Print this page

Mašinska škola u Tuzli organizator takmičenja u zavarivanju (VIDEO)

U želji da promoviraju zanimanje zavarivača Mješovita srednja mašinska škola Tuzla, organizirala je takmičenje za najboljeg varioca Tuzlanskog kantona. Ideju je podržao i Inistut za zavarivanje, kao i Ministarstvo obrazovanja, nauke kulture i sporta Tuzlanskog akntona i Pedagoški zavod.
Detaljnije u video prilogu.
Govore:
Muris Bajraktarević, učenik
Emir Teskeredžić, direktor  JU Mješovita srednja mašinska škola Tuzla
Seid Zulić, direktor Instituta za zavarivanje Tuzla

Media