Print this page

Specijalna bolnica „Čigota“ na Zlatiboru i Tuzlanski kanton planiraju projekte prekogranične saradnje (VIDEO)

Specijalna bolnica „Čigota“ na Zlatiboru i Tuzlanski kanton zajednički realizuju projekat prekogranične saradnje u oblasti turizma. Delagacija Vlade kantona nedavno je boravila u ovoj bolnici, razgovarano je o mogućnostim pružanja dijagnostičkih i terapijskih usluga u ovoj bolnici, građanima Tuzlanskog kantona pod istim uslovima kao i osiguranicima sa područja Srbije.

Pogledajte VIDEO, govore:

dr.Željko Stakić, direktor SB „Čigota“

dr.Bahrudin Hadžiefendić, ministar zdravstva TK

Bego Gutić, premijer TK       

Media