Mirela Selimovic

Mirela Selimovic

Akcionim planom za provedbu politike zaštite djece bez roditeljskog staranja i porodica pod rizikom od razdvajanja preferiran je porodični u odnosu na smještaj u institucijama. U cilju intenziviranja dječije zaštite, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK je od 2012. do 2016.godine koordiniralo transformaciju Doma za djecu bez roditeljskog staranja, koja podrazumijeva uvođenje usluga koje će podržati odrastanje djece. Generalni cilj je unapređenje sistema socijalne zaštite djece bez roditeljskog staranja i porodica pod rizikom razdvajanja.

„Postignuti rezultati su, prevencija izdvajanja 167 djece iz 57 porodica. Reintegracija 26 djece u svoje vlastite porodice. Podrška centrima za socijalni rad u procesu usvajanja 23 djece. Razvoj hraniteljstva, regrutovanje i obuka novih hraniteljskih podorica,“ navodi Danijela Simić, ministrica za rad, socijalnu politiku i povratak TK.

Pružena je podrška prilikom smještaja 10 djece u drugu porodicu.

„Podržali smo i 23 mladih koji napuštaju sistem institucionalne brige, odnosno, osamostaljuju se,“ napominje ministrica Simić.

Tokom procesa transformacije Doma za djecu bez roditeljskog staranja uspješno je okončana adaptacija, renoviranje i opremanje materinskog doma koji omogućava privremeni smještaj trudnica i njihove djece. Tako da je u 8 slučajeva spriječeno razdvajavanje djece od majki.

Srednjoročni plan i program razvoja, održavanja, zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove regionalnih cesta i objekata na cestama Tuzlanskog kantona, koejg je prihvatila Vlada kantona, predstavlja skup mjera i aktivnosti koje se poduzimaju u cilju stvaranja uslova za trajno, bezbjedno i nesmetano odvijanje saobraćaja na cestama Tuzlanskog kantona u skladu sa zakonskim obavezama. Dokument predstavlja osnovu za organizovano predviđanje i usmjeravanje razvoja u mrežu regionalnih cesta na području Tuzlanskog kantona i treba da bude bazna osnova za razvoj regionalnih cesta na području Kantona.

„Naše ceste su u lošem stanju. Procjene su da bi u narednom periodu trebalo uložiti oko 50 miliona KM. Kada su u pitanju investicije, mi godišnje ulažemo oko 5 miliona maraka. Mi bismo u 2017.godini trebali uložiti 4 miliona i 950 hiljada, zatim u narednim godinama 12 miliona i 150 hiljada maraka, odnosno, 17 miliona i 100 hiljada u naredne četiri godine,“ pojašnjava Agan Delibajrić, direktor Regionalne direkcije cesta TK.

Ovim dokumentom su predvišena i sredstva za sanaciju klizišta, te plan redovnog održavanja.

„Investicije za 2017.godinu bi iznosile 14 miliona i 400 hiljada, u 2018.godini 14 miliona 620 hiljada, potom u sljedećoj 14 miliona i 830 hiljada maraka, te u 2020.godini 15 miliona i 40 hiljada KM. Kako bismo puteve doveli u stanje predviđeno važećim standardima, Direkcija će se u narednom periodu vjerovatno i kreditno zadužiti,“ navodi direktor Delibajrić.

Dio Srednjoročnog plana i programa razvoja, održavanja, zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove regionalnih cesta i objekata na cestama Tuzlanskog kantona odnosi se i zatjev za revizijom kategorizacije cesta na području Federacije. Tako je na prijedlog Vlade kantona, od predstavnika Regionalne direkcije cesta, te ministarstava trgovine, turizma i saobraćaja, te prostornog uređenja i zaštite okolice, formirana komisija čiji je zadatak da utvrdi stanje u kojem se nalaze putevi na području Tuzlanskog kantona.

„ Mi imamo primjedbe na kategorizaciju nekih puteva u regionalne, a koji ne vode nigdje. Neki putevi, puput onog koji vodi ka Međunarodnom aerodromu Tuzla, Živinice-Međaš, smatram da bi trebali ostati pod nadzorom Direkcije i kantonalne Vlade, tako pristup Aerodromu ne bi ovisio o tome kada će Federalna direkcija uputiti mašine za čišćenje,“ napominje Agan Delibajrić, direktor Regionalne direkcije cesta TK.

Direktor Delibajrić navodi kako je ocjenjeno nerealnim prekategorisanje puteva koje je prihvatila Vlada Federacije, a prema kojem je od 700 kilometara cesta prekatagorisanih i magistralne, 360 kilometara onih koje prolaze kroz tri kantona u Hercegovini, a ostalo ceste koje prolaze kroz sedam kantona u federaciji.

Obaveze ugostitelja, ovlaštenja inspektora, način provođenja inspekcijskog nadzora, zabrana rada, potom prestanak ispunjavanja uslova, neke su od odredbi preciznije definisanih predloženim izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, čiji je prijedlog utvrdila Vlada TK. Kaznene odredbe su usklašene sa nadlećnim federalnim propisima.

