Print this page

FTOS organizator IX kongresa "Sport i zdravlje"

Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli danas je po 9. put organizovao Međunarodni kongres “SPORT I ZDRAVLJE, koji se ove godine održao i u okviru obilježavanja 40 godina postojanja i rada Univerziteta u Tuzli. Kongresu prisustvuje oko 300 učesnika, a prijavljeno je preko 50 naučnih i stručnih radova iz zemlje i inostranstva. Posebnu pažnju sportske javnosti i medija privuklo je učešće selektora rukometne reprezentacije BiH Bilala Šumana, koji je specijalni gost i predavač na Kongresu.
I ove godine prisutni imaju priliku da čuju izvanredna predavanja eminentnih profesora i istaknutih sportskih radnika koji su govorili o ulozi kineziološke edukacije u savremenom životu, o značaju motoričkih aktivnosti djece predškolskog uzrast,  o značaju sporta u savremenom životu, modernim trenažnim tehnologijama, o specifičnosti tjelesnog odgoja kod djece sa intelektualnim teškoćama, o individualnim programima adaptirane tjelesne aktivnosti za osobe sa posebnim potrebama i drugim temama.

Pored pomenutog Bilala Šumana predavači na Kongresu su: Melika Muratović sa FTOS Univerziteta u Tuzli, Milan Čoh - Fakulteta športa Univerziteta u Ljubljani, Snežana Vujanović - Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta, Meliha Bijedić i Vesna Bratovčić sa Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Violeta Šiljak - Univerzitet Alfa Beograd i Dragana Drljačić - Sportsko dijagnostički centar Šabac.

IX Međunarodni kongres organizovan je u saradnji sa Edukacijsko rehabilitacijskim fakultetom, Pedagoškim zavodom TK- a, Društvom  pedagoga tjelesnog i zdravstvenog odgoja TK- a i Rukometnim savezom BiH.