Emina Ibrić

Emina Ibrić

Učenici osnovnih iz srednjih škola iz Tuzle u Arhivu Tuzlanskog kantona na jedinstven su način obilježili Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Program obilježavanja obuhvatio je postojanje naše zemlje od srednjeg vijeka do danas.

Ana i Anja učenice su petog razreda osnovne škole „Sveti Franjo“ u Tuzli. Sa učiteljicom Jagodom Iličić, mjesecima su pripremile priču pod nazivom „U društvu dobrih Bošnjana“, koja obuhvata vrijeme srednjovjekovne Bosne. Učenici su pripremili i kostime, kojima su pokašali dočarati vrijeme banova i poznatih bosanskih kraljica. Ana je danas bila u ulozi posljenje bosanske kraljice Katarine Kosače Kotromanić. Anja bila kraljica Jelena Gruba, koja je bila jedina žena na bosanskom vladarskom tronu u srednjem vijeku.

U programu su učestovali i učenici koji pohađaju likovnu radionicu „Vršanin“, koju je osnovao umjetnik Fikret Vršanin. Izložba radova, koju su pripremili nosi naziv „Art dar domovini“. Učenici Gimnazije „Meša Selimović“ upriličili su kratko putovanje po bogatoj prošlosti BiH. Arhiv Tuzlanskog kantona, važne državne datume obilježava kroz saradnju sa učenicima. Tako kod mladih generacija razvijaju ljubav prema domovini.

Program obilježavanja 1. marta obuhvatao je i prigodan muzički program  učenika Srednje muzičke škole. Prikazan je i dokumentarni film o referendumu za nezavisnoti BiH, koji je održan prije 25 godina.

Detaljnije u video prilogu...

Govore:
Ana Narančić, OŠ „Sveti Franjo“ Tuzla
Anja Torbarac, OŠ „Sveti Franjo“ Tuzla
mr. sc. Omer Zulić, direktor JU Arhiv TK

Povod današnje posjete predstavnika „Udruženja muzičkih umjetnika" Tuzla, Rašida Milkunića, Ramize Milkunić i Dejana Milkunića Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona jeste Inicijativa ovog Udruženja podnesena Državnoj komisiji BiH za saradnju sa UNESCO-om za nominaciju sevdalinke za upis na reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog naslijeđa čovječanstva, te predstojeći Festival sevdalinke „Sevdalinko u srcu te nosim".

Predsjednica Udruženja, gospođa Ramiza Milkunić, istaknula je da sevdalinka, kao bosanskohercegovačka nematerijalna baština, mora biti sačuvana u svom izvornom obliku. Težnja i osnovni cilj Udruženja jeste raditi na afirmaciji i očuvanju sevdalinke, kroz zadržavanje originalnog izvođenja i promovisanja kako u Bosni i Hercegovini, tako i van njenih granica.

Dugi niz godina članovi Udruženja baštine i njeguju sevdalinku u izvornom obliku, kroz svoje programe i javne nastupe, a posljednjih devet godina i organizovanjem Festivala sevdalinke pod nazivom „Sevdalinko u srcu te nosim".
Gospodin Rašid Milkunić je kazao da su uspješnom realizacijom dosadašnjih osam festivala, ostvarili svoj prvobitni cilj i skrenuli pažnju javnosti na značaj sevdalinke kao našeg nematerijalnog kulturnog blaga. Na dosadašnjim festivalima je učestvovalo preko osamdeset vrsnih interpretatora sevdalinke iz BiH, Crne Gore, Srbije, Hrvatske, Makedonije, kao i prateći orkestar kojeg čine izuzetni poznavaoci i baštinici sevdalinke, pod rukovodstvom profesora harmonike Dejana Milkunića.

Uz pomoć mnogih sakupljača autentične sevdalinke, koju posebno njeguje, Udruženje trenutno ima na repertoaru nekoliko stotina sevdalinki sa naših prostora, koje žele sačuvati i zaštititi, te učiniti da budu upisane na listu svjetske kulturne baštine.