„Cilj izmjena zakona je da se ugostiteljski objekti dovedu u red, počev od higijene do uposlenika i svega što jedan ugostiteljski objekat čini reprezentativnim. Precizirana su ovlaštenja inspektora, koji tako sada mogu u roku od 7 dana primjeniti kaznene ili neku drugu zakonom preciziranu mjeru,“ pojašnjava Mirsad Gluhić, ministar trgovine, turizma i saobraćaja TK.

Ovim propisom su definisani rokovi koji se daju ugostiteljima za otklanjanje uočenih nedostataka.

„Ako u zadatom roku nisu otklonjeni nedostaci koje je inspektor eidentirao izriče se zabrana rada. Došlo je do pooštravanja, prethodno su ugostitelji imali 30 dana da otklone nedostatak, sada je taj rok sveden na 8 dana,“ navodi ministar Gluhić.

Ministar Gluhić napominje da su nerijetko u ugostiteljskom poslovanju zastupljeni određeni oblici tzv.sive ekonomije, poput rada na crno, te da se preciziranjem pojedinih odredbi Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti to nastoji spriječiti.

Vlada TK je utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Na sjednici su donesene i odluke kojima su raspoređena sredstva od vodnih naknada za realizaciju tri projekta u općini Sapna, te po jednog u Srebreniku i Kladnju. Od sredstava za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta izdvojeno je za izradu karte upotrebne vrijednosti zemljišta, u Banovićima 43 hiljade KM, te u Kladnju 108 hiljada 400 maraka. Na sjednici su donesene odluke o izdvajanju 65 hiljada 800 maraka za nabavku ogreva ugroženim prognaničkim porodicama smještenim u kolektivnim centrima na području kantona. Vlada TK je donijela Srednjoročni plan i program razvoja, održavanja, zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove regionalnih cesta i objekata na cestama na području TK od 11.2017. do 31.12.2020.godine. Utvrđen je i nacrt Prostornog plana područja posebnih obilježja Slivnog područja akumulacije Modrac za period 2016.-2036.godina.

Univerzitet u Tuzli u okviru Baektel tempus projekta implementirao je edX platformu čiji je cilj povećanje pristupa stručnom obrazovanju.

EdX sistem za upravljanje učenjem može se upotrebljavati u formalnom i neformalnom obrazovanju, cjeloživotnom obrazovanju i profesionalnom razvoju. Ova softvreska platforma za masivne otvorene online kurseve nudi studentima, đacima, građanima i drugim zainteresovanim da kreiraju vlastiti tempo učenja, online laboratorije, ocjenu naučenog.

Crveni križ TK je povodom 5.decembra Međunarodnog dana volontera organizovao svečanu dodjelu zahvalnica volonterima koji su svojim trudom i angažmanom dali ogroman doprinos radu organizacija crvenog križa.Međunarodni dan volontera proglasila je Opća skupština UN-a 1985. godine. Od tada se svake godine 5.decembra obilježava Međunarodni dan dobrovoljnog rada za ekonomski i društveni napredak, odnosno Međunarodni dan volontera.

Volontiranje u najširem smislu se definiše kao neprofitna i neplaćena aktivnost kojom pojedinci doprinose dobrobiti svoje zajednice ili cijelog društva. Ova aktivnost se javlja u raznim oblicima, od tradicionalnih običaja uzajamne samopomoći do organizovanog djelovanja zajednice u kriznim periodima, kao i do pokušaja pomoći u spriječavanju i zaustavljanju sukoba i suzbijanja siromaštva.

Na sjednici su usvojeni, Zakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, potom izmjene i dopune Zakona o unutrašnjim poslovima, potom o socijalnoj zaštititi, zaštititi civilnih žrtava rata i zaštititi porodice sa djecom, te nacrt Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu. Skupština TK je prihvatila odluku kojom je data saglasnost na finansijski plan Službe za zapošljavanje za iduću godinu, te Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite branilaca i članova njihovih porodica. Skupštine TK je usvojila odluke na osnovu kojih su van snage stavljene odluke na osnovu kojih je TK preuzeo dio osnivačkih prava i obaveza nad Narodnom i univerzitetskom bibliotekom „Derviš Sušić“ Tuzla, Međunarodnom galerijom portreta, te Narodnim pozorištem Tuzla. Donesen je zaključak prema kojem bi Vlada TK i Gradske vlasti Tuzle trebalo da novi dogovor o definisanju vlasničkih, te osnivačkih prava, kao i procenat finansiranja postignu do donošenja nacrta Budžeta kantona za iduću godinu. Sa dnevnog reda sjednice povučena je Informacija o stanju u rudnicima na području TK sa posebnim osvrtom na Rudnik „Kreka“. Skupština TK je donijela zaključak prema kojem se od Federalne vlade traži da do januarske sjednice sačini detaljniju informaciju o stanju u radnicima, sa precizno definisanim mjerama za prevazilaženje problema sa kojima su rudnici na području kantona suočeni, a naroičito Rudnik „Kreka“.

