Mirela Selimovic

Mirela Selimovic

Specijalna bolnica „Čigota“ na Zlatiboru i Tuzlanski kanton zajednički realizuju projekat prekogranične saradnje u oblasti turizma. Delagacija Vlade kantona nedavno je boravila u ovoj bolnici, razgovarano je o mogućnostim pružanja dijagnostičkih i terapijskih usluga u ovoj bolnici, građanima Tuzlanskog kantona pod istim uslovima kao i osiguranicima sa područja Srbije.

Pogledajte VIDEO, govore:

dr.Željko Stakić, direktor SB „Čigota“

dr.Bahrudin Hadžiefendić, ministar zdravstva TK

Bego Gutić, premijer TK       

Osam predmeta koji se odnose na privatizaciju komunalnih preduzeća dobilo je sudski epilog. Direktor kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla Mirza Brkić navodi da nije došlo do poništenja privatizacije.

„Sudovi to nisu prepoznali tako, nego su je proglasili legalno izvršenom sa obavezom isknjižavanja dobara u općoj upotrebi, odnosno, smanjenja apsolutne vrijednosti kapitala, a relativni udio vlasništva ostaje isti,“ pojašnjava direktor Brkić.

Kantonalna agencija za privatizaciju je pokrenula postupke brisanja iz registra preduzeća koja zapravo i nepostoje, nemaju ni radnika, ni direktora, zaboravljena su. S obzirom na to da nisu brisana iz sudskog registra kao takva su legalna.

„Poveli smo proceduru i na taj način prepoznali četiri preduzeća i vratili ih osnivačima da povedu postupak stečaja i likvidacije. To su, jedno preduzeće iz Banovića, Frizer-brijač, iz Tuzle Idac i Univerzal, te Javno gradsko saobraćajno preduzeće u Kalesiji,“ navodi Mirza Brkić, direktora KAP Tuzla.

U 2017.godini će biti nastavljene aktivnosti na brisanju tih preduzeća iz registra.

„Nije to jednostavno, treba dokazati da nema imovine, da ne zaslužuju da budu privredno društvo, te da na taj način idu u postupak stečaja i likvidacije,“ napominje direktor Brkić.

U fokusu privatizacijskih aktivnosti ove agencije su, između ostalih, komercijalna preduzeća i rudnici. U prošloj godini nadležna ministarstva nisu vršila prijavu za privatizaciju. Rudnik soli i Međunarodni aerodrom nemaju ispunjene uslove za privatizaciju.

„Rudnik soli mora isknjižiti dobra u općoj upotrebi i okončati spor vezan za tonjenje Tuzle. Međunarodni aerodrom mora isknjižiti objekte kojima trenutno raspolaže i riješiti pitanje bivše vojne imovine,“ kaže Mirza Brkić, direktora KAP Tuzla.

Što se tiče medija, ne vode se postupci privatizacije za RTV / Tuzla i RTV TK.

Na sjednici hitnog karaktera Skupštine TK duznosti ministra razvoja i poduzetništva razrješen je Nermin Hodzic. Poslove čelnog čovjeka, po ovlaštenju Skupštine, obavljat će sekretar ministarstva do izbora ministra. Na sjednici je za ministra rada i socijalne politike TK imenovan Zoran Jovanović. Sjednica hitnog karaktera je, podsjećamo, sazvana na zahtjev 22 zastupnika.

Pogledajte VIDEO, govore:

Mirsad Selimović, predsjednik Kluba zastupnika BPS-a u Skupštini TK

Zoran Jovanović, ministar za rad, socijalnu politiku i povratak TK

Asmir Hasić, predsjednik Kluba zastupnika Stranke za BiH u Skupštini TK

Na redovnoj sjednici Skupštine TK prihvaćen je nacrt Zakona o naučno-strazivačkom radu. Ovim pripisom je, uz ostalo, definisano da 0,05% Budzeta TK, što trenutno iznosi oko 145 hiljada maraka, se izdvaja za finansiranje naučno-strazivačkog rada. Na sjednici su donesene odluke na osnovu kojih je definisano preuzimanje dijela osnivačkih prava i obaveza između Vlade i Gradskih vlasti Tuzle nad Narodnom i univerzitetskom bibliotekom „Derviš Sušić“ i Narodnim pozorištem Tuzla.

Pogledajte VIDEO, govore:

Zlatan Muratović, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK

Senad Alić, predsjednik Skupštine TK

Ministarstvu unutarnjih poslova, shodno Budžetu Tuzlanskog kantona, ove godine planiran je 51 milion 354 hiljade maraka. Veći dio tog novca se odnosi na bruto plaće uposlenika, za tekuće poslovanje planirano je oko 5 miliona maraka, za kapitalna ulaganja planirana su 2 miliona 761 hiljada maraka.

„Izuzetno je značajna planirana nabavka oružja, za što je predviđeno oko milion maraka. Oko 913 hiljada KM je planirano za nabavku uniformi,“ pojašnjava Husein Topčagić, ministar unutarnjih poslova TK.