Sevdalinka je brend Bosne i Hercegovine, proizvod koji moramo njegovati i čuvati, kojim se trebamo ponositi i kojeg moramo promovisati i van granice naše zemlje, istaknuo je ministar Mirsad Gluhić tokom razgovara sa gostima. Podrška Ministarstva resorno nadležnog za turizam, u pogledu dalje promocije ovog turističkog potencijala, kao i podrška Turističke zajednice Tuzlanskog kantona na projektu Festival sevdalinke, ali i na drugim projektima koji će doprinijeti očuvanju našeg bosanskohercegovačkog blaga zvanog sevdalinka neće izostati. Kao ideja, pomenuta je i mogućnost da se neki od narednih Festivala sevdalinke organizuju i na području drugih opština, izvan grada Tuzla, kako bismo uz promociju sevdalinke, ujedno promovisali i turističke potencijale našeg Kantona.

Na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona objavljeni su Javni pozivi za sufinansiranje u zapošljavanju. Programe će finansirati Federalni zavod za zapošljavanje. Pozivima su obuhvaćeni i projekti koji se odnose na samozaposljenje.

Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona uputilo je obavijest    nezaposlenim osobama i poslodavcima da će naredne sedmice na internet stranici Federalnog zavoda za zapošljavanje biti objavljeni javni pozivi za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja. Riječ je o programima - Prvo radno iskustvo, Vaučer za posao, Javni radovi i Periodično zapošljavanje. Federalni zavod će sufinansirati i programe kojima se podstiče samozapošljavanje - Start up 2017 i Program pripreme za rad 2017 – obukom do zaposlenja.
 Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2017 objavljivat će se tri puta u intervalima u vrijednosti od po najmanje jednu trećinu ukupno predviđenih sredstava za Program. Za realizaciju ovog programa bit će izdvojeno 18 miliona KM. Program se realizuje s ciljem zapošljavanja najmanje 6.000 osoba s evidencije nezaposlenih u Federaciji BiH, s posebnom socijalnom i rodnom osjetljivošću, a radi jačanja njihove konkuretnosti na tržištu rada.
Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2017 objavljivat će se dva puta u intervalima u vrijednosti od po najmanje jednu polovinu ukupno predviđenih sredstava za Program, s tim da će prva objava javnih poziva za sve programe uslijediti 2. marta 2017. godine. Za ovaj projekt bit će izdvojena 3 miliona KM. Namjera je da se podstakne 800 osoba za pokretanje malog biznisa, kao i na zapošljavanje drugih osoba s evidencije nezaposlenih u novootvorenim firmama, te poticanje razvoja socijalnog poduzetništva.
U Programe pripreme za rad 2017 – obukom do zaposlenja, uložen je milion maraka. Cilj Programa je da se omogući priprema za rad kroz obuku i osposobljavanje, u konkretnom poslovnom okruženju, za 600 osoba, od kojih će se zaposliti najmanje njih 420. Ovaj program je fokusiran na nezaposlene osobe koje nemaju potrebna znanja i vještine, posebno kada su u pitanju nove metode i tehnologije rada u sektoru privrede (metaloprerada, drvoprerada, tekstil, turizam i ugostiteljstvo, prerađivačka industrija u najširem smislu), ali i u medicinskom sektoru, građevinarstvu, prehrambenom sektoru i slično. Kroz potrebe konkretnog poslodavaca, ali i za otvoreno tržište rada, potiče se rješavanje problema prilagođavanja radne snage i zadovoljavanje stvarnih potreba tržišta rada. Također, ovim programom se afirmira važnost cjeloživotnog učenja i ulaganje u nova znanja i vještine, i to obostrano, kod radnika i kod poslodavca.


Program sufinansiranja zapošljavanja 2017: http://fzzz.ba/doc/Programsufinansiranjazap2017.pdf
Program sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2017: http://fzzz.ba/doc/ProgramStartup2017.pdf
Program pripreme za rad 2017 - obukom do zaposlenja: http://fzzz.ba/doc/Program2017obukomzaposlenja.pdf

Zasijedali su danas i članovi Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku  i  Komisije za jednakopravnost spolova. Pored  prijedloga Budžeta TK za 2017.godinu razmatran je i Zakon o šumama TK, kao i Informacija o stanju u rudnicima na području kantona sa posebnim osvrtom na Rudnike „Kreka“.

Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine TK ocjenila je prijedlog Budžeta Tuzlanskog kantona za ovu godinu realnim. Prihodi budžeta Tuzlanskog kantona za 2017.godinu planirani su u iznosi od oko 359 miliona KM, dok će rashodi iznositi oko 358 miliona KM.

Komsija je upoznata i sa primjedbom Viskog sudskog i tužilaškog vijeća BiH, koji se odnosi na planirana izdvajanja za rad pravosudnih institucija. S tim u vezi naglašeno je da se u ovoj godini planira rekonstrukcija Općinskog suda u Srebreniku. Planiran je i nastvak radova na izgradnji zgrade gradskog suda u Tuzli, čime će se unaprijediti efikasnost sudova. Razmatrana je i Informacija o stanju u rudnicima na području kantona s posebnim osvrtom na Rudnike „Kreka“. Konstatovano je da se stanje u rudnicma posljednjim godinama popravlja. Stanje u rudniku „Kreka“ zabrinjava članove Komisije.
 
Članovi Komisije za privredu podržali su nact Zakona o šumama Tuzlanskog kantona. Na sjednici Komisije za jednakopravnost spolova razmatran je prijedlog budžeta, u dijelu koji se odnosi na rad, zdravstvo i socijalnu politiku. Izdvanja za ove namjene ostaju na nivou prošlogodišnjih.

Komisija će ponovo ka višim niovima vlasti uputiti inicijativu kojom se traži formiranje jedinstvenog fonda u FBiH iz kojeg će se isplaćivati dječiji doplatak i naknade za majke porodilje. Razmatrana je i realizacija zaključka Komsije za jednakopravnost spolova iz oktobra prošle godine, koja se odnosi na Gender akcioni plan Tuzlanskog kantona.

Članovi Komisje za jednakopravnost spolova podržali su prednacrt Federalnog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba.

Više u video prilogu...
Govore:
Mehmed Bajrektarević, predsjednik Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine TK
Jasmin Rahimić, predsjednik Komisije za jednakopravnost spolova Skupštine TK

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Nacrt Zakona o naučno-istraživačkom radu. Zakonom je predviđeno usvajanje Strategije koja će definisati naučno-tehnološke potrebe Tuzlanskog kantona. Akademska zajednica podržava Zakon, koji će otkloniti sve nejasnoće u tome ko i kako se može baviti istraživačkim radom, koji će biti finansiran iz Budžeta.

Već tri godine na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli razvija se alternativni pristup razvoju dijagnostičkih testova za otkrivanje invazivnih gljivičnih infekcija. Mogao bi pomoći pri oporavku pacijenta oboljelih od raka, s presađenom koštanom srži ili s presađenim organima.

Glavni cilj projekta je razvijanje i komercijalizacija seta novih molekularnih dijagnostičkih testova za identifikaciju patogenih gljivica u uzorcima pacijenata. U istraživanje su uključene firme iz Njemačke, Švicarske, Medicinski Univerzitet u Beču, institut za biotehnologiju Štutgart, Centar za istraživanje raka kod djece iz Beča. Rame uz rame sa ovim instutucijama je i Univerzitet u Tuzli.

„Naučno-istraživači projeketi su suština života i pretpostavka opstanka civilizacije“, smatra Naser Prljača, prorektor za naučno-istraživački rad UNTZ. Kako bi Tuzlanski kanton mogao da se razvija, potrebno je definisati strateške interese kantona, te kroz strategiju odrediti naučno-tehnološke potrebe. To donosi Nacrt Zakona o naučno-istraživačkom radu.

Nacrt određuje i koje institucije se mogu baviti naučno-istraživačkim radom. Definira i kadrove koji mogu raditi taj posao. Tuzlanski kanton će tako, kroz trogodišnju strategiju planirati koje oblasti treba dodatno usavršiti.

Za ove namjene će Tuzlanski kanton izdvajati oko 200 hiljada KM godišnje.

Nacrt Zakona o naučno-istraživačkom radu Tuzlanskog kantona, uskoro će se naći pred poslonicima Skupštine Tuzlanskog kantona. Nakon toga ide u javnu raspravu. Osobe koje se bave takvim radom očekuju da će njegova primjena značiti razvoj tehnoloških procesa, koji su stub razvoja privrede.

Detaljnije u video prilogu.

