Mirela Selimovic

Mirela Selimovic

Posljednja dešavanja u i oko pravosuđa jasno pokazuju da je neophodno pristupiti meritornoj i argumentiranoj raspravi o aktuelnom trenutku reforme sektora pravde u BiH i o svemu onome što na bilo koji način opterećuje rad pravosudnih institucija, izjavio je u razgovoru za Fenu Arben Murtezić, direktor Centra za edukaciju sudija i tužitelja u FBiH (CESTFBiH). Komentirajući upit u vezi sa stanjem, prioritetima, postignućima i nedostacima pravosudne reforme, ovaj vrsni poznavatelj prilika u bh. pravosuđu naglašava da je, s obzirom na značaj tog segmenta vlasti, raspravu o pravosuđu nužno uozbiljiti i podići na stručni i akademski nivo, te pritom potcrtava spremnost institucije na čijem je čelu da se u skladu s vlastitom ulogom i kapacitetima maksimalno angažira na tom planu. Murtezić, koji ima i desetogodišnje iskustvo rada u okviru Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća BiH (VSTVBiH), smatra da je u javnosti prisutna svojevrsna 'erozija' ugleda bh. pravosuđa, te da se radi o kompleksnoj oblasti i specifičnoj profesiji u kojima pitanja integriteta, etike, nezavisnosti i profesionalnosti imaju posebnu težinu. Kada se radi o percepciji javnosti i padu povjerenja u rad pravosudnih institucija, direktor CEST-a FBiH ističe da je vladavina prava u vrhu prioriteta evropskog integracijskog procesa (poglavlja 23. i 24.), te da je nužno uložiti dodatni napor i insistirati na identificiranju nositelja pravosudnih funkcija s najvišim profesionalnim standardima i vrijednostima koje se samim pripadanjem toj branši/profesiji podrazumijevaju kao željeni obrazac ponašanja i odnosa, uključujući međusobno uvažavanje i očuvanje digniteta institucija i pojedinaca. - Pravosuđe na određeni način dijeli sudbinu bh. društva u cjelini, te tako aktivnosti, istrage i disciplinski postupci na 'pročišćavanju vlastitih redova', nekada rezultiraju drugačijim konotacijama u javnosti - pojašnjava Murtezić, uz uvjerenje da samo konstruktivna i argumentirana kritika na koncu može ishoditi pozitivan efekat, te doprinijeti prevazilaženju stanja u kojem se ocjene o stanju stvari donose ad-hoc, paušalno (i)ili po principu 'rekla-kazala'. Bez pretenzija da daje konačne sudove, konstatira da ne postoji sistem koji je savršen i koji nije podložan određenim intervencijama, te da su takvi trendovi prisutni i u najrazvijenijim zemljama, ustvrdivši pritom da su ocjene/tvrdnje o prisustvu korupcije u bh. pravosuđu predimenzionirane, te da je puno više problema u pristupu radu, stručnosti i nekim organizacionim nedostacima. Na dodatni upit u vezi s konkretnim učincima pravosudne reforme u BiH, Murtezić navodi da ova reforma, generalno, predstavlja veliki iskorak, bez obzira na preovladavajuće kritičke tonove u javnosti, a optimizam u pogledu daljeg napretka na tom planu ilustrira parametrima koji svjedoče o skraćivanju dužine rješavanja sudskih predmeta, a time i višem stepenu ažurnosti i efikasnijem radu, te drugim pokazateljima, uključujući i one koji se tiču modela kadrovske popune, a koji u prvi plan ističe kompetencije i sposobnosti te eliminira arbitrarnost prilikom 'ulaska' u pravosuđe, kao i u procesu napredovanja u službi. U tom kontekstu, cijeni da je donošenje Zakona o VSTV-u BiH bio prijelomni korak u kreiranju pretpostavki za uspostavu nezavisnog pravosuđa u postratnoj BiH, te da je neohodno istrajati na uvođenju Vijeća u Ustav BiH, čime bi ova institucija postala ustavna kategorija te se dodatno