Mirela Selimovic

Mirela Selimovic

Košarkaši Bosne Royal Jelly i Igokee danas će igrati finale Kupa Bosne i Hercegovine u sarajevskoj Skenderiji. Bosna je jučer u polufinalu Kupa BiH, koji se igra u glavnom gradu BiH, savladala Mladost iz Mrkonjić-Grada rezultatom 100:73, dok je Igokea istog dana, očekivano bila bolja od mostarskog Zrinjskog 95:66. Finalni meč između Bosne i Igokee je na rasporedu u 17 sati.

(FENA)

Među prioritetima Federalnog ministarstva okoliša i turizma, navedenim u programu rada Federalne vlade za 2017. godinu, predviđena je implementacija akcionog plana Federalne strategije zaštite okoliša donesene za period 2008- 2018, u skladu s prioritetima definiranim u Dokumentu okvirnog budžeta Federacije BiH i budžeta za 2017. Tu su planirani konkretni transferi za: pomoć upravljanju komunalnim otpadom i tehničkom uređenju deponija otpada; zbrinjavanje opasnog otpada; pomoć uspostavljenim ustanovama (preduzećima) na federalnom i kantonalnom nivou za zaštitu određenih visokovrijednih prirodnih područja; promoviranje zaštite okoliša i jačanje javne svijesti o zaštiti okoliša. Ministarstvu je prioritetan također razvoj institucionalnog okvira i legislative što uključuje donošenje novih zakona i propisa te izmjene i dopune postojećih radi njihovog usaglašavanja s regulativom Evropske unije za pojedine komponente okoliša: zrak, vodu, tlo, prirodu, buku i upravljanje otpadom. Planirane su i aktivnosti na provođenju međunarodnih obaveza gdje je Bosna i Hercegovina punopravna članica, a Federalno ministarstvo okoliša i turizma Nacionalni Focal Point (NFP) ili ima određena konkretna zaduženja u vezi s Konvencijom Ujedinjenih naroda o biodiverzitetu i pratećim protokolima (Protokol o biosigurnosti, Nagoya protokol); Bečkom konvencijom o supstancama koje oštećuju ozonski omotač i Montrealskim protokolom; aktivnostima u okviru Ovlašćenog tijela DNA i NAMAs BiH u implementaciji odredaba Kyoto protokola Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija za klimatske promjene; Bazelskom konvencijom o prekograničnom prometu opasnog otpada; saradnjom s Evropskom agencijom za okoliš (EEA) i ostalim aktivnostima po drugim ugovorima koje se koordiniraju od Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, kao nadležnoj državnoj instituciji za okoliš. Pravovremena i efikasna realizacija većine planiranih aktivnosti je u značajnoj mjeri uvjetovana i ostvarivanjem horizontalne i vertikalne koordinacije relevantnih institucija, popunjavanjem sektora u skladu sa sistematizacijom, osiguranjem planiranog novca u budžetu Federacije BiH i uspostavom neophodnih stručnih okolišnih institucjija, bazirano na reorganizaciji i reformi postojećih, navedeno je u programu rada Federalne vlade za ovu godinu, u dijelu koji se odnosi na planirane aktivnosti Ministarstva okoliša i turizma. Godišnji program rada Federalne vlade odobrava Parlament.

(FENA)

Na marginama Minhenske sigurnosne konferencije, predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić razgovarao je, u odvojenim susretima, sa potpredsjednikom Vlade i ministrom vanjskih i evropskih poslova Slovačke Republike Miroslavom Lajčakom i sa ministrom vanjskih poslova Kraljevine Norveške Borgeom Brendeom, koje je informirao o ekonomskoj i političkoj situaciji u BiH i progresu koji je BiH napravila u proteklom periodu. Ministar Lajčak je istakao da Bosna i Hercegovina treba nastaviti ići putem evropskih integracija i da taj put nema alternativu. Također je i ministar Brende rekao da Kraljevina Norveška podržava Bosnu i Hercegovinu na putu evropskih i NATO integracija i izrazio nadu da će BiH nastaviti unapređivati ekonomski rast i vladavinu zakona na svome euroatlantskom putu. Predsjedavajući Zvizdić se zahvalio na podršci i na pomoći koju Kraljevina Norveška i Slovačka Republika daju Bosni i Hercegovini kroz mnogobrojne projekte i ocijenio da postoji dosta prostora za međusobno unapređenje ekonomske i trgovinske saradnje, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

(FENA)

Prema utvrđenom prijedlogu Budžeta TK za ovu godinu, 100 hiljada KM je predviđeno za zapošljavanje djece poginulih branilaca. Planirano je da projekat bude proveden u saradnji sa Federalnom službom za zapošljavanje.

