D.A.

D.A.

Premijer Tuzlanskog kantona, Bego Gutić i Danijela Simić, ministrica za rad, socijalnu politiku i povratak , posjetili su danas Humanitarnu organizaciju „Merhamet“ gdje su razgovarali o nastavku pomoći ovoj organizaciji i Narodnoj kuhinji „Imaret.“ Vlada je prema Gutićevim riječima najveći donator Narodnoj kuhinji, a s tom praksom će nastaviti i ove godine. Prošle godine za narodnu kuhinju je izdvojeno 315 hiljada KM a ove godine je namjenjeno 250 hiljada KM, što je pojedinačno najveća donacija za rad narodne kuhinje.  Očekuje se i veći angažman općina, grada, privrednih i drugih subjekata kako bi se narodnoj kuhinji pomoglo da i ove godine redovno isporučuje obroke onim građanima kojima je to najpotrebnije.

U narodnoj kuhinji „Imaret“ dnevno se priprema 2400 obroka koji se odvoze na punktove u Lukavcu, Gračanici, Kalesiji i Tuzli. Za to su potrebna i velika finansijska sredstva, kako od Vlade Tuzlanskog kantona, tako i općina i grada Tuzle. Na sastanku sa predstavnicima „Merhameta“, kojem su prisustvovali kantonalni premijer i ministrica za socijalnu politiku, otvoreno je i pitanje pomoći u vidu obroka i na drugim općinama, gdje ova organizacija nema svoje punktove.

-    Mi sa finansijama imamo problem jer evo, u zadnjih 15 dana imali smo zahtjev iz MZ Kiseljak gdje je romsko naselje. Oni su željeli da otvore punkt, tamo ima 450 ljudi koji su u socijalnoj potrebi i kojima bi taj obrok dobrodošao, međutim, mi nismo u mogućnosti pomoći im. Takođe imamo i zahtjev MZ Šićki Brod, otprilike to je 150 ljudi u socijalnoj potrebi, kojima je taj obrok potreban i ja se nadam da ćemo to moći u narednom periodu, da otvorimo taj punkt, kazala je Mensura Husanović, direktorica regionalnog odbora „Merhamet“ Tuzla.

Prošle godine, kantonalna Vlada je za potrebe narodne kuhinje obezbjedila 315 hiljada KM a tokom januara će isplatiti i 35 hiljada KM koje je ostala dužna od te sume. S druge strane, premijer je naveo zaključak da izdvajanja Gračanice, Lukavca, Tuzle i Kalesije ne korespondiraju sa brojem korisnika koji dolaze iz tih općina. Grad Tuzla izdvaja 210 hiljada KM na godišnjem nivou a broj korisnika narodne kuhinje sa ovog područja je 1546 osoba. U Gračanici ima oko 500 korisnika a općina izdvaja 20 hiljada KM dok u Kalesiji i Lukavcu obroke narodne kuhinje koristi 183 odnosno 227 osoba a općine izdvajaju 3 hiljade odnosno 7 hiljada KM na godišnjem nivou. Međutim, ova sredstva nisu dovoljna za finansiranje obroka za broj korisnika koji dolaze sa područja ovih lokalnih zajednica. Premijer Gutić vjeruje da će se i ovaj problem pravizići zajedničkim radom općina, grada, Vlade i privrednih subjekata.

-    Evo, ja ću iskoristiti priliku da pozovem javne subjekte, sve općine, grad Tuzlu, privredne subjekte i fizička lica da se još jednom uključe u pomoć narodnoj kuhinji „Imaret“ a Vlada TK će i u 2017. godini takođe biti najveći donator ove narodne kuhinje. Ali ne možemo sami isfinansirati ovoliki broj korisnika i mislim da je to obaveza i onih općina na čijem se području nalaze punktovi narodne kuhinje, poručio je premijer Bego Gutić.

Za pomoć „Merhametu“ i „Imaretu“ Vlada Tuzlanskog kantona ove godine je planirala 250 hiljada KM i važno je naglasiti da odluka o privremenom finansiranju kantona neće uticati na ovu sumu.

Više pogledajte u video prilogu.

Sagovornici:
Mensura Husanović, direktorica Regionalnog odbora “Merhameta” Tuzla
Bego Gutić, premijer Tuzlanskog kantona

Prošla godina je u Skupštini Tuzlanskog kantona ocijenjena kao godina stabilnih političkih uslova sa ukupnom realizacijom programa rada od 91 odsto. Predsjednik Skupštine, Senad Alić, posebno je istakao saradnju sa nevladinim organizacijama te pohvalio rad skupštinskih tijela. U ovoj godini se očekuje brža dinamika ali i bolja realizacija skupštinskog programa rada, koji je usvojen u decembru, na posljednjoj prošlogodišnjoj sjednici.