ojačala pozicija i zajamčila nezavisnost sudske od zakonodavne i izvršne vlasti. Istovremeno, podsjeća da u pravosuđu BiH djeluje oko 1.500 nositelja pravosudnih funkcija te da ogromna većina njih daje vlastiti maksimum u profesionalnom smislu, navodeći da gotovo da nema profesije u BiH koja je u toj mjeri "pod lupom", opterećena normama, kvotama, učincima u ocjenjivanju rezultata rada. - Nažalost, pažnju medija i javnosti uopće često 'odvuče' neka 'druga priča' koja je izvan svakodnevnog posla, tako da redovan angažman pravosudnih djelatnika ostaje u sjeni. Činjenica je da pored aktivnosti na pročišćavanju vlastitih redova, aktuelno stanje karakterizira i pojava nove energije u pravosuđu o čemu, između ostalog, svjedoči prepoznatljivi angažman Tužilaštva KS-a - navodi direktor CEST-a FBiH. Mišljenja je da, ukoliko zaista postoji problem između policije i tužioca, tužioca i sudije, tužilaca i određenih ministarstava, treba pokušati da se ta rasprava odvija na način koji će osigurati odgovarajući pristup svakom od prisutnih problema, a u čemu CESTFBiH može dati doprinos kao forum za argumentirano vođenje debate, te mjesto susreta, dijaloga, upoznavanja i umrežavanja svih involviranih aktera. Kada se radi o redovnim aktivnostima CEST-a FBiH, njegov čelnik preferira proaktivan pristup, nudeći široki spektar novina u radu ove institucije pod čijim se okriljem godišnje organizira više od 180 edukativnih aktivnosti na čemu je, između ostalih, angažirano oko 50 domaćih edukatora. Murtezić navodi da je CESTFBiH Direkciji za evropske integracije proslijedio odgovore povodom Upitnika Evropske komisije, a kojima su obuhvaćene teme od posebnog interesa za BiH, uključujući određena poboljšanja programa edukacije koji korespondira s aktuelnim trenutkom, te u vrh prioriteta ističe integritet pojedinaca i institucija, kao i borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije. - Značajan dio upitnika se odnosi na edukaciju nosilaca pravosudnih funkcija, uključujući i otvaranje pitanja poznavanja prava EU, odnosno standarda i principa sadržanih u sklopu evropske pravne stečevine - precizira. Direktor CEST-a FBiH, nadalje, pojašnjava da je u saradnji ovog centra s CEST-om RS-a i Pravosudnom komisijom Brčko Distrikta BiH sačinjena Srednjoročna strategija 2017-2020 kojom se dodatno afirmira značaj stručnog usavršavanja unutar pravosudne zajednice. Na upit o prioritetima u radu, a u kontekstu s proaktivnim pristupom, napominje da se posebna pažnja poklanja osiguranju mreže podrške i partnerstvu s institucijama u BiH i inozemstvu, čime se CESTFBiH okrenuo potencijalnim stranim donatorima i partnerima. O tome, između ostalog, svjedoči nedavno potpisani Memorandum o saradnji CEST-a FBiH s Ambasadom R Francuske u BiH, te uspostavljena saradnja s Pravosudnom akademijom R Turske, kao i međuvremenu inicirani razgovori sa srodnim institucijama iz Kraljevine Holandije i ostvareni kontakti s Ambasadom SAD-a u BiH, a sve radi osiguranja odgovarajuće tehničke i druge pomoć, uključujući i razmjenu kadrova. - Već naredne sedmice 25 sudija iz BiH će boraviti na edukaciji koju finansiraju partneri iz R Turske, a u sklopu jednog projekta Vijeća Evrope ostvarena je saradnja s našim partnerima iz R Srbije. U međuvremenu, CESTFBiH formalizirao je  saradnju s Pravnim fakultetom Univerziteta u Sarajevu (UNSA), a slijedi uspostava saradnje i s drugim visokoškolskim institucijama, kazao je direktor CEST-a FBiH Arben Murtezić u razgovoru za Fenu.