„Oni su svojim Budžetom planirali 700 000 KM za poticaj zapošljavanju djece šehida i poginulih boraca. Realizacija je predviđena po principu „marka na marku“, dakle, koliko novca izdvoji kanton, toliko će i Služba. Mi smo planirali 100 000 KM, od njih ćemo povući 100 000, vjerujem da ćemo ta sredstva udružiti i realizovati preko Službe za zapošljavanje TK,“ navodi Fahrudin Skopljak, ministar za boračka pitanja TK.

Prema podacima Službe za zapošljavanje TK, u prošloj godini je zaposleno 380 članova porodica poginulih branilaca, te 1990 demobilisanih boraca.

„Te brojke ukazuju na to da poslodavci pokazuju interes i socijalnu osjetljivost. Međutim, na evidenciji Službe za zapošljavanje TK nalazi nekih 13 000 demobilisanih boraca. To je veliki broj, pogotovo ako se ima u vidu da je prošlo 20 godina od rata i da veliki broj njih, zbog svojih godina, na tržištu rada više nije atraktivan,“ pojašnjava ministar Skopljak.

Projektima samozapošljavanja omogućeno je jednom broju demobilisanih boraca da pokretanjem vlastitog posla, najčešće nekog obrta počnu raditi.

„To radi i Federalno ministarstvo. U toku je javni poziv, kojim sa milion maraka potiču zadrugarstvo. Ono što je problem našeg kantona je da se prošle godine na takav poziv nije javila ni jedna zadruga, jer u Tuzlanskom kantonu ni jedna nije bila registrovana,“ kazao je gostujući u emisiji „Aktuelno“ Fahrudin Skopljak, ministar za boračka pitanja TK.

Ministarstvo za boračka pitanja TK je prvi put, prošle godine, realizovalo projekat poticaja u zapošljavanju branilaca BiH. Za tu namjenu u Budžetu je na raspolaganju bilo 500 000 KM. Na taj način osiguran je posao za 72 branilaca. Osim toga, kontinuirano, posljednjih godina, provodi se projekat obavljanja volonterskog-pripravničkog staža za djecu branilaca. U prošloj godini za to je bilo na raspolaganju 800 000 KM, čime je omogućeno da oko 250 visokoobrazovanih mladih stekne prvo radno iskustvo.

Veterinarski zavod TK je dijagnostička laboratorijska ustanova koja se bavi dijagnostikom zaraznih bolesti i kontrolom hrane i hrane za životinje. Uspostavljeni su sistemi kvaliteta prema ISO standardima, odnosno, opće priznatim standardima u svijetu. Ovaj zavod je certificiran po standardu 9001 i akreditovan po dtandardu 17025. Standard 17025 je standard koji je značajan za ispitne laboratorije, kojim se potvrđuje kompetentnost laboratorije za obavljanje određenih analiza.

„Posljednjih godina smo dostigli standarde u oblasti kontrole zdravstvene ispravnosti hrane. Kad govorimo o certifikaciji riječ je o Standardima 17025, EU standardu čiju primjenu kontroliše naša akreditacijska kuća BATA iz Sarajeva,“ navodi Senad Hamzić, direktor Veterinarskog zavoda TK.

„Ispunjeni su svi uvjeti da proizvođači hrane, potencijalni izvoznici, mogu imati validne dokumente, odnosno, potvrde o zdravstvenoj ispravnosti hrane dobijene u našoj laboratoriji, koje su opće priznate u EU i šire, budući da se radi po ISO standardima,“ pojašnjava Iva Lamešić, rukovodilac Odjeljenja za kontrolu hrane Veterinarskog zavoda TK.

Kad je riječ o kontroli hrane i hrane za životinje, o akreditovane su sve mikrobiološke metode.

„Riječ je o analizama na sve mikroorganizme, kada govorimo o kontroli hrane i hrane za životinje“, pojašnjava direktor Hamzić.

U Odjeljenju za kontrolu hrane akreditovana je 21 metoda.