Prošle godine, Skupština Tuzlanskog kantona je održala ukupno 14 sjednica, od čega su dvije bile svečanog karaktera a na kojima je u prosjeku razmatrano 8,8 tačaka dnevnog reda. Poslanici su podržali 26 zakona od kojih je šesnaest planirano dok je ostatak donesen mimo programa rada skupštine. Usvojeno je 66 zaključaka i čak 47 dokumenata analitičko-informativnog karaktera.

-    Mi smo 91 odsto analitički realizovali program rada Skupštine, što znači da smo našoj Vladi stvorili prohodnost u radu i realizaciji programa i postavljenih ciljeva u ekspozeu premijera. Svoj doprinos dala je i opozicija svojim amandmanima i djelovanjem a sve u pravcu boljeg funckionisanja Skupštine Tuzlanskog kantona, kazao nam je Senad Alić, predsjednik Skupštine TK.

U Skupštini su zadovoljni saradnjom sa nevladinim organizacijama i informativnim kućama na kantonu a predsjednik je pohvalio radna tijela zbog ogromnom doprinosa u pripremi materijala koji su bili predmet razmatranja poslanika. Ukupno su skupštinske komisije održale 97 sjednica a kolegij je zasjedao 16 puta.

-    Ono što mogu reći da smo imali jako dobru saradnju skupštinske većine u prošloj godini gdje nismo imali posebnih problema što se reflektovalo i na rad Skupštine Tuzlanskog kantona, dodao je Alić.

Programom rada za ovu godinu planirano je donošenje petnaest zakona, 4 odluke i tri ostala propisa te ostali akti  koji budu odgovarali aktuelnim potrebama građana Tuzlanskog kantona.

-    Mi smo na zadnjoj decembarskoj sjednici usvojili program rada Skupštine Tuzlanskog kantona i sigurni smo da će on ići istom dinamikom kao u 2016. godini čak će biti i bolja realizacija programa rada Skupštine, zaključio je Alić.

Na kraju, treba istaći da su se posebne aktivnosti vodile na sprovođenju Reformske agende i pripreme za odgovore na Upitnik Evropske komisije, koje će posebno biti u fokusu ove godine.

Više pogledajte u video prilogu:
Sagovornici:
Senad Alić, predsjednik Skupštine TK

Od 1. januara u Federaciji BiH se počeo primjenjivati pravilnik o ispitivanju ispušnih plinova motornih vozila, takozvani eko test, što ukratko znači da će registracija vozila biti skuplja u prosjeku za 30 KM. Naime, ako ste vlasnik vozila sa motorom na benzinski motor koji pri tome nema katalizator izduvnih gasova za eko test će te plaćati 22 KM. A svi oni koji imaju vozilo sa dizel motorom, platit će 36 KM. Treba napomenuti i to da eko test neće bitnije uticati na registraciju vozila do 2020. godine jer se ovaj period smatra prelaznim, kako bi se vozači upoznali sa nedostacima vozila i otklonili sve probleme u naredne tri godine.

I ova godina građane dočekuje sa poskupljenjima. Tako nas očekuju više cijene električne energije i telekomunikacija a vozače svakako neće obradovati poskupljenje goriva i registracije vozila. Problem sa podizanjem cijena goriva je i vezano poskupljenje drugih potrošnih roba, zbog viših cijena transporta i same proizvodnje. Inače, povećanje akciza na naftu i naftne derivate, Vlada FBiH pravda time da će 10 feninga po litru goriva ići za izgradnju autoputeva i pet feninga za izgradnju magistralnih i regionalnih puteva. Međutim, u kantonalnom udruženju potrošača smatraju da više cijene goriva ne smiju uzrokovati lančanu reakciju poskupljenja a evo i zašto:

-    To je poseban udar na potrošača, ali smatramo da cijene potrošačkih roba koje se proizvode ni u kojem slučaju ne bi trebale da porastu, niti stoje na mjestu bilo kakve najave povećanja cijena potrošačkih roba vezano za povećanje cijena energenata. Jer u ovoj godini smo imali smanjenje cijena električne energije za biznis sektordok je bilo povećanje cijena za krajnje korisnike, prokomentarisala je Gordana Bulić, predsjednica udruženja potrošača TK.

Što se tiče registracije vozila, poskupljenje se odnosi na dodatni eko test. U prosjeku će zbog toga porasti cijena registracije za oko 30 KM, jer će se test različito naplaćivati za vozila sa benzinskim i dizel motorom. Eko testu podliježu sva vozila na benzin proizvedena poslije 1970. godine i vozila sa dizel motorima, koja su iz fabrike izašla 1980. godine. Vozilo će mroati zadovoljiti normu Euro u rasponu od 1 do 6 na ovom testu koji, doduše, neće utjecati na registraciju vozila sve do 2020. godine. Vlasti smatraju da će se ovom mjerom smanjiti i zagađenje u Federaciji, no iz udruženja potrošača postavljaju drugo pitanje:

-    S obzirom da smo svi svjesni zagađenja koje imamo, glavno pitanje je gdje te pare idu i šta se radi sa njima, koliko je transparentno, koliko je poznato korisniku registracije kada on registruje svoj automobil, zaključila je Bulićeva.