(FENA)

Iz tekuće rezerve Vlade Federacije BiH odobreno je 95.000 KM za korištenje modernih IT tehnologija u šumarstvu, te je do kraja 2016. godine završena javna nabavka usluga za izradu Pojmovnika, Šumarskog rječnika i Šifrarnika u oblasti Standardi informacionog sistema šumarstva FBiH i javna nabavka potrebne računarske opreme, za koje je izdvojeno 33.051,33 KM. Ostatak sredstva od 61.948,67 KM vraćeno je u budžet Federacije BiH, potvrđeno je Feni iz Sektora za šumarstvo Federalnog ministarstva poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva. Nepostojanje zakona o šumama FBiH otežava stvaranje uvjeta za održivo upravljanje i gospodarenje šumama, kao i provođenje svih mjera i aktivnosti na uspostavi i razvoju informacionog sistema šumarstva (ISŠ). Korištenje modernih IT tehnologija u šumarstvu podrazumijeva racionalizaciju, integraciju i optimizaciju odlučivanja u sektoru šumarstva i lovstva, te razmjenu i sintetiziranje informacija među institucijama šumarstva i sa svim ostalim domaćim i međunarodnim institucijama i interesnim skupinama. Informatizacijom šumarstva i uspostavom ISŠ-a osigurale bi se neophodne informacije o stanju i promjenama šumskog fonda za potrebe planiranja, praćenja stanja i izvještavanja. - Uspostavom informacionog sistema doprinosi se smanjenju obima nezakonitih aktivnosti u šumama, uspostavljanju dobrih praksi upravljanja i planiranja, certifikacije šuma, a ISŠ je od važnosti i kao pomoć u priremanju BiH za integraciju s EU - istakli su uposlenici Sektora za šumarstvo. Sugerišu da se moraju kreirati rješenja, koja će zadovoljiti potrebe dobro informatiziranih subjekata, kao i onih subjekata kod kojih je informatizacija tek u začetku. Za razvoj i uspostavu informacionog sistema od prioritetne važnosti je, kažu, razina praktične obučenosti operativnog kadra u sektoru šumarstva, kao i spremnost i sposobnost rukovodećeg kadra da uoči i prepozna potrebu njegovog kreiranja i razvoja. Inače, u oblasti šumarstva FBiH djeluje veći broj subjekata, različite razine organiziranosti i ekipiranosti, kojima su i ciljevi djelovanja različiti. - Unatoč veoma heterogenim razvojnim postignućima u informatizaciji poslovnih procesa različitih subjekata, dosadašnjim aktivnostima na svim razinama omogućena je uspostava platforme, uz koju bi bilo moguće pokretanje određenih aktivnosti na minimalno potrebnoj informatičkoj integraciji šumarskih djelatnosti - navode iz Sektora za šumarstvo. Nacrtom zakona o šumama (članom 57.) predviđeno je da Federalno ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva upravlja informacionim sistemom u šumarstvu, a da nadležni federalni ministar donese pravilnik o obliku i sadržaju, načinu upravljanja, održavanja i korištenja informacionog sistema, kao i načinu unosa informacija i izvještaja.  

(FENA)

