Mirela Selimovic

Mirela Selimovic

Prema Federalnom budžetu za ovu godinu oko 26 miliona maraka planirano je za uvezivanje radnog staža radnicima državnih kompanija. Vlada TK očekuje da će vrlo brzo biti donesen zakon o uvezivanju radnog staža.

„S obzirom na to da u Tuzalnskom kantonu imamo najviše problema sa neuvezanim radnim stažom, očekujem da od tih 26 miliona najveći dio sredstava pripadne Tuzalnskom kantonu,“ navodi Bego Gutić, premijer TK.

Još nije precizirano da li će i u kojoj mjeri ovim propisom biti obuhvaćeni radnici firmi u kojima je već pokrenut stečajni postupak, poput TTU, Aide.

„Kada govorimo o neuvezanom radnom stažu riječ je o firmama koje su u državnom vlasništvu. Ono što je naš prijedlog kod ovog zakona, jeste da i one firme koje su ušle u proces stečaja, odnosno, da i taj dio radnika bude obuhvaćen ovim zakonom,“ pojašnjava premijer Gutić.

Prema najavama iz Vlade Federacije, uvezivanje radnog staža obavljalo bi se sukcesivno, iz godine u godinu, kako radnici budu sticali uslove za odlazak u penziju.

„Vlada kantona je i bez ovog Zakona o uvezivanju radnog staža, tu aktivnost provodila svake godine za firme koje su u našem vlasništvu. Nedavno smo na sjednici Vlade donijeli odluku kojom se izdvajaju sredstva za uvezivanje radnog staža za nekoliko radnika TTU koji su stekli uvjete za odlazak u penziju, Poleta Kladanj i drugih firmi, koje su, kažem, ostale u vlasništvu Vlade kantona,“ ističe Bego Gutić, premijer TK.

U samom početku, kada se pristupilo izradi ovog zakona, nastojalo se njime obuhvatiti i privatni sektor, no prva računica je ukazivala da bi, u tom slučaju, ovaj zakon Federaciju koštao preko milijardu maraka.

Zakon o porezu na dohodak, Zakon o pripadnosti javnih prihoda, među onim su federalnim propisima od kojih u značajnoj mjeri ovisi i provedba razvojnih politika na nivou kantona. Što se tiče Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji, Tuzlanski kanton traži pravednu raspodjelu. Federalne vlasti najavljuju da će u ovoj godini biti donesen ili novi zakon ili izmjene i dopune postojećeg. Uz ovaj, Zakon o porezu na dohodak, koji će u novom obliku, također, biti donesen ove godine, također utiče na prihode budžeta kantona.   Prema predloženom, neoporezivi dio dohotka, trebalo bi da bude 750 maraka. Uzme li se u obzir da je u privredi Tuzlanskog kantona zaposelno oko 78 hiljada radnika, čiji je prosjek plaća 700 do 750 maraka, u Vladi kantona upozoravaju da će, shodno tome, 78 hiljada dohodaka biti neoporezivo. Premijer TK bego Gutić pojašnjava da će kantoni koji nemaju visoke plaće biti oštećeni, a da će kantoni koji imaju visoke plate, na naki način ponovo prifitirati. Riječ je o propisima koji utiču na provedbu mjera koje bi trebalo da doprinesu razvoju kantona.

„ Mi kroz ovu poresku reformu očekujemo povećanje prihoda. Time se stvaraju preduslovi za realizaciju ciljeva Vlade kantona. Prije svega, želimo ojačati privredni sektor, stvaranjem dobrog poslovnog ambijenta. S tim u vezi, predviđeno je kreiranje kreditne linije za naše privrednike, kako bi po povoljnim uvjetima došli do sredstava,“ navodi Bego Gutić, premijer TK.

Prema nacrtu, Budžet TK za 2017.godinu je za 20 miliona manji u odnosu na onaj iz 2016.godine.

„Jedan realan Budžet, uz maksimalne mjere štednje tamo gdje je to moguće i iznalaženje načina za podizanje prihoda,“ pojašnjava premijer Gutić.

Analitičari upozoravaju da se pri kreiranju fiskalne politike ne smije sasvim gušiti javna potrošnja.

