Print this page

GV Tuzla: podržana odluka o spajanju "Galerije" i "Doma mladih" u Centar za kulturu Tuzla

Petu redovnu sjednicu sa obimnim dnevnim redom održalo je i GV Tuzla. Između ostalog, vijećnici su jednoglasno podržali i usvojili odluku o pokretanju postupka spajanja javnih ustanova kulutre u „Centar za kulturu“ Tuzla kao i Odluku o izboru najpovoljnijih ponuđača za davanje u zakup poslovnih prostorija. Najviše se diskutovalo o uslovima i načinu opterećenja nekretnina u vlasništvu grada Tuzla na lokalitetu poslovne zone „Kreka Sjever“ putem javnog nadmetanja za što su glas za dale i pozicija i opozicija.
Više u video prilogu.
Sagovornici: Alen Kapidžić, predsjednik Kluba vijećnika SDP u GV Tuzla i Sabahudin imamović, predsjednik Kluba vijećnika SDA u GV Tuzla

Media