Komisija Predstavničkog doma Federalnog parlamenta za jednakopravnost spolova, uz podršku Sarajevskog otvorenog centra, najavila je za sutra tematsku sjednicu u sjedištu ovog parlamenta povodom izmjena i dopuna Zakona o radu FBiH. Bit će prezentirana publikacija čiji je cilj da ponudi izmjene radnog zakonodavstva na način da unaprijede prava radnica i radnika u vezi s majčinstvom, očinstvom i brigom o djeci, kao i uvjete za ravnopravnosti spolova u porodičnom i društvenom životu. Također će biti predstavljena publikacija 'Majčinstvo, roditeljstvo i očinstvo i prava EU', a cilj je ukazati na odredbe Ugovora o funkcioniranju EU i Povelje o osnovnim pravima EU te direktiva koje se odnose na zaštitu majčinstva, roditeljstva i očinstva, koje treba da budu prenesene u zakonodavstvo zemalja članica ili onih koje žele postati dijelom evropske porodice. Tematska sjednica će biti održana uz podršku Ambasade Norveške i bit će doprinos obilježavanju Sedmice ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini. Uvodničar će biti federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača. To neće biti jedini sutrašnji događaj u Federalnom parlamentu u vezi s najavljenim brojnim radnim aktivnostima u predstojećoj sedmici. Povodom redovne sjednice Predstavničkog doma zakazane za utorak, u čijem su predloženom dnevnom redu upravo izmjene i dopune Zakona o radu, ali i Prijedlog Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kao i brojni drugi akti, sutra će zasjedati Kolegij Doma. Sastat će se i povodom tematske sjednice Predstavničkog doma o zagađenosti zraka u Federaciji BiH. Takvu tematsku raspravu inicirala je poslanica Amra Haračić iz Lukavca, a u tome joj se pridružila i Alma Kratina iz Zenice, obje iz gradova poznatih po zagađenju životne sredine. Alma Kratina je za Fenu izjavila da očekuje vrlo kvalitetnu parlamentarnu raspravu i da su pozvani relevantni predstavnici, među njima ekološki pokreti, kao i ljekari, zbog opasnosti zagađenja zraka po ljudsko zdravlje i alarmantnih nezvaničnih podataka o sve češćem obolijevanju ljudi od karcinoma.

(FENA)

Vanredna sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine bit će održana sutra u sjedištu Vlade FBiH. Prijedlog dnevnog reda je, između ostalog, kolektivno pregovaranje te informacija sa sastanka socijalnih partnera u vezi Prednacrta Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova, najavljeno je iz Vlade FBiH. 

(FENA)

Beživotno tijelo 10-godišnjeg dječaka Konstantina Stijepića pronađeno je na nepristupačnom terenu na lokalitetu Vis, u selu Potok, zaseoku Juroštevići, na Majevici. Radi se o lokalitetu udaljenom jedan kilometar od kuća. -U toku je identifikacija tijela, koje je pronađeno na udaljenosti 2.200 metara od porodične kuće Stijepića, rekla je Feni glasnogovrnica Centra javne bezbjednosti Bijeljina Aleksandra Simojlović. -Dio terena je proteklih dana više puta pretražen, ali je današnjom dataljnom pretragom grupa uključenih u potragu tijelo dječaka pronađeno - precizirala je Simojlović. O svemu je obavješteno i nadležno tužilaštvo i preduzimaju se, kaže, sve druge mjere i radnje za utvrđivanje tačnih činjenica i okolnosti u ovom slučaju. Nestanak dječaka, za kojim je pokrenuta velika potraga u kojoj su učestvovale nadležne ekipe iz cijele BiH, prijavljen je Policijskoj stanici Lopare 7.marta 2017.godine. Za dječakom, koji je bolovao od autizma, od 7.marta tragali su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, te Civilne zaštite RS-a, Federalne uprave civilne zaštite, Civilne zaštite Brčko Distrikta, Vatrogasne jedinice Lopare, Lovačkog društva Lopare te veći broj mještana susjednih sela i općina. Jučer su se u potragu uključili i pripadnici Oružanih snaga BiH.

(FENA)

Općinski sud Tuzla je u prošloj godini riješio 62 stečajna postupka, ostalo je nezavršenih 89 stečajnih postupaka. S obzirom na to da je u Službenim novinama 20.januara objavljena odluka Ustavnog suda Federacije prema kojem nisu u skladu sa Ustavom članovi 33 i 40 Zakona o stečajnom postupku isti se i ne primjenjuju.

