Print this page

Žene Srebrenice mirnom šetnjom podsjetile na 11.juli.1995.godine

Mirnom šetnjom srebreničke majke, zajedno sa članovima različitih udruženja i građanima Tuzle, i danas su podsjetili na genocid koji je 11. jula. 1995. godine počinjen nad Bošnjacima u Srebrenici. Svoju borbu da se Srebrenica više nikada i nikome ne ponovi ove hrabre žene nastavljaju dalje, kao i do sada, svakog jedanaestog u mjesecu. A fotografije na panoima i imena, izvezena na jastučićima, tišinom opominju i podsjećaju. ( više u video prilogu )

Kamerman: Emir Smajić

To 1, 2 Hajra Ćatić, predsjednica Udruženja Žene Srebrenice

Media