Print this page

U februaru zabilježen neznatan pad nezaposlenosti u BiH, na birou 510.000 osoba

Na dan 28. februara u Bosni i Hercegovini je bilo 509.907 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba je manji za 1.664 osobe ili 0,33 posto. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, 267.954 ili 52,55 posto su žene.

Nezaposlenost se smanjila u Federaciji BiH za 1.299 osoba (0,35 posto), u Republici Srpskoj za 277 osoba (0,22 posto) i u Brčko distriktu BiH za 88 osoba (0,73 posto),

U strukturi osoba koja traže zaposlenje NKV radnika je 137.147 ili 26,90 posto, PKV 8.702 ili 1,71 posto, KV 169.785 ili 33,30 posto, VKV 2.550 ili 0,50 posto, NSS 1.345 ili 0,26 posto, SSS 142.162 ili 27,88 posto, VŠS 7.153 ili 1,40 posto i VSS 41.063 ili 8,05 posto.

Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine osobe sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 33,30 posto, te radnici sa SSS 27,88 posto.

U februaru je brisano ukupno 15.637 osoba sa evidencija službi zapošljavanja. Od ovog broja zaposleno je 9.368 osoba. Istovremeno je za 6.789 osoba prestao radni odnos, dok su poslodavci u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 3.328 novih radnika.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u januaru 2017. godine, broj zaposlenih u pravnim licima u BiH iznosio je 749.566, a od toga 310.828 žena. U odnosu na decembar 2016. godine broj zaposlenih lica se povećao za 1,6 posto, a broj zaposlenih žena se povećao za 1,8 posto.

Pravo na zdravstvenu zaštitu ostvarilo je 419.968 osoba ili 82,36 posto od ukupno registrovane nezaposlenosti u BiH.

Stopa registrovane nezaposlenosti za januar 2017. godine iznosila je 40,6 posto i u odnosu na decembar 2016. godine smanjila se za 0,3 postotna poena.