Pogledajte VIDEO, govori:

Amira Ferizbegović, predsjednica Privrednog odjeljenja Općinskog suda Tuzla

Općinski sud Tuzla u prošloj godini je riješio 47 hiljada 792 predmeta. Na kraju 2016.godine 147 hiljada 461 predmet je ostao neriješen. Od toga je najveći broj preko 89% komunalnih predmeta. Povećanje efikasnosti u 2017.godini ostaje prioritetan zadatak zaposlenih u ovom sudu. Inače kolektivna norma suda u 2016.godini je iznosila 131,27%.

Pogledajte VIDEO, govore:

Muhamed Tulumović, predsjednik Općinskog suda Tuzla

Amira Ferizbegović, predsjednica Privrednog odjeljenja Općinskog suda Tuzla

Tomislav Ramljak, predsjednik Krivičnog odjeljenja Općinskog suda Tuzla

Rukija Jusupović, predsjednica Građanskog odjeljenja Općinskog suda Tuzla

Organizacije koje okupljaju branioce BiH i njihove porodice traže da se objavi Registar učesnika u odbrani, kao i Registar korisnika boračko-invalidske zaštite. Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata završilo je ove registre. Da bi registri bili objavljeni nužno je donošenje izmjena i dopuna Zakona o osnovnim pravima boraca i članova njihovih porodica. Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata je, shodno preporukama Agencije za zaštitu ličnih podataka i pripremilo izmjene i dopune ovog zakona kojim se tačno definiše način objave podataka.

Pogledajte VIDEO, govore:

Salko Bukvarević, ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata F BiH

Fahrudin Hasanović, predsjednik Saveza RVI TK

Fahrudin Skopljak, ministar za boračka pitanja TK

Rudnik soli Tuzla ove godine planira u tri nove bušotine investirati 5,6 miliona maraka vlastitih sredstava. Vlada kantona je prihvatila Informaciju o finansijskoj konsolidaciji ovog rudnika, prema kojoj je ovo preduzeće uspješno saniralo dugovanja po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje, i duga za električnu energiju. Na sjednici je prihvaćen Izvještaj o radu Pedagoškog zavoda TK u prošloj godini, te Program rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za ovu godinu.

Pogledajte VIDEO, govore:

Srđan Mićanović, ministar industrije, energetike i rudarstva TK

Anis Šaldić, direktor Rudnika soli Tuzla

Amel Mehanović, direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK

Nikola Čiča, direktor Pedagoškog zavoda TK

Punih je četvrt stoljeća otkako su građani Bosne i Hercegovine uzeli sudbinu u vlastite ruke, glasajući ZA suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih građana i naroda - Bošnjaka, Srba i Hrvata, kao i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive, navodi u čestitci član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović. - Nezavisnost koju smo odabrali tražila je hrabrost, odlučnost i upornost. U borbi za nju smo podnijeli velike žrtve i gubitke, suprotstavljajući se agresiji, zaustavljajući etničko čišćenje i genocid. Utoliko je breme odgovornosti koju nosimo pred budućim generacijama teže - žrtve koje smo podnijeli uime slobode i ravnopravnosti, žrtve kojima je naša današnja sloboda skupo plaćena obavezuju nas da istrajemo. Budućnost naše države je u integraciji, povezivanju, razumijevanju i zajedničkom nastojanju da generacijama koje dolaze ostavimo stabilan okvir za napredak, za izgradnju tolerantnog društva u kojem će dijalog i uzajamno uvažavanje biti temelj boljitka za sve. Takvu budućnost gradit ćemo svim snagama, jer to je dug koji imamo prema prošlim i budućim generacijama. Svim građanima Bosne i Hercegovine od srca čestitam Dan nezavisnosti, istakao je Izetbegović u čestitci koju prenosi Služba za odnose s javnošću Predsjedništva BiH.

 Fena

Stranica 4 od 29

RTVTK na Facebooku

RTVTK na Google Plus

350x500-1

SEDMIČNA ŠEMA TV TK TUZLA

tvayin herarcakum 2                                                  

Opširnije:SEDMIČNA ŠEMA TV TK TUZLA

Pretraži po datumu

« September 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Prijava

Korisnik