Govore:
Dr.sc. Nadira Ibrišimović - Mehmedinović, vođa projekta
Dr.sc. Naser Prljača, v.d. prorektor za naučno-istraživački rad UNTZ
Armela Topuzović, sekretar Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK

U Behram-begovoj medresi u Tuzli održana je tribina pod nazivom „Društveno-politički procesi koji su doveli do nezavisnosti Bosne i Hercegovine i njihove implikacije na društveno-pravni razvoj BiH“. Učestvovali su srednjoškolci iz Tuzle. Istaknuto je da se u obrazovnom sistemu izučava prošlost naše zemlje, ali se malo zna o događajima iz novije historije.

Alija Mevkić drugi je razred Behram-begove medrese u Tuzli. Odličan je učenik. Od vannastavnih aktivnosti ponosi se članstvom u debatnoj sekciji svoje škole. O 1. martu, Danu nezavinosti BiH, kaže da je učio, ali da to nije dovoljno.

Alija podsjeća da je historija učiteljica života. Želi da upozna prošlost svoje zemlje. Istu želju dijele Medina i Nerma. Mlade generacije znaju da je nakon Referenduma koji je održan 1. marta 1992. godine u BiH izbio krvavi rat, koji je za posljednicu, između ostalog, imao genocid u Srebrenici.

Na tribini održanoj u Behram-begovoj medresi u Tuzli govorilo se o „Društveno-političkim procesima koji su doveli do nezavisnosti Bosne i Hercegovine i njihovim implikacijama na društveno-pravni razvoj BiH“. Ova škola često organizira skupove na kojima učenici govore o aktuelnim društvenim temama. Ali po prvi put javno se govorimo o Danu nezavisnosti BiH.

Tribina je okupila učenike srednjih škola iz Tuzle. Bilo je govora o historiji BiH, sa podsjećanjem na povelje iz srednjovjekovne Bosne. Učenici su se prisjetili i ličnosti poput bana Kulina, ali i prvog predsjednika Republike Bosne i Hercegovine.

Detaljnije u video prilogu...
Govore:
Alija Mevkić, Behram-begova medersa Tuzla
Medina Mumić, srednja Medicinska škola Tuzla
Nerma Berbić, gimnazija „Meša Selimović“ Tuzla
Ahmed Omerović, profesor demokratije i ljudskih prava u Behram-begovoj medresi u Tuzli

Ministar zdravstva u Vladi TK dr. Bahrudin Hadžiefendić i predsjednica Sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu TK Adisa Fakić, potpisali su danas u Vladi TK Granski kolektivni ugovor za oblast zdravstva . Ovim kolektivnim ugovorom definisana je neto satnica po kojoj će se obračunavati plate, u iznosu od 2,31 KM i jedinstvena je za sve zdravstvene ustanove na nivou TK. Poredjenja radi, ranije je najveća satnica bila u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla i iznosila je 2,05 KM.

Opširnije u video prilogu.
 
Sagovornici: Bahrudin Hadžiefendić, ministar zdravstva u Vladi TK, Adisa Fakić, predsjednica Sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu TK, Zijad Latifović, potpredsjednik Sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu F BiH
i Bego Gutić, premijer TK

Ministar raseljenih osoba i izbjelica Federacije Bosne i Hercegovine posjetio je udruženje „Osmjeh nade“ iz Kalesije. Ovu udruženje okuplja djecu sa posebnim potrebama, koja kroz druženje i razne umjetničke radionice nastoje da prikažu svoje, često skrivene, potencijale.

„Nada“ je naziv prve samostalne izložbe slika desetogodišnjeg (10) Ismaila Gluhića. Ismail je rođen sa kombinovanim smetnjama, oštećenog sluha i govora, te deformacijom obje ruke. U udruženju „Osmjeh nade“ prepoznali su taj talenat, te s ponosom pokazuju njegove slike. Inspirativnu priču o važnosti ovog udruženja s nama je podjelio i 18-godišnji Salih Avdić. Salih je imao samo jednu želju - da može hodati kao i njegovi vršnjaci. Udruženje je organiziralo humanitarni koncert na kojem je prikupljen novac za operaciju.