Pored goriva i registracije, povećane su i cijene cigareta za koje će ljubitelju duhana u prosjeku izdvajati između 4 i 5 KM za paklo dok će 100 grama duhana se plaćati do 14 KM.

Više o tome pogledajte u video prilogu:
Sagovornici:
Gordana Bulić, predsjednica Udruženja potrošača TK

Ove godine, iz budžeta Tuzlanskog kantona je izdvojeno 820 hiljada KM za korisnike grant sredstava putem šest programa „Podrške razvoju Kantona“ koje je provelo kantonalno Ministarstvo za razvoj i poduzetništvo. Efekat ovog programa je 124 novih radnih mjesta u kantonu.

Oko 1300 KM koje je dobila aplicirajući na Program za podršku razvoja kantona, dobro će doći Elviri Kovačević, jer je njeno preduzeće osnovano polovinom ove godine, pa će moći podmiriti određene troškove oko registracije.

-    Moje preduzeće se bavi izradom ortopedskih pomagala, proizvodnjom proteza i otroza. Registrovana sam u šestom mjesecu ove godine i samim tim učestvovala u ovom programu, kazala je korisnica granta, Elvira Kovačević-Mujkanović.

Rasim Hamidović, koji se se bavi restauracijom i izgradnjom starih bosanskih kuća, šadrvana i opreme za bašte i kuće,  aplicirao je  na ovaj program.

-    Mi smo u grant sredstvima u ovom projektu, sa određenim iznosom, koji će nam dobro doći da otklonimo jendo usko grlo u procesu proizvodnje naših finalnih proizvoda. Konkretno je u pitanju jedna lakirnica koja nam je neophodna u sistemu, kazao je Rasim Hamidović.

U Vladi i Ministarstvu razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona izuzetno su zadovoljni provedenim projektom,  ali i brojem novih radnih mjesta,   koja  su kreirana uz pomoć  ovog programa.

-    Ovo je program u okviru Ministarstva razvoja i poduzetništva. Oko 830 hiljada KM za 54 korisnika. Efekat ovog novca direktnog poticaja u privredu je 120 novih radnih mjesta i još 3.5 miliona KM investicija koje će osigurati korisnici ovih sredstava, kazao je Bego Gutić, Premijer Tuzlanskog kantona.

Zadovoljni su i u Obrtničkoj komori Tuzlanskog kantona, jer su u komisiji koja je ocjenjivala prijavljene projekte svog predstavnika imali i obrtnici. Pohvalu su uputili Ministarstvu za razvoj i poduzetništvo jer je na sebe preuzelo pribavljanje potrebne dokumentacije od različitih službi. Što je korisnicima olakšalo proces apliciranja.
 
-    Prvi put kako postoje kantoni obrtnik nije morao ni jedne marke da investira da bi aplicirao. Aplikacija po pitanju ovog javnog poziva je bila 0 maraka. Mogao je da aplicira svako ko misli d amože dobiti, kazao je Željko Babić, predsjednik Obrtničke komore Tk.

Nermin Hodžić, Ministar razvoja i poduzetništva je kazao da ih je obradovalo to što zahvaljujući ovom programu otvorena 124 nova radna mjesta, što je  za trideset više od predviđenih. Pored toga, naredne godine će se ići sa kreditnim sredstvima putem komercijalnih banaka, a Vlada će preuzeti servisiranje troškova kamata na kredite i troškova obrade kredita. Očekuju se i sredstva sa federalnog nivoa za zapošljavanja što će se svakako odnositi i na privredu. Uspjeh ovog programa, rečeno je, zajednički je napor kantonalne Vlade, nevladinog sektora i privrede.

Više pogledajte u video prilogu.

Sugovornici:
Elvira Kovačević- Mujkanović, korisnica grant sredstava
 Rasim Hamidović, korisnik grant sredstava
 Bego Gutić, Premijer Tuzlanskog kantona
 Željko Babić, Predsjednik Obrtničke komore TK

Delegacije Vlade Tuzlanskog kantona, kao i prošle godine obišla je danas različite ustanove na području Tuzle, u kojima su smještena djeca, od Dječije Klinike na UKC-u Tuzla, do Doma za djecu bez roditeljskog staranja i Zavoda za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju. Članovi vladine delegacije su podijelili paketiće te pogledali zanimljive priredbe koje su im dječaci i djevojčice pripremili.

