forme pod nazivom „Građani odgovaraju“ na web sajtu Direkcije. Od 3242 pitanja iz Upitnika Evropske komisije građani trebaju odgovoriti na njih 35. Popunjavanje Upitnika je do sada tehnički najzahtjevniji i najobimniji zadatak u sklopu procesa evropskih integracija BiH. Odgovori na pitanja iz Upitnika bit će značajna priprema i glavni pokazatelj o tome u kojoj mjeri je Bosna i Hercegovina spremna da bude zvanični kandidat za članstvo i u kojem intervalu može početi proces pregovaranja s Evropskom unijom. Te aktivnosti će svakako zahtjevati drugačiji angažman i pristup institucija i državne administracije, što će iziskivati njihovu proaktivniju i značajniju ulogu u odnosu na do sadašnje obaveze iz procesa evropskih integracija. | Aplikacija za članstvo u Evropskoj uniji predana je 15.februara 2016.nakon što je tokom 2015. godine proces evropskih integracija dobio novu dinamiku sa stupanjem na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP).

Media

RTVTK na Facebooku

RTVTK na Google Plus

350x500-1

SEDMIČNA ŠEMA TV TK TUZLA

tvayin herarcakum 2                                                  

Opširnije:SEDMIČNA ŠEMA TV TK TUZLA

Pretraži po datumu

« October 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Prijava

Korisnik