„Finansijski stručnjaci javnu potrošnju dovode u vezu sa direktnom podrškom proizvodnji. Svjesni smo te činjenice. Naglašavam, tamo gdje je to moguće. Imamo, još uvijek, u javnom sektoru, to vidimo kroz izvršenje budžeta, u određenim upravnim organima, prostora za štednju,“ ističe Bego Gutić, premijer TK.

Premijer Gutić očekuje pozitivan finansijski rezultat za 2016.godinu. Ne očekuje veliki deficit, što je, prema Gutićevim riječima, rezultat politike koja se temelji na iznalaženju načina da se podignu prihodi i maksimalno smanje rashodi. Uz ovo, napominje, da su i pored takve, restriktivne politike zabilježena značajna kapitalna ulaganja, primjerice u opremanje policije, pravosuđa, međunarodnog aerodroma Tuzla, a kreirani su i programi zapošljavanja.

Ustavni sud u obrazloženju odluke o Zakonu o stečaju ukazuje i na problem neblagovremenog pokretanja stečajnog postupka, čime se smanjuje stečajna masa iz koje se namiruju povjerioci.

„Neočekujem neke ozbiljnije probleme i reperkusije na stečajne postupke koji se trenutno vode. Siguran sam da neće biti uticaja na stečajne postupke koji su završeni. Kao što znate stečajni postupak je sudski postupak koji se okončava sudskim aktom, ne upravnim aktom. Ova presuda, po mom mišljenju, krije jednu zamku, neku vrstu opasnosti za radnike, kada govorimo o momentu pokretanja stečajnog postupka. Bojim se da to, možda, u ovom trenutku ne ide u korist radnicima,“ navodi Bego Gutić, premijer TK.

Ustavni sud Federacije spornim smatra dva člana Zakona o stečaju.

„Član, čini mi se 33, koji govori o potraživanju zaposlenih, koji su radili kod stečajnog dužnika. Do sada je to bilo ograničeno na 8 plaća, Ustavni sud je rekao da je to pravo na imovinu i da, u skladu sa Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava, kompletna potraživanja radnika moraju biti uključena. Druga stvar, u članu 40 je Ustavni sud problematizirao i naplatne redove, gdje je tražio da se radnici stave u prvi naplatni red,“ pojašnjava premijer Gutić.

Vlada TK je u martu 2015.godine uputila inicijativu za izmjene i dopune Zakona o stečaju, predlažući, uz ostalo, da radnici budu u prvom naplatnom redu.

„Teško je komentarisati presudu Ustavnog suda Federacije, s obzirom na to da, zvanično, nije objavljena. Možemo komentarisati ono što se pojavilo u medijima. Ali, evo svaki zakon je na snazi dok se ne proglasi drugačije,“ ističe Bego Gutić, premijer TK.

Novi Zakon o stečaju je u proceduri donošenja.

Zakon o porezu na dohodak, Zakon o pripadnosti javnih prihoda, kao i Analiza parafisklanih nameta koji opterećuju privredu, u ovoj će godini biti u fokusu djelovanja različitih nivoa vlasti u Federaciji BiH. premijer TK Bego Gutić smatra da je u ovom trenutku Zakon o pripadnosti javnih prihoda među ključnim za ovaj kantona. S tim u vezi, na sastanku sa federalnog sa kantonalnim premijerima i ministrima finansija, još jednom je ukazano na potrebu donošenja novog zakonskog rješenja.

„Oni kantoni koji se smatraju štećenim još jednom su tražili od Federalnog premijera da se ta aktivnost ubrza. Dobili smo uvjerevanja da ćemo, konačno u 2017.godini, dobiti, ili novi zakon ili da će biti donesene izmjena i dopune postojećeg Zakona o pripadnosti javnih prihoda. Predstoji teška politička borba da kanton dobije ono što mu pripada,“ pojašnjava Bego Gutić, premijer TK.

Prema predloženom, neoporezivi dio dohotka, shodno zakonu čije donošenje se očekuje, trebalo bi da bude 750 maraka. S tim u vezi, premijer Gutić smatra da će i novi Zakon o porezu da dohodak negativno uticati na Tuzlanski kanton.

„Ako uzmemo u obzir da je u privredi na području TK zaposleno oko 78 hiljada, čiji je prosjek plaća 700 do 750 KM, to znači da će 78 hiljada dohodaka biti neoporezivo,“pojašnjava premijer Gutić.

Pri tome premijer TK Bego Gutić navodi i da plaće 15 hiljada budžetskih korisnika nemaju visok prosjek, tako da i javni sektor nije finansijski posebno jak.