Prošle godine su nabavljene uniforme za specijalnu i jedinicu za javni red i mir, a ove godine predviđena je nabavka za svu unformisanu policiju, oko 1200 uniformi. Prošle godine su za potreba pružanja CIPS usluga završene šalter sale su Lukavcu i Banovićima.

„Pri kraju je izrada projekaa izgradnje savremenih šalter sala u Tuzli, Kladnju i Kalesiji. Predviđeno je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u Teočaku i Gračanici. Na taj način bi bili ispunjeni neophodni preduslovi za gradnju šalter sala u ovim općinama,“ navodi ministar Topčagić.

U saradnji sa ministarstvom prostornog uređenja i zaštite okolice planirana je toplofikacija policijskih stanica u Banovićima, Gračanici i Gradačcu.

„U 2017.godini trebalo bi da bude riješenoi pitanje zgrade u kampusu, da od Univerziteta dobijemo zgradu na korištenje, a kako bi Vlada planirala kapitalna ulaganja a u cilju osposobljavanja zgrade za Arhiv Vlade, MUP-a, te smještaj Policijske stanice Istok,“ pojašnjava Husein Topčagić, ministar unutarnjih poslova TK.

Ove godine bi trebalo da bude završena projektna dokumentacija nužna za izgradnju zgrade Policijske uprave Živinice.

U povodu obilježavanja Međunarodnog dana socijalnog rada, Filozofski fakultet, Odsjek za socijalni rad, organizovao je tribinu o temi „Izazovi socijalnog rada u razvoju zajednice“. Cilj manifestacije je promocija i afirmacija socijalnog rada kao naučne discipline i profesionalne djelatnosti u području zaštite i promocije održivog razvoja zajednice.

Pogledajte VIDEO, govore:

doc.dr.Asim Pandžić, prodekan za nastavu i studentska pitanja Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Kemal Kametović, predsjednik UO ASFF

Amela Ibrahimagić, Društvo socijalnih radnikaTK

U Sapni je obilježena 19.godišnjica od formiranja Općine. Među ključnim projektima za razvoj ove općine je završetak putne kominukacije koja će preko Teočaka i Čelića, Sapnu povezati sa Distriktom Brčko, odnosno, granicom na Savi. Realizaciju ovog projekta finansijski će podržati Vlada kantona. Neće biti zanemareni, rečeno je na svečanoj sjednici Općinskog vijeća, ni drugi projekti iz oblasti putne i komunalne infrastrukture.

Pogledajte VIDEO, govore:

Senad Alić, predsjednik Skupštine TK
Bego Gutić, premijer TK

Zudin Mahmutović, načelnik Općine Sapna

Na sjednici hitnog karaktera Skupštine TK usvojila je nekoliko zaključaka. Osuđen je incident koji se 5.marta dogodio na RGGF-u, kao i bilo kakav pokušaj političkog mješanja u rad Univerziteta i naruđavanja autonomije Univerziteta u Tuzli. Od nadlećnog ministarstva se traći da pripremi i Skupštini predloći izmjene Zakona o visokom obrazovanju TK koje bi bile usaglašene sa Okvirnim Zakonom o visokom obrazovanju, te se na taj način spriječi politički uticaj na izbor menadzmenta Univerziteta.

Na sjednici su usvojene izmjene i dopune zkona o visokom obrazovanju. Stupanjem na snagu danas usvojenih izmjena i dopuna prestaje mandat UO, rektoru i prorektorima Univerziteta u Tuzli.

Za dvadesetak dana trebalo bi da budu poznati rezultati, odnosno, broj poslodavaca sa područja TK koji su ispunili uslove javnog poziva utvrđene programima sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja. Riječ je o programima koje realizuju Zavod za zapošljavanje Federacije i Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. Za provedbu programa na području ovog kantona za 2017.godinu planirana su 4 miliona i 266 hiljada KM.

Pogledajte VIDEO, govori:

Amela Makul, stručni saradnik za informisanje u Službi za zapošljavanje TK

Oštri tonovi između rektorata u Tuzli i Vlade TK nastavljaju se. Rektor prof.dr.Samir Nurić je, na press-konferenciji, odlučno odbacio sve tvrdnje premijera Bege Gutića, iznesene na prošlosedmičnoj press-konferenciji. U međuvremenu, Upravni odbor je pokrenuo proceduru za opoziv profesora Nurića sa funkcije rektora. O tome će tajnim glasanjem odluku donijeti Senat Univerziteta.

Pogledajet VIDEO, govori:

prof.dr.Samir Nurić, rektor Univerziteta u Tuzli

Stranica 3 od 29

RTVTK na Facebooku

RTVTK na Google Plus

350x500-1

SEDMIČNA ŠEMA TV TK TUZLA

tvayin herarcakum 2                                                  

Opširnije:SEDMIČNA ŠEMA TV TK TUZLA

Pretraži po datumu

« September 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Prijava

Korisnik