Prioriteti Federalnog ministarstva okoliša i turizma

Među prioritetima Federalnog ministarstva okoliša i turizma, navedenim u programu rada Federalne vlade za 2017. godinu, predviđena je implementacija akcionog plana Federalne strategije zaštite okoliša donesene za period 2008- 2018, u skladu s prioritetima definiranim u Dokumentu okvirnog budžeta Federacije BiH i budžeta za 2017. Tu su planirani konkretni transferi za: pomoć upravljanju komunalnim otpadom i tehničkom uređenju deponija otpada; zbrinjavanje opasnog otpada; pomoć uspostavljenim ustanovama (preduzećima) na federalnom i kantonalnom nivou za zaštitu određenih visokovrijednih prirodnih područja; promoviranje zaštite okoliša i jačanje javne svijesti o zaštiti okoliša. Ministarstvu je prioritetan također razvoj institucionalnog okvira i legislative što uključuje donošenje novih zakona i propisa te izmjene i dopune postojećih radi njihovog usaglašavanja s regulativom Evropske unije za pojedine komponente okoliša: zrak, vodu, tlo, prirodu, buku i upravljanje otpadom. Planirane su i aktivnosti na provođenju međunarodnih obaveza gdje je Bosna i Hercegovina punopravna članica, a Federalno ministarstvo okoliša i turizma Nacionalni Focal Point (NFP) ili ima određena konkretna zaduženja u vezi s Konvencijom Ujedinjenih naroda o biodiverzitetu i pratećim protokolima (Protokol o biosigurnosti, Nagoya protokol); Bečkom konvencijom o supstancama koje oštećuju ozonski omotač i Montrealskim protokolom; aktivnostima u okviru Ovlašćenog tijela DNA i NAMAs BiH u implementaciji odredaba Kyoto protokola Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija za klimatske promjene; Bazelskom konvencijom o prekograničnom prometu opasnog otpada; saradnjom s Evropskom agencijom za okoliš (EEA) i ostalim aktivnostima po drugim ugovorima koje se koordiniraju od Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, kao nadležnoj državnoj instituciji za okoliš. Pravovremena i efikasna realizacija većine planiranih aktivnosti je u značajnoj mjeri uvjetovana i ostvarivanjem horizontalne i vertikalne koordinacije relevantnih institucija, popunjavanjem sektora u skladu sa sistematizacijom, osiguranjem planiranog novca u budžetu Federacije BiH i uspostavom neophodnih stručnih okolišnih institucjija, bazirano na reorganizaciji i reformi postojećih, navedeno je u programu rada Federalne vlade za ovu godinu, u dijelu koji se odnosi na planirane aktivnosti Ministarstva okoliša i turizma. Godišnji program rada Federalne vlade odobrava Parlament.

(FENA)

RTVTK na Facebooku

RTVTK na Google Plus

350x500-1

SEDMIČNA ŠEMA TV TK TUZLA

tvayin herarcakum 2                                                  

Opširnije:SEDMIČNA ŠEMA TV TK TUZLA

Pretraži po datumu

« October 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Prijava

Korisnik