„Mi smatramo da ćemo kao kanton i svi drugi kantoni koji nemaju visoke plate biti oštećeni, a da će kantoni koji imaju visoke plate, poput sarajevskog, na naki način ponovo prifitirati. To na nivou federacije može, u konačnoj računici, pokazivati nulti efekat, ali sigurno je da će neki kantoni, ponovo, biti oštećeni,“ ističe premijer TK Bego Gutić.

Reforme koje su Agendom predviđene za 2016.godinu TK je proveo. Što se tiče odgovora koje Tuzlanski kanton treba dostaviti, shodno, Upitniku Evropske komisije taj će posao biti završen do zadatog roka 31.januara.

Integracija u EU, pa time i odgovaranje na Upitnik nije posao samo institucija u BiH. Stoga je Direkcija za evropske integracije uputila poziv građanima da odgovorite na pitanja koja se direktno tiču efikasnog rješavanja zahtjeva građana. Na taj način trebalo bi da bude upotpunjen pregled stanja u Bosni i Hercegovini u oblastima poput zaštite ljudskih prava, kvalitete usluga, transparentog rada uprave, zaštite potrošača ili prava iz radnog odnosa. Upitnik je analitički instrument kojim se Evropska komisija služi u pripremi mišljenja o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u EU. Komisija, između ostalog, na osnovu odgovora procjenjuje u kojoj je mjeri BiH spremna da ispuni kriterije za članstvo. Direkcija za evropske integracije ove će odgovore prevesti na engleski jezik i dostaviti Evropskoj komisiji. Odgovori u kojima bude korišten govor mržnje i diskriminacije po bilo kojem osnovu, neće biti prihvaćeni. Odgovaranje na pitanja moguće je do 31. januara posredstvom jednostavne online forme pod nazivom „Građani odgovaraju“ na web sajtu Direkcije. Od 3242 pitanja iz Upitnika Evropske komisije građani trebaju odgovoriti na njih 35. Popunjavanje Upitnika je do sada tehnički najzahtjevniji i najobimniji zadatak u sklopu procesa evropskih integracija BiH. Odgovori na pitanja iz Upitnika bit će značajna priprema i glavni pokazatelj o tome u kojoj mjeri je Bosna i Hercegovina spremna da bude zvanični kandidat za članstvo i u kojem intervalu može početi proces pregovaranja s Evropskom unijom. Te aktivnosti će svakako zahtjevati drugačiji angažman i pristup institucija i državne administracije, što će iziskivati njihovu proaktivniju i značajniju ulogu u odnosu na do sadašnje obaveze iz procesa evropskih integracija. | Aplikacija za članstvo u Evropskoj uniji predana je 15.februara 2016.nakon što je tokom 2015. godine proces evropskih integracija dobio novu dinamiku sa stupanjem na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP).

Provedba aktivnosti utvrđenih Reformskom agendom za Bosnu i Hercegovinu za razdoblje od 2015. do 2018. godine bila je jedna od tema današnjeg susreta premijera Federacije BiH Fadila Novalića, zamjenice premijera i federalne ministrice financija Jelke Milićević i zamjenika premijera i federalnog ministra rada i socijalne politike Veska Drljače s premijerima i ministrima financija svih deset kantona u Federaciji BiH.
 
Razgovarano je, također, o provedbi Odluke o sustavu koordinacije procesa europskih integracija u BiH u svezi fiskalne politike, s posebnim osvrtom na parafiskale namete.
 
Sastanak, koji je održan u sjedištu Federalne vlade u Sarajevu, sazvan je jer i od aktivnosti kantona u značajnoj mjeri ovisi pozicija BiH na putu ka Europskoj uniji i realizacija zadataka proisteklih iz Reformske agende.
 
Nakon što su ministrica Milićević i ministar Drljača predstavili osnovne zadatke iz Reformske agende koji su u nadležnosti njihovih ministarstava, premijer Novalić je podsjetio predstavnike kantonalnih vlada na njihove obveze u okviru reformskih procesa.
 
Naime, kantonalnim nadležnostima obuhvaćene su, izravno ili neizravno, četiri reformske oblasti: javne financije, oporezivanje i fiskalna održivost, zatim tržište rada, također vladavina prava i dobro upravljanje, kao i reforma javne uprave.
 