Mališani smješteni na Dječjoj klinici UKC-a Tuzla bili su oduševljeni slatkim novogodišnjim paketićima koje su im podijelili članovi delegacije kantonalne vlade a na inicijativu kantonalnog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak.

-    Željeli smo danas svojim gestom i skromnim poklonima da im damo podršku da što prije ozdrave da im zaželimo sretnu i uspješnu novu godinu. ovo je jedna tradicija koju je Vlada počela u prvoj godini mandata i nastaviće se tako, kazao je kantonalni premijer, Bego Gutić.

Inače, Vlada ulaže ogromne napore da UKC bude i dalje prepoznatljiv i da nastavi biti brendom zdravstva u BiH.

-    Najavio sam, vrlo brzo iza Nove godine i otvaranje operacionog bloka Klinike za dječije bolesti čime će ona biti kompletirana u svim segmentima i predstavljat će pravu kliniku kakve su u Europskoj uniji, najavio je Ministar zdravstva u TK, Bahrudin Hadžiefendić.

-    Mi smo u ovom trenutku zaokružili dio koji se zove Dječija bolnica. renovirali smo prijemni blok, napravili smo multidisciplinarnu njegu, renovirali odjeljenje onkologije i završavanjem operacionog bloka bit će to još respektabilnija institucija nego do sada, dodao je Nešad Hotić, direktor UKC-a Tuzla.


Delegacija Vlade je posjetila i štićenike Doma za djecu bez roditeljskog staranja a kojima su torte pripremile ministrice Ivana Kulić i Danijela Simić.  A mališani su odgovorili priredbom i plesom.


-    Mi ćemo takođe dodijeliti paketiće našim štićenicima koji su smješteni na Dujama, zatim udruženju osoba oboljelih od autizma, odnosno njihovim štićenicima. Imamo i u Gradačcu našu kuću, koja je od kantonalnog interesa i imamo „Korake nade“ u Tuzli gdje imamo 166 štićenika, pojasnila je Danijela Simić, Ministrica za rad, socijalnu politiku i povrataka TK.

-    Djeca su jako zadovoljna. Uspjeli smo pripremiti i nekog programa, koliko se dalo u kratkom periodu i zahvaljajujemo se premijeru i svim članovima Vlade, dodao je Direktor ove ustanove, Amir Muharemović.

premijer i ministri su posjetili i zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju u Tuzli.

-    Ovo je divna prilika da obradujemo mališane u zavodu. Moram istaknuti da smo ih obradovali skromnim paketićima a oni nas fantastičnom priredbom, oduševljen je bio Ministar obrazovanja, Zlatan Muratović.

-    Za nas je zaista ovo jedan od dragih i svečanih dana. Djeca su jako sretna a Premijer i članovi Vlade su uveličali našu svečanost, dodala je Selma Hodžić iz Zavoda.

Iz Vlade Tuzlanskog kantona su poručili da će sa ovom praksom nastaviti i u budućnosti, kako bi praznike mališanima učinili još ljepšim.

Pogledajte više u video prilogu:
Sugovornici :
Bego Gutić, Premijer Tuzlanskog kantona
 Bahrudin Hadžiefendić, Ministar zdravstva Tuzlanskog kantona
 Nešad Hotić, direktor JZU UKC Tuzla
 Danijela Simić, Ministrica za rad, socuijalnu politiku i povratak TK
 Amir Muharemović, Direktor Doma za djecu bez roditeljskog staranja
 Zlatan Muratović, Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK
 Selma Hodžić, Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla

Vlada Tuzlanskog kantona doznačit će Službi za zapošljavanje 45 hiljada KM za realizaciju programa zapošljavanja Roma. Služba će objaviti javni poziv na koji će se moći javiti svi zainteresirani poslodavci koji će zapošljavati osobe Romske nacionalnosti. Vlada po ovom programu plaća doprinose za jednog uposlenog godinu dana, a poslodavac je dužan ta tu istu osobu na poslu zadrži još jednu godinu.

U prethodnom periodu, Vlada Tuzlanskog kantona je za programe zapošljavanja i samozapošljavanja Roma izdvajala 50 hiljada KM a, a i ovaj put je pripremila 45 hiljada KM za ove potrebe. Program će provoditi kantonalna Služba za zapošljavanje, a on se odnosi na Rome koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba.  Prema trenutnim podacima na evidenciji nezaposlenih osoba u Službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona iz oktobra 2016. godine prijavljena su ukupno  592 Roma, a navedenim Programom je predviđeno sufinansiranje poslodavaca za njihovo zapošljavanje u iznosu od po 625,00 KM mjesečno po jednoj osobi za vrijeme od 12 mjeseci.

