Print this page

Raste broj naplate koncesionih naknada u Tuzlanskom kantonu

Kada je riječ o naplati koncesionih naknada, pomaci se prave iz godine u godinu. Koncesionari uredno izmiruju svoje obaveze a zabilježeno je i blago povećanje eksploatisanih količina minerala. Prošle su godine potpisana dva nova ugovora a ove se godine očekuju još dva. Naplata koncesija u odnosu na na 2015. godinu povećana je za dva odsto. Najveći dužnik je i dalje rudnik „Kreka“. Naime, od oko 12 miliona koliki je dug koncesionara, na ovaj rudnik otpada čak 93 odsto dugovanja.
Više u video prilogu.
Sagovornik je Srđan Mićanović, kantonalni ministar industrije, energetike i rudarstva.

Media