Kantoni su, također, uključeni i u odgovaranje na trećinu pitanja postavljenih u upitniku Europske komisije.
 
Na današnjem sastanku su predstavnici USAID-a upoznali prisutne s glavnim elementima projekta reforme fiskalnog sektora, čiji je jedan od ciljeva racionalizacija parafiskalnih taksi i naknada, što bi umnogome doprinijelo poboljšanju poslovnog ambijenta i privlačenju investicija.
 
Kantonalni premijeri i ministri upoznali su predstavnike Federalne vlade o vlastitim iskustvima na provedbi Reformske agende i da su svi kantoni pri kraju s popunjavanjem upitnika.
 
Također, pozdravili su ovakav izravan način dogovaranja i koordiniranja aktivnosti federalne i kantonalnih vlasti.
 
Danas je zaključeno da ovakve susreta treba održavati najmanje jednom u tri mjeseca. Ujedno, Vlada FBiH spremna je ponuditi kantonima svu pomoć u što bržoj realizaciji ciljeva iz Reformske agende, ali i drugim bitnim pitanjima za kantonalne razine vlasti.
Pogledajte VIDEO, o sastanku govore: Jelka Miličević, zamjenica premijera F BiH, Vesko Drljača, zamjenik premijera F BiH, Bego Gutić, premijer TK

U Bingo City Centru u Tuzli održana je jedna od niza aktivnosti provedenih proteklih dana posvećenih prevenciji grlića maternice. Posjetioci ovog centra imali su priliku informisati se o važnosti odlaska na redovne ginekološke preglede, ali i da čuju iskustva žena koje su vodile borbu sa ovom bolešću. Ove aktivnosti su provedene u okviru obilježavanja Evropske sedmice prevencije raka grlića maternice. U okviru obilježavanja Evropske sedmice prevencije raka grlića maternice Udruženje studenata Medicinskog fakulteta je u saradnji sa Klinikom za ginekologiju i akušerstvo UKC Tuzla je u Bingo centrima u Lukavcu, Kladnju, Srebreniku i Tuzli, provelo aktivnosti na edukaciji o značaju prevencije ove bolesti. Prethodnih dana bile su organizovane akcije preventivnih pregleda i pretraga za otkrivanje raka grlića maternice, pregleda općeg zdravstvenog stanja i mikrobioloških pregleda vaginalnih briseva, za žene smještene u izbjegličkom naselju Mihatovići. Aktivnostima je obuhvaćeno 200 žena iz ovog naselja. Njima je kompanija Bingo donirala prigodne higijenske pakete.

Pogledajte VIDEO, o ovoj temi govore:

prof.dr. Fahrija Skokić, pomoćnik direktora za medicinske poslove UKC-a Tuzla

prof.dr. Dženita Ljuca, načelnik Klinike za ginekologiju i akušerstvo UKC Tuzla

dr.Maida Mulić, direktorica Zavoda za javno zdravstvo TK
Ajša Salihović, pacijentica

Sejfo Begić, Udruženje studenata medicinskog fakulteta

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine odgovarat će na nekoliko stotina pitanja postavljenih u Upitniku Evropske komisije, što je jedan od koraka u pristupanju države punopravnom članstvu u Evropskoj uniji.

Kako je Feni kazao ministar Mirko Šarović, od  35 poglavlja političkog i ekonomskog kriterija Ministarstvo će pripremiti odgovore iz 23 poglavlja, a to su pitanja koja se odnose na slobodu kretanja robe i kapitala, prava intelektualnog vlasništva, prava konkurencije, pitanja iz oblasti poljoprivrede, veterinarstva, sigurnosti hrane, ribarstva, energetike, preduzetništva, zaštite prirodne okoline, zaštite potrošača te carinske politike.

- Pripremljeno je već više od stotinu odgovora na ova pitanja. Neki od sektora u Ministarstvu bit će pod posebnim pritiskom zbog velikog broja pitanja, kao što je Sektor za ekonomski razvoj i preduzetništvo, koji treba da pripremi odgovore na 61 pitanje, Sektor za energetiku 64, a Sektor za vodene resurse, turizam i zaštitu prirodne okoline 73 pitanja - pojasnio je.

Također, postoji 51 pitanje za koje je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa potencijalno identificirano kao institucija koja je nadležna za davanje odgovora.