Fondacija „Istina, pravda, pomirenje“ Tuzla podnijela je krivičnu prijavu protiv predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljka Čubrilovića i članova Organizacionog odbora za obilježavanje 25 godina postojanja i rada Narodne skupštine Republike Srpske. U krivičnoj prijavi upućenoj Tužilaštvu BiH navodi se da postoje osnovi sumnje da je počinjeno krivično djelo Izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti iz člana 145.a Krivičnog zakona BiH.

Na temelju odluke Organizacionog odbora, Nedeljko Čubrilović, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, dodijelio je Povelje Narodne skupštine Republike Srpske, pored ostalog i Momčilu Krajišniku, Radovanu Karadžiću i Biljani Plavšić. U Fondaciji „Istina, pravda, pomirenje“ Tuzla podsjećaju da su pravosnažnim presudama Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju Momčilo Krajišnik i Biljana Plavšić proglašeni krivim i osuđeni za počinjene ratne zločine, dok je Radovanu Karadžići prvostepenom presudom izrečena kazna od 40 godina zatvora, a pored odgovornosti za ratne zločine, proglašen je krivim i osuđen za najteže krivično djelo-zločin genocida.

U povodu Dana državnosti BiH održana je svečana sjednica Skupštine TK.

Podsjećajući na historijske činjenice zasijedanja ZAVNOBiH-a 25.novembra 1943.godine, na kojem su donesene odluke o obnovi državnosti BiH, definišući je kao jedinstvenu i nedjeljivu državu u kojoj svi narodi imaju ista prava, predsjednik Skupštine TK, Senad Alić je kazao kako smatra da bi tadašnji stav 247 vijećnika o jedinstvu i ravnopravnosti trebalo da bude vodilja i danas.

„U biću naše zemlje je ideja antifašizma, zajedništva, ravnopravnosti, poštivanja drugog i drugačijeg, viševjekovnog šarenila različitosti. Naš zadatak je da taj duh njegujemo, i da u tom duhu vaspitavamo nove generacije,“ istaknuto je, izmešu ostalog, Senad Alić, predsjednik Skupštine TK.

Osim toga, na svečanoj sjednici Skupštine TK je rečeno da je usljed suočavanja sa tranzicijskim tokovima Bh.društvo u nezavidnom ekonomskom položaju.

„Nezaposlenost i siromaštvo za sobom nose velike posljedice: društveno raslojavanje, neravnopravnost, ugroženost naročito ranjivih slojeva društva. Konačno možemo reći da se i ta slika mijenja, polako rješavamo brojne probleme, probleme koji su u nekim momentima djelovali nerješivo,“ kazao je u svom obraćanju na svečanoj sjednici Senad Alić, predsjednik Skupštine TK.

Održavanju svečane sjednice prethodilo je polaganje cvijeća na Slanoj banji i iskazivanje poštovanja svima koji su se žrtvovali za odbranu domovine. Premijer Bego Gutić je, tom prilikom, uz ostalo, kazao da posebno nosioci visokih državnih funkcija svojim djelovanjem moraju doprinijeti jačanju opstojnosti države Bosne i Hercegovine.

Vlada TK je, kako bi radnicima, u firmama u kojima je prošle godine pokrenut stečajni postupak, bilo omogućeno prijavljivanje Službi za zapošljavanje i ostvarivanje određenih prava, uplatila ukupno 250 hiljada KM. Pri razmatranju Informacije o provođenju stečajnih postupaka pokrenutih u prošloj godini u firmama u kojima je Vlada TK upravljala državnom imovinom konstatovano je da se stečajna imovina sporo unovčava, naime, pri oglašavanju javnih prodaja imovine nije bilo zainteresiranih kupaca.

„Očekujemo da se pokrene proces prodaje stečajne imovine, potom i uvezivanja radnog staža. Očekujemo da će u decembru biti rješen problem TTU, na način dogovoren sa Elektroprivredom i RMU Banovići. Što se tiče Fabrike obuće „Aida“, poznato je da Intral zakupljuje prostorije ove tvornice, gdje je zaposleno preko 300 radnika,“ navodi Srđan Mićanović, ministar industrije, energetike i rudarstva TK.

Prošle godine stečaji su pokrenuti u TTU, Livnici, Aidi, Poletu, dok je ove godine stečaj pokrenut u Bosnia-Valvesu i Elektromontaži.

Stranica 10 od 29

RTVTK na Facebooku

RTVTK na Google Plus

350x500-1

SEDMIČNA ŠEMA TV TK TUZLA

tvayin herarcakum 2                                                  

Opširnije:SEDMIČNA ŠEMA TV TK TUZLA

Pretraži po datumu

« September 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Prijava

Korisnik