„Od čega 10 metoda pripada mikrobiologiji hrane, 5 metoda u okviru kontrole kontrole sirovog mlijeka i aflatoksina kao metode za kontrolu određenih rezidua,“ ističe Iva Lamešić, rukovodilac Odjeljenja za kontrolu hrane Veterinarskog zavoda TK.

Osim toga, Veterinarski zavod TK je jedina laboratorija u ovoj regiji koja ima akreditovane metode membranske filtracije, riječ je o pet metoda u oblasti mikrobiološke analize vode.

Podatak prema kojem BiH po glavi stanovnika raspolaže sa oko 9 hiljada kubnih metara vode, svrstava je u vodom najbogatije zemlje u regiji, sedmu u Evropi. Tržište vodom čini se kao privredna šansa, no za ozbiljniji izvoz nužno je osigurati certificirane kontrole kvalitete. U Veterinarskom zavodu Tuzlanskog kantona može se kontrolisati voda i dobiti standardi izvještaj o ispitivanjui koji je validan bilo gdje.

„Dobili smo certifikat o akreditaciji svih metoda u oblasti mikrobiologije vode. Jedina smo laboratorija u ovoj regiji koja ima akreditovane metode membranske filtracije, riječ je o pet metoda u oblasti mikrobiologije vode,“ pojašnjava Senad Hamzić, direktor Veterinarskog zavoda TK.

U Veterinarskom zavodu Tuzlanskog kantona konstantno se provode aktivnosti na poboljšanju sistema kvaliteta i na proširenju obima akreditacije.

„Od prošle godine provodili smo aktivnosti na akreditovanju metoda za kontrolu kvalitete prirodne vode, mineralne, izvorske, te vode u bazenima, odnosno, svih voda koje su bitne za zdravlje ljudi,“ navodi Iva Lamešić, rukovodilac Odjeljenja za kontrolu hrane Veterinarskog zavoda TK.

Tokom posljednjih godina u Veterinarskom zavodu TK uspostavljene su standardizovane metode kontrole zdravstvene ispravnosti hrane, uz obavljanje redovnih poslova u oblasti kontrole zaraznih bolesti životinja.

Veterinarski fakultet u Sarajevu potvrdio je 11. februara prisustvo virusa visoko patogene influence ptica, podtip H5 u jednom domaćinstvu sa ekstenzivnim držanjem domaće peradi u naselju Tukovi, na području grada Prijedor. U Veterinarskom zavodu TK ističu da imaoci peradi trebaju pratiti svoje životinje, leševima ne prilaziti, a o evenutalnim promjenama treba obavjestiti najbližu službu veterinarske medicine.

Pogledajte VIDEO, govori:

dr.Mirza Dedić, rukovodilac Odjeljenja za zarazne bolesti životinja Veterinarskog zavoda TK

U narednih mjesec dana, BiH bi trebalo da izvjesti Srbiju o ruti na kojoj će se graditi autoput od Sarajeva ka Beogradu. Trasa Beograd-Bijeljina-Brčko-Tuzla-Sarajevo povezala bi cjelokupnu sjeveroistočnu Bosnu sa dva glavna grada.

„To je trasa u dužini od 160 km, kroz BiH bi prolazilo 100 km, a kroz Srbiju 60 km. Ako bi prolazila kroz Tuzlanski kanton, na ovom području bi se aktivirali svi resursi, metalska industrija, građevinska, počev od cementare, te nalazišta kamena, šljunka i pijeska,“ navodi Mirsad Gluhić, ministar trgovine, turizma i saobraćaja TK.

Druga trasa ovog puta bi isšla od Sarajeva preko tzv.romanijske regije. Saznavši de će o ovoj temi razgovarati srpski premijer Aleksandar Vučić i predsjedavajući ministara BiH Denis Zvizdić, zastupnici u Predstavničkom domu državnog parlementa sa područja Tuzlankog kantona, iz svih političkih partija, uputili su 29.decembra prošle godine inicijativu prema Vijeću ministara.

„Naznačili smo Vijeću ministara i predsjedavajućem Vijeća ministar, da je TK najrazvijeniji kanton, sa najvećim brojem stanovnika, i da nam je vrlo bitno, ukoliko dođe do realizacije ovog projekta, povezati Tuzlu sa sarajevom, a ujedno povezat Beograd sa Sarajevom,“ pojašnjava Amir Fazlić, zastupnik u PD PS BiH (SDA).

Ministar trgovine, turizma i saobraćaja TK Mirsad Gluhić smatra da bi to, za ovo područje, bio jedan od stoljetnih projekata.