Dženana je studentica druge godine Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Svojim iskustvima pomaže radu Udruženja. Kaže da je često odusutna, ali da joj je udruženje drugi dom. Želi da i u budućnosti bude njegov dio, te da svojim primjerom pokaže da u životu ne smiju da postoje ograničenja.

Udruženje roditelja djece sa posebnim potrebama „Osmjeh nade“ Kalesija osnovano je 2002. godine. Broji 85 članova. Udruženje opstaje zahvaljujući pomoći lokalne zajednice u Kalesiji. Budući da mnogo rade i potrebne su im veće prostorije za rad, što bi uskoro moglo da im se ostvari. Pomoć je obećao i ministar raseljenih osoba i izbjelica FBiH, Edin Ramić.

U ovom uduženju djeca pjevaju, crtaju, a poseban su izazov sportske aktivnosti, koje podstiču inkluziju. Uspjeli su dati novu nadu djeci koja su do sada u velikoj mjeri bila zaboravljena.

Djeca u udruženju „Osmjeh nade“ u okviru radionica izrađuju i nakit, kojeg predstavljaju na sajmovima. Od prodaje nakita finasiraju njegov dalji rad i ortopedska pomagala za djecu.

Detaljnije u video prilogu...

Govore:
Salih Avdić
Dženana Hašarić
Edin Ramić, ministar raseljenih osoba i izbjelica FBiH
Fikret Suljkanović, savjetnik načelnika općine Kalesija
Fadil Smajlović, predsjednik udruženja URDPP „Osmjeh nade“ Kalesija

Upis u prve razrede osnovnih škola na području Tuzlanskog kantona počet će u prvoj polovini marta. U prvi razred osnovne škole u školskoj 2017/2018. roditelji su dužni upisati djecu koja do 1. septembra 2017. godine navršavaju šest godina.Upis u srednje škole na području TK planiran je za juni, nakon okončanja obaveza učenika devetih razreda.

Prema informacijama iz Ministarstva finansija Tuzlanskog kantona o izvršenju Odluka Ustavnog suda BiH, TK treba da isplati preko 85 hiljada maraka zbog sporosti sudova u građanskim parnicama. Informacija će biti prosljeđena Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, ali i sudovima na području Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.

Sudovi u Tuzlanskom kantonu pojedine predmete vode po 10 ili 15 godina, tako da sudska odluka ne bude donesena u ”razumnom” roku. Ukoliko se jedna strana žali Ustavnom sudu BiH, taj sud onda tereti Tuzlanski kanton za određeni novčani iznos. U prošloj godini, Tuzlanski je kanton je po ovom osnovu opterećen za više od 85 hiljada KM.

Ovu informaciju Ministarstva finansija Tuzlanskog kantona usvojila je i Vlada, koja je zadužila Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona da o ovome obavijesti kantonalne sudove i Visoko sudsko i tužilačko vijeće BIH, koji će da poduzmu daljnje korake. Donesenim Zaključkom od predsjednika sudova na području Tuzlanskog kantona se traži da izvrše uvid u sudske predmete, kako bi bilo utvrđeno kod kojih sudija ima najviše predmeta protiv kojih je podnesena apelacija pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine zbog dugotrajnog vođenja sudskih postupaka. Ukoliko se utvrdi postojanje elemenata odgovornosti postupajućih sudija tražit će se od predsjednika sudova da pred VSTV-om pokrenu odgovarajuće postupke.

Kako se navodi u Informaciji, razlog za podnošenje apelacija protiv presuda sudova sa područja Tuzlanskog kantona i Vrhovnog suda FBiH, najčešće od strane fizičkih lica, jeste kršenje prava na donošenje odluka u razumnom roku, pri čemu Ustavni sud u postupku odlučivanja nalaže Vladi Tuzlanskog kantona da apelantu u isplati određeni novčani iznos na ime nematerijalne štete zbog kršenja prava na donošenje odluke u razumnom roku.

Više u video prilogu...
Govori:
Jakub Suljakanović, ministar finansija TK

Stranica 5 od 56

RTVTK na Facebooku

RTVTK na Google Plus

350x500-1

SEDMIČNA ŠEMA TV TK TUZLA

tvayin herarcakum 2                                                  

Opširnije:SEDMIČNA ŠEMA TV TK TUZLA

Pretraži po datumu

« September 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Prijava

Korisnik