Print this page

Romski jezik zaslužuje da se uvede u škole

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini domaćin je okruglog stola o perspektivama i mogućim modalitetima uvođenja romskog jezika u osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona. Cilj je identificiranje mehanizama za efikasnije provođenje Revidiranog Akcionog plana BiH o obrazovnim potrebama Roma u dijelu koji se tiče romskog  jezika, a koji će pružiti jednak pristup kvalitetnom obrazovanju marginaliziranoj grupi djece.
Više u video prilogu.
Sagovornici:
 Ljuan Koko, rukovodilac Centra za edukaciju Roma i etničkih zajednica, Srbija
 Hedina Tahirović - Sijerčić, autorica bosansko-romskog riječnika
 Mersija Jahić, pomoćnica Ministra za obrazovanje i nauku TK

Media