„Jer ona zahvata Tuzlanki kanton, dijelom Brčko-Distrikt, Bijeljinu i dijelom zvorničku regiju, šta bi se bolje od toga moglo dogoditi,“ naglašava ministar Gluhić.

Utvrđivanja trase ovog autoputa bit će politička odluka. Lobiranje je nužno, tim prije što srpska ministrica saobraćaja u izjavama navodi da bi Beograd sa Sarajevom povezali preko Višegrada. U tom bi slučaju autoput bio dug 350 km, 220 kilometara bi prolazilo kroz Srbiju, a 130 kroz Bosnu i Hercegovinu.

„Mislim da ovdje moramo naći interes, pogotovo mi u BiH, da povežemo privredno najaktivniji dio BiH, Tuzlu i Sarajevo, i aktivni dio Republike Srpske, Bijeljinu i Brčko, koji su također u jednoj vrsti putne blokade. Šta će bit, kako će se vodit politička utakmica oko ovog, na nama je da kao poslanici iz Tuzlanskog kantona budemo aktivni i pokušamo izlobirati da naša ideja prođe,“ naglašava zastupnik Fazlić.

Procjenjuje se da će gradnja autoputa Sarajevo-Beograd koštati oko 800 miliona eura. Prema najavama investitor će biti iz Turske a dvije zemlje će ovaj put graditi zajedno.

Vlada TK je prihvatila tekst Protokola koji se odnosi na regulisanje međusobnih osnivačkih prava i obaveza Vlade i Grada Tuzle u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci „Derviš Sušić“, Narodnom pozorištu i Međunarodnoj galeriji portreta. Na sjednici je donesena i odluka kojom je data saglasnost Univerzitetu u Tuzli da raspiše konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme 6 asistenata, i to iz reda zlatnih studeneta, odnosno, onih koji su tokom studiranja ostvarili prosječnu ocjenu 9,5 i više.

Na vanrednoj sjednici Vlada TK je donijela odluku o odobravanju 7 hiljada KM, koje će, sa pozicije tekuće rezerve Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice, biti iskorištene za potrebe izrade i revizije energijskih pregleda škola u sklopu projekta IPA INTERREG Programa saradnje Hrvatske-BiH-Crne Gore. Naime, kao preduslov za realizaciju projekta ukupne vrijednosti oko 3,2 miliona KM potrebno je hitno izvršiti reviziju urađenih i izraditi energijske preglede za šest kandidiranih školskih objekata.

Pogledajte VIDEO, govori:

Zlatan Muratović, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK

Vlada TK je utvrdila prijedlog Budžeta kantona za 2017.godinu. Planirani su prihodi u iznosu od 359 miliona 47 hiljada KM, i za oko 950 hiljada su veći u odnosu na planirane rashode, taj novac će se koristiti za pokriće akumuliranog deficita iz prethodnih godina. Ministar finansija TK jakub Suljkanović je Budžet okarakterisao stabilizirajućim, ali je napomenuo da sadrži razvojnu komponentu. U strukturi planiranih budžetskih prihoda Tuzlanskog kantona najveći dio se odnosi na one ostvarene od PDV-a, oko 200 miliona maraka. To je, u odnosu na izvršenje Budžeta iz 2016.godine, manje za oko 8 miliona maraka.

Inače, u odnosu na isti period prošle godine, Tuzlanskom kantonu je na današnji dan doznačeno za oko milion i 600 hiljada maraka manje novca ostvarenog na ime PDV-a. Zbog smanjenog nivoa novca koji se na ime PDV-a sa jedinstvenog računa uplaćuje kantonima, prema riječima ministra Suljkanovića, u nekim kantonima, poput Zeničko-dobojskog i Unsko-sanskog upitna je i isplata plaća. U Tuzlanskom kantonu, napomenuo je ministar Suljkanović, za sada se nastoji održati likvidnost kako isplata plaća budžetskim korisnicima ne bi došla u pitanje.

Pogledajte VIDEO, govori:

Jakub Suljkanović, ministar finansija TK

Stranica 6 od 29

RTVTK na Facebooku

RTVTK na Google Plus

350x500-1

SEDMIČNA ŠEMA TV TK TUZLA

tvayin herarcakum 2                                                  

Opširnije:SEDMIČNA ŠEMA TV TK TUZLA

Pretraži po datumu

« September 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Prijava

Korisnik