-    U ukupnom iznosu, 7.500 KM dođe na godišnjem nivou za jednu osobu, jer govorimo o sufinansiranju, tako da ukupno po programu možemo imati zaposleno šest osoba. Trenutno imamo finalizaciju četiri programa samozapošljavanja osoba Romske nacionalnosti gdje se potpisuju ugovori sa poslodavcima. Tu imamo 60 odsto osoba koje su ostale zaposlene kod njih, jer po programu, mi im plaćamo doprinose godinu dana ali poslodavac je dužan da tu istu osobu zadrži još jednu godinu, pojasnila je kantonalna Ministrica za socijalnu politiku  Danijela Simić.

Ukoliko se prijavi na javni poziv po ovom programu te dobije sredstva za zapošljavanje, poslodavac se obavezuje da istovremeno neće otpustiti postojeće zaposlenike radi zapošljavanja osoba romske nacionalnosti po istom programu.

Više pogledajte u video prilogu:

Sagovornica: Danijela Simić, ministrica za rad, socijalnu politiku i povratak TK

Federalna vlada utvrdila je danas na 85. sjednici, koja je održana u Sarajevu, Nacrt zakona o štrajku kojim je uređen postupak u kojem radnici, s ciljem zaštite i ostvarivanja svojih profesionalnih interesa, ekonomskih i socijalnih prava, ostvaruju pravo na štrajk u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Štrajkom se, u smislu ovog zakona, smatra organizovani prekid rada u privrednom društvu, ustanovi i kod drugog pravnog ili fizičkog lica. Pravo na štrajk zaposlenih u organima unutrašnjih poslova, uprave i službi za upravu bit će uređeno posebnim zakonom.

Kako je važeći Zakon o štrajku donesen 2000. godine, bilo je potrebno donijeti novi zakon koji će odgovoriti trenutnim potrebama sveukupnog ekonomskog stanja kao i potrebama radnika nastalih u novim ekonomskim i tržišnim uvjetima.

Pravo na štrajk se ostvaruje u okviru sindikalne slobode i predstavlja organizovani i unaprijed najavljeni pritisak radnika na poslodavce radi priznavanja njihovih socijalnih interesa.

Cilj zakona jeste da štrajk bude krajnji oblik rješavanja kolektivnih radnih sporova i to onda kada nije moguće da kolektivni spor bude riješen mirnim putem ili nekim od oblika mirnog rješavanja.

Kako se ovim zakonom uređuje oblast koja je u zajedničkoj nadležnosti federalne i kantonalnih vlasti, Prednacrt zakona o štrajku je dostavljen svim kantonima na mišljenje.  Iz Kantona Sarajevo, Zeničko-dobojskog, Srednjobosanskog, Tuzlanskog, Bosanskopodrinjskog kantona Goražde, Hercegovačko-neretvanskog i Unsko-sanskog kantona stigla su pozitivna mišljenja, uz određene prijedloge i sugestije, a uvažene su one za koje je ocijenjeno da su opravdane.

Nacrtom zakona je predviđeno da organizovanje i učestvovanje u štrajku organizovanom u skladu sa odredbama ovog zakona, kolektivnog ugovora i pravilima sindikata o štrajku, ne predstavlja povredu ugovora o radu, ni povredu radne obaveze i da poslodavac ne može sprečavati radnike da organizuju štrajk i učestvuju u njemu, niti upotrebljavati prijetnje i prinude radi okončanja štrajka. Radnici ne mogu za sebe tražiti, niti im poslodavac može omogućiti, pružiti ili dati naknadu u novcu ili bilo kakvu drugu povlasticu za njihovo neučešće u štrajku.

Štrajk može biti organizovan kod poslodavca kao cjeline ili u njegovom organizacionom dijelu, u području djelatnosti, na teritoriji kantona, te kao generalni štrajk za teritoriju Federacije BiH, a može biti organizovan i kao štrajk upozorenja, koji može trajati najduže dva sata.

Odluku o stupanju u štrajk donosi nadležni organ reprezentativnog sindikata kod poslodavca kao cjeline, organizacionog dijela poslodavca, područja djelatnosti na teritoriji kantona, odnosno FBiH. Ukoliko kod poslodavca nije organizovan sindikat, odluku o štrajku može donijeti više od polovine zaposlenih.

Odlukom o stupanju u štrajk utvrđuju se zahtjevi radnika, razlozi stupanja u štrajk i organ prema kojem su upućeni zahtjevi, vrijeme otpočinjanja štrajka, mjesto njegovog održavanja, sastav štrajkačkog odbora i osobe koje zastupaju interese radnika.

Prije donošenja odluke o stupanju u štrajk, poslodavac i sindikat zajednički utvrđuju mjesto održavanja štrajka, a ukoliko se ne uspiju sporazumjeti o mjestu održavanja štrajka, nastali spor se povjerava tijelu za mirno rješavanje sporova, odnosno arbitraži i taj postupak ne može trajati duže od tri dana.