- Ta sporna pitanja trenutno su predmet konsultacija Ministarstva i Direkcije za evropske integracije. Pravi izazov bit će kad odgovore dostave i nadležne entitetske institucije. Tada slijedi period usaglašavanja odgovora, a ovaj složeni proces odvijat će se tokom  februara i marta - istaknuo je Šarović.

Dodao je i da u ovoj fazi davanja odgovora na pitanja iz Upitnika neće biti potrebno usvajati nove propise, jer se sada Evropskoj komisiji dostavlja precizno stanje u pojedinim oblastima po standardima i metodologiji koju traži EU i ništa više.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa formiralo je tim i nosioce aktivnosti po sektorima, a Šarović je kazao da Odsjek za evropske integracije pri Ministarstvu koordinira sve aktivnosti oko pripreme i dostavljanja odgovora.

(FENA)

Na 25. svjetskom rukometnom pvenstvu u Francuskoj nakon pet odigranih kola u grupnoj fazi takmičenja poznati su parovi osmine finala. 

Hrvatska je porazom od Njemačke u zadnjem kolu C-grupe za protivnika u osmini finala dobila Egipat, dok će Nijemci igrati s Katarom.

Mađarska će se u Albertvilleu boriti za četvrtfinale protiv Danske, a u Lilleu će Bjelorusija imat težak zadatak protiv Švedske.

Ostali parovi osmine finala bili su poznati još u petak. Aktualni svjetski prvaci Francuzi u osmini finala igrat će protiv Islanda, Španija će igrati protiv Brazila, Slovenija će odmjeriti snage sa Rusijom, a Norveška će igrati protiv Makedonije.

Utakmice osmine finala igrat će se danas i sutra u Montpellieru, Albertvillu, Parizu i Lillu, gdje će biti odigrane i četvrtfinalne utakmice, 24. januara.

Polufinalni susreti na programu su 26. i 27. jnauara, dok će se u nedjelju, 29. januara u pariškoj ''AccorHotels Areni'' igrati finale i meč za treće mjesto. 

Parovi osmine finala SP-a: 
danas: 
16.00 Norveška - Makedonija (Albertville)
18.00 Francuska - Island (Lille)
20.45 Rusija - Slovenija (Pariz)
20.45 Brazil - Španija  (Montpellier)

nedjelja (22. januara): 
16.00 Mađarska - Danska (Albertville)
16.00 Bjelorusija - Švedska (Lille)
18.00 Njemačka - Katar (Pariz)
20.45 Hrvatska  - Egipat (Montpellier)

(FENA)

Novcima Fonda solidarnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH financiraju se najsloženije zdravstvene usluge i nabavka lijekova za liječenje teških oboljenja. Ipak, zbog nedostatka novca to nisu mogli koristiti svi oni kojima je to inicirano te su formirane liste čekanja.

Direktorica Zavoda Novka Agić naglasila je, u intervjuu Feni, da se radi o najsloženijim i najskupljim uslugama te lijekovima koje treba osigurati unutar Federacije i za liječenje u inozemstvu u skladu s Pravilnikom o uvjetima i postupku upućivanja osiguranih osoba na liječenje u inozemstvo.

Istakla je problem neusklađenosti novčanih iznosa i da ih je znatno manje od naraslih potreba. Pojasnila je da bi se, suglasno članu 82. Zakona o zdravstvenom osiguranju, isti iznos novca koji se prikupi po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje morao uplaćivati i iz federalnog budžeta. Međutim, dosad je to izdvajanje iz federalnog budžeta na godišnjem nivou iznosilo oko 30 posto od propisane zakonske obaveze.

- Vlada FBiH, zbog deficitarnosti budžetskih sredstava (posebno u posljednje vrijeme zbog zaključenog stand-by aranžmana BiH s MMF-om) nije u mogućnosti ispoštovati u cijelosti svoju zakonsku obavezu u pogledu finansiranja Federalnog fonda solidarnosti na način kako je to predloženo spomenutim zakonom - istaknula je.

Pojašnjava da je zakonska obaveza Vlade FBiH (u pogledu planiranja novca kao i izvršavanja za potrebe Federalnog fonda solidarnosti) uvijek promatrana i u kontekstu odredbe člana 105. Zakona o budžetima u FBiH, kao i odredbe člana 52. Zakona o izvršenju budžeta FBiH koji su legis specialis u odnosu na Zakon o zdravstvenom osiguranju i to kako u pogledu planiranja, tako i izvršavanja budžeta FBiH, pa time i transfera Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, a koji je sastavni dio budžeta Federacije BiH.

