Vlada TK: Utvrđen nacrt Zakona o naučno-istraživačkom radu (VIDEO)

U Tuzlanskom kantonu u ponedjeljak će biti potpisan Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva. Tekst ugovora danas je prihvatila Vlada Tuzlanskog kantona.

Na obimnom redu sjednice Vlade našao se i  Nacrt Zakona o naučno-istraživačkom radu. Vlada Tuzlanskog kantona ovlastila je ministra zdravstva, da u ime Vlade TK, sa Nezavisnim strukovnim sindikatom radnika zaposlenih u zdravstvu Tuzlanskog kantona kao reprezentativnim sindikatom, potpiše Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Tuzlanskog kantona. Ugovor će biti potpisan sljedeće sedmice, a na snagu će stupiti 1. marta.

Vlada je dala i saglasnost  Sindikatu doktora medicine i stomatologije da počnu sa progovorima oko Kolektivnog ugovora sa Vladom FBiH. Kako ističe ministar zdravstva, ovim bi se spriječili najavljeni protesti doktora medicine i stomatologije.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Odluku o jedinstvenoj listi ortopedskih i drugih pomagala. Ovom Odlukom utvrđena je lista ortopedskih i drugih pomagala, rokovi korištenja i učešće Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona u ostvarivanju tih prava. S tim u vezi za penzionere će biti subvencionirane trakice za šećernu bolest. Na današnjoj sjednici Utvrđen je i nacrt Zakona o naučno-istraživačkom radu. Nacrt Zakona upućen je Skupštini Tuzlanskog kantona u redovnu proceduru, te će nakon provedene javne rasprave Zakon biti utvrđen u formi prijedloga.

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Treći izvještaj o napretku Vlade Tuzlanskog kantona po pitanju realizacije reformske agende za BiH, za period  oktobar 2016 – januar 2017. godine. Kako su to ocijenili i Centri civilnih inicijativa, Vlada TK-a je u odnosu na ostale kantone imala najambiciozniji Akcioni plan koji je ostvarila natprosječnim nivoom realizacije. Ocjene su bazirane na rezultatima koje je Vlada postigla, a jedan od njih je i da je stopa nezaposlenosti smanjena za oko 3 posto, čime je zaustavljen višegodišnji negativni trend u ovoj oblasti. Vlada je prihvatila Informaciju Ministarstva finansija, koja je sačinjena na osnovu prispjelih potraživanja, po osnovu donesenih odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine po podnesenim apelacijama građana za suđenje u nerazumnom roku u sudovima na području Tuzlanskog kantona. Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona je zaduženo da ovu Informaciju dostavi sudovima na području Tuzlanskog kantona i Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BIH na uvid i dalje postupanje.

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Informaciju o stanju u oblasti tjelesne kulture i sporta Tuzlanskog kantona u prošloj godini godini. Usvojen je i Plan  proljetne sjetve za ovu godinu. Plan je sačinjen na osnovu općinskih planova za proljetnu sjetvu, a njim je predviđeno da se žitaricama, povrtnim, industrijskim i krmnim biljem zasije više od 51 hiljade hektara površine. Za realizaciju ovog plana potrebna su oko 62 miliona KM.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je, izmeđzu ostalog, usvojila i Izvještaj o izvršenim inspekcijskim pregledima i nađenom stanju i problemima utvrđenim u oblasti matičnih knjiga i matičnog registra na području Tuzlanskog kantona u 2016. godini.

Detaljnije u video prilogu...
Govore:
Bahrudin Hadžiefendić, ministar zdravstva TK
Armela Topuzović, sekretar Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK
Jakub Suljkanović, ministar finansija TK

Media

RTVTK na Facebooku

RTVTK na Google Plus

350x500-1

SEDMIČNA ŠEMA TV TK TUZLA

tvayin herarcakum 2                                                  

Opširnije:SEDMIČNA ŠEMA TV TK TUZLA

Pretraži po datumu

« October 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Prijava

Korisnik