Štrajk se najavljuje poslodavcu dostavljanjem odluke o stupanju u štrajk najkasnije deset dana prije dana određenog za početak štrajka, a štrajk upozorenja najkasnije pet dana prije početka.

Štrajkački odbor i pregovaračko tijelo koje odredi poslodavac, dužni su od dana dostavljanja odluke o stupanju u štrajk kao i za vrijeme trajanja štrajka, pokušati sporazumno riješiti nastali spor ili ga povjeriti posebnom tijelu za mirenje koje strane u sporu sporazumno formiraju u skladu sa Zakonom o radu ili posebnim propisom, osim ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

Štrajkački odbor i radnici u štrajku dužni su štrajk organizovati i voditi na način kojim se ne ugrožava bezbjednost osoba, imovine i zdravlja ljudi, onemogućava nanošenje neposredne materijalne štete poslodavcu i omogućava nastavak rada po okončanju štrajka.

Sindikat i poslodavac sporazumno utvrđuju poslove koji ne mogu biti prekinuti za vrijeme štrajka i on ne može započeti prije utvrđivanja ovog sporazuma.

Štrajk u djelatnostima od općeg i posebnog interesa ne može započeti ukoliko ne bude obezbijeđen minimum procesa rada potreban za obezbjeđenje sigurnosti ljudi i imovine, i neophodni uvjeti za život i rad građana, a najavljuje se poslodavcu najkasnije 20 dana prije početka. To se odnosi na  snadbijevanje električnom energijom, vodosnadbijevanje, željeznički, vazdušni i poštanski saobraćaj, telekomunikacije, javni RTV servis, komunalne djelatnosti, djelatnosti zaštite od požara, zdravstvenu i veterinarsku zaštitu i  sistem bezbjednosti FBiH.

Poslodavac može, u cilju obezbjeđenja minimuma procesa rada, zahtijevati da mu najviše jedna trećina radnika bude na raspolaganju i ne može zapošljavati nove radnike koji bi zamijenili učesnike u štrajku, a radnike koji ne učestvuju u štrajku može isključiti iz procesa rada samo kao odgovor na već započeti štrajk.

Organizovanje i sudjelovanje u štrajku pod uvjetima utvrđenim ovim zakonom ne predstavlja povredu radne obaveze, niti može imati za posljedicu otkaz ugovora o radu, a radniku koji sudjeluje u štrajku plaća se smanjuje srazmjerno vremenu sudjelovanja u njemu, ukoliko se poslodavac i štrajkački odbor drukčije ne dogovore.

Za ovaj prednacrt pribavljena su mišljenja reprezentativnih udruženja poslodavaca i radnika na teritoriji Federacije BiH, a to su Udruženje poslodavaca u FBiH i Savez samostalnih sindikata BiH. Prednacrt zakona je razmatran na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća, održanoj 7.12.2016. godine i podržan od strane socijalnih partnera, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

FENA

Prema Jedinstvenom sistemu Porezne uprave, u januaru ove godine ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH je bio 480.531, a u novembru ove godine 504.128, s tim da u ovaj broj zaposlenih nisu uključene osobe koje su angažovana po osnovu ugovora o djelu i autorskih honorara, saopćeno je iz Porezne uprava FBiH (PU FBiH).

Naime, osobe  koje su angažovane po osnovu ovih ugovora se ne evidentiraju u bazu Jedinstvenog sistema, te ne utiču na broj zaposlenih od 480.531, niti na broj 504.128. zaposlenih koji je bio evidentiran u januaru, odnosno novembru 2016.

Porezna uprava FBiH oglasila se saopćenjem za javnost povodom tekstova objavljenih u medijima posljednjih mjeseci, a u kojima se navodi da PUFBiH daje netačne podatke o broju zaposlenih, tj. da su u broj zaposlenih uključene i osobe koje su angažovana po ugovoru o djelu.

U saopćenju se dodaje da Porezna uprava raspolaže i podacima o ugovorima o djelu, privremenim i povremenim poslovima, a koje dostavljaju porezni obveznici-isplatioci prihoda na osnovu obrazaca AUG-1031 - akontacija poreza po odbitku. Prema tim poreznim prijavama, do 30. novembra ove godine, na osnovu ugovora o djelu, bilo je angažovano ukupno 267.475 osoba i to u januaru 21.154, februaru 23.832, martu 26.134, aprilu 27.289, maju 24.165, junu 26.663, julu 23.815, augustu 23.175, septembaru 24.993, oktobaru 24.876 i u novembaru 21.379 osoba.

- Shodno navedenom, Porezna uprava daje tačne podatke i informacije o broju zaposlenih, koji odgovaraju činjeničnom stanju iz zvaničnih službenih evidencija - navodi se u saopćenju.