- Međutim, ove godine je (u odnosu na ranije godine) bar ono što je planirano mnogo bolje realizirano što nam je pomoglo kod rješavanja likvidnosti - naglasila je.

Agić dodaje da je činjenica i da je poslovanje Federalnog fonda solidarnosti, iz godine u godinu, opterećeno i stalnim pritiscima proširenja djelatnost tog fonda s finansiranjem novih oblika visoko diferencirane zdravstvene zaštite, odnosno finansiranjem novih prioritetnih programa zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju BiH.

- To uključuje i proširivanje liste lijekova koji se finansiraju na teret tog fonda s odgovarajućim skupim i inovativnim lijekovima namijenjenim za liječenje najtežih oboljenja za koje ne bude osiguran potreban novac - smatra.

Zavod zdravstvenog osiguranja FBiH poduzima i kontinuirane mjere radi osiguranja potrebne citološke terapije osiguranicima s područja cijele Federacije BiH u uvjetima stalno otežanog financiranja Federalnog fonda solidarnosti o čemu su, kako je kazala, informirani i Vlada FBiH i Parlament Federacije BiH.

- Zbog stalnog povećanja broja pacijenata s indikacijom za korištenje citostatika (posebno tzv. skupih citostatika) ponovno su intenzivirane aktivnosti da mjerodavne institucije u Federaciji BiH iznađu načina za povećanje novca za Federalni fond solidarnosti. Inicirano je i formiranje fonda za nabavku skupih lijekova, među kojima bi bili i citostatici, s novcem iz drugih izvora (iz akciza na duhan i alkohol, povrat PDV-a i sl.) - istaknula je. Precizira da se na listi za liječenje malignih neoplazmi (citostatici) nalazi 67 lijekova s više od 157 različitih oblika i jačina.

U intervjuu za Fenu Agić kaže da, između ostalog, Zavod kontinuirano prati i poduzima mjere radi poštivanja ugovornih odredbi za pravilno skladištenje, redovitu kontrolu zaliha, inventuru i praćenje rokova upotrebe, izdavanja lijekova iz skladišta, redovitu dostavu mjesečnih izvještaja o potrošnji i drugo.

Rebalansom finansijskog plana za 2016. godinu, planiran je prihod za Federalni fond solidarnosti  od 147,7 miliona KM i veći je od prvobitnog plana za sedam miliona KM.

- Međutim, realne potrebe ovog fonda kreću se oko 200 miliona KM godišnje. Smatramo da bi to trebalo osigurati pogotovu ako se ima u vidu sadržaj ovog fonda. Ako usporedimo ukupna sredstva u zdravstvu ostvarena u Federaciji BiH za 2015. godinu prema obračunu sredstava u zdravstvu (koji također radi ovaj zavod) a koja su bila oko milijardu i 600 miliona KM (što je svega 8,8 posto učešće Federalnog fonda solidarnosti) mislim, da je svaki komentar suvišan - naglašava  ona.

Nedostatna sredstva utječu na formiranje liste čekanja, posebno kod pojedinih skupih lijekova.

Direktorica Zavoda Novka Agić naglašava da je 2016. povećan broj zahtjeva za liječenja u inozemstvu, u odnosu na prethodne godine.

- Podneseno je više od 500, a odobreno 430 zahtjeva. Određeni broj zahtjeva nije odobren jer nisu u skladu s Pravilnikom o liječenju u inozemstvu. Troškovi pristigli na ime liječenja u inozemstvu su oko 14 miliona KM - kaže Agić.

Sve osigurane osobe imaju ista prava na zdravstvene usluge i lijekove koji se finansiraju novcima Federalnog fonda solidarnosti, bez obzira na to kojem kantonu pripadaju. To je, kako ističu iz Fonda, i bio jedan od temeljnih ciljeva zbog kojih je i osnovan Federalni fond solidarnosti.     

(FENA)

Stranica 8 od 29

RTVTK na Facebooku

RTVTK na Google Plus

350x500-1

SEDMIČNA ŠEMA TV TK TUZLA

tvayin herarcakum 2                                                  

Opširnije:SEDMIČNA ŠEMA TV TK TUZLA

Pretraži po datumu

« September 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Prijava

Korisnik