Porezna uprava Federacije BiH je od 2011. godine, na osnovu Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, nadležna za vođenje evidencija zaposlenih po osnovu prijava za upis u jedinstveni sistem, promjena u osiguranju i odjava u slučajevima prestanka rada, koje su dužni dostavljati poslodavci.

Porezna uprava Federacije BiH na osnovu evidencija koje vodi, redovno, na mjesečnom nivou podnosi izvještaj Vladi FBiH i ostalim institucijama o broju zaposlenih, saopćeno je iz Službe za odnose sa javnošću Porezne uprave FBiH.

( FENA )

Neujednačene projekcije Federalnog Ministarstva finansija o poreznim prihodima, prema riječima Jakuba Suljkanovića, Ministra finansija Tuzlanskog kantona, uzrok su tome što su se u kantonalnoj Vladi odlučili na privremeno finansiranje, koje će trajati od januara do marta naredne godine. Suljkanović takođe napominje da, uprkos različitim informacijama, koje su se pojavile u javnosti, neće doći do smanjenja primanja budžetskih korisnika.

Mnogo je toga što utiče na prihode nižih nivoa vlasti, kako u ostalim dijelovima federacije tako i u Tuzlanskom kantonu. Jedan od razloga što su se odlučili na privremeno finansiranje do usvajanja Budžeta Tuzlanskog kantona za 2017 godinu, a čiji je nacrt usvojen, jeste i novi set zakona koji je u pripremi za federalni nivo. Riječ je o Zakonima o porezu na dohodak i porezu na obavezne doprinose, o pravima boraca, šumama i igrama na sreću. Također, u proceduri je izmjena seta propisa od strane Vijeća Ministara i parlamenta BiH po pitanju PDV-a, što će uticati na ukupnu politiku prihoda. Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju za prva tri mjeseca naredne godine iznosi oko 68 miliona KM.

-    Idemo sa odlukom o privremenom finansiranju jer je previše upitnika prilikom kreiranja Budžeta za 2017. godinu. Vidimo da je federalna Vlada izlazila u zadnjih mjesec dana sa dvije do tri varijante zakona o porezu na dohodak koji je nama drugi po izdašnosti porezni prihod kada je u pitanju budžet tuzlanskog kantona. I izlaze sa raznim varijantama a da ne govore o njihovim implikacijama u smislu prihoda kada su u pitanju viši nivoi vlasti, rekao je Jakub Suljkanović, kantonalni ministar finansija.

Na posljednjoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona usvojen je nacrt Budžeta za narednu godinu, manji od onog usvojenog za 2016. godinu.

- Moram kazati da budžet iznosi 350 miliona  KM u nacrtu i za nekih 21 milion KM manji je u odnosu na budžet iz 2016 godine. Smanjenje se odnosi u dijelu poreznih prihoda i to negdje oko 2,5 miliona zajedno sa neporeznim dok je ostalih negdje oko 18 miliona KM nešto smanjenja u dijelu vlastitih namjenskih prihoda, ukratko je predstavio Nacrt budžeta gospodin Suljkanović.

Suljkanović ističe da su budžetski zahtjevi bili ogromni i kretali su se negdje oko 399 miliona KM. kroz pregovore sa budžetskim korisnicima došlo se do cifre od 349,5 miliona KM. Također je demantirao da će im primanja biti smanjena.

-    Sva stečena prava budžetskih korisnika kada su u pitanju plaće koje su zaključene sa 31.6 ove godine neće se dirati. Ona su ugrađena kao takva u budžet 2017. godine tako da nisu tačne bilo kakve informacije da će doći do smanjenja primanja budžetskih korisnika, kazao je Suljkanović.

Na kraju, u Ministarstvu finansija kažu da je budžet socijalno pravedan i finansijski održiv kako se ne bi doveo u pitanje cijeli sistem finansiranja.

Više pogledajte u video prilogu:

Sagovornik: Jakub Suljkanović, Ministar finansija Tuzlanskog kantona

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas suglasnost na Plan poslovanja JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o. za 2017. godinu. U ovoj planskoj godini pored aktivnosti koje će se provoditi na povećanju obima putničkog saobraćaja, kroz proširenje broja destinacija u zemljama Evrope, intenzivno će se raditi i na razvoju cargo saobraćaja uz uspješno okončanje započetog projekta transporta friškog mesa u Republiku Tursku, kao i na projektima izgradnje i proširenja postojećih infrastrukturnih objekata. Takođe, planirani su i pregovori sa drugim cargo avioprijevoznicima, u cilju pozicioniranja teretnih zrakoplova na Aerodromu Tuzla. Revidiranim akcionim planom predviđa se puštanje u probni rad i kalibriranje sistema prilazne i aerodromske rasvjete. Servis snabdijevanja zrakoplova avio-gorivom na Aerodromu, će u planskoj godini biti značajno unaprijeđen izgradnjom carinskog skladišta kapaciteta cca 300 tona, čime će na Aerodromu biti omogućeno stabilno snabdijevanje avio-gorivom sa maksimalnim mjerama sigurnosti, navodi se u Planu. Gledajući s finansijske strane, iako se još uvijek Aerodrom ne može samofinansirati, nivo planiranih prihoda u 2017. godini, veći je za cca 30% u odnosu na očekivanu realizaciju u tekućoj 2016.godini. Sa realizacijom planirane subvencije iz Budžeta TK i Budžeta Federacije BiH, kao podrške materijalnom poslovanju, izvršit će se pokriće svih očekivanih rashoda. Ukupno planirani broj putnika za 2017. godinu na nivou cca 450.000 uticat će na povećanje sekundarnih prihoda koji će se realizovati pružanjem usluga prodaje aviokarata, zakupa aerodromskih površina, parking prostora i drugih. Investiciona ulaganja neophodna za tehničko opremanje Aerodroma zahtijevaju planiranje izvora finansiranja, koje Aerodrom u ovom momentu ne može u cijelosti obezbjediti vlastitim poslovanjem, pa će se u 2017. godini pored planirane podrške Vlade Tuzlanskog kantona i pomoći iz Budžeta Federacije BiH, realizacija ulaganja vršiti i sredstvima vlastitog kreditnog zaduženja, stoji u planu poslovanja Aerodroma za 2017. godinu

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Informaciju o proizvodnji slane vode kao osnove za razvoj hemijske industrije Tuzlanskog kantona. Rudnik je u 2015. godini imao dovoljne količine slane vode da zadovolji kako planirane, tako i naknadno iskazane veće količine za slanom vodom, te je posmatrano po kupcima u odnosu na plan Sisecam Soda Lukavac d.o.o. Lukavac u periodu I-V mjeseca bila na nivou planiranih količina, dok je u periodu VI-XII mjeseca ostvarena realizacija iznad planirane. Kada je u pitanju Solana d.d. Tuzla zabilježena su značajnija negativna odstupanja u odnosu na plan, dok je JKP Pannonica d.o.o. Tuzla je imala zančajnija pozitivna odstupanja u odnosu na planirane količine. Ostvarene količine tj. ukupne količine slane vode za 2016. godinu su zadovoljile potrebe kupaca sa 99,07%, a tačne količine će se u konačnosti znati i prezentovati po završetku 2016. godine. Kada su u pitanju strateški planovi za naredni srednjoročni i dugoročni period su obezbjeđenje neophodnih količina slane vode spram iskazanih potreba kupaca, investiciona ulaganja neophodna za obezbjeđenje slane vode, te nastavak aktivnosti u vezi sa provođenjem monitoringa stijenskog masiva na tuzlanskom ležištu kamene soli. Da bi se realizovao strateški cilj obezbjeđenja neophodnih količina slane vode spram iskazanih potreba kupaca u narednom periodu, treba izvršiti neophodna investiciona ulaganja na izgradnji novih istražno-eksploatacionih bušotina i neophodnim rekonstrukcijama na sistemu za transport slane i tehnološke vode koji i dalje predstavlja usko grlo u plasmanu slanice, navodi se u Informaciji.

S ciljem racionalizacije svog rada, te efikasnijeg djelovanja Vlada Tuzlanskog kantona otpočela je danas proceduru svoje ranije najavljivane rekonstrukcije. Kako bi se stvorili uslovi da se više pažnje posveti pitanjima kulture, sporta i pitanjima mladih osoba, a istovremeno rastereti obimno Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada je danas svojim zaključkom zadužila Ministarstvo pravosuđa i uprave da u roku od 30 dana, u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Ministarstvom industrije, energetike i rudarstva i Ministarstvom za razvoj i poduzetništvo, sačini i Vladi Kantona dostavi na razmatranje tekst radnog materijala Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona. Shodno ovom materijalu, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta trebalo bi se podijeliti na dva nova ministarstva pod nazivima Ministarstvo obrazovanja i nauke, te Ministarstvo za kulturu, sport i mlade. Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva i Ministarstvo za razvoj i poduzetništvo bi se trebali spojiti u jedno ministarstvo pod nazivom Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona, Kantonalna direkcija robnih rezervi bi trebala biti transformisana, te bi ubuduće djelovala kao upravna organizacija u sastavu Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja.

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Izvještaj o ažuriranim poticajima u okviru liste investicionih poticaja ministarstava, samostalnih uprava i upravnih organizacija Tuzlanskog kantona za 2016. godinu. Zaključno sa 30. novembrom ove godine, ministarstva, uprave i upravne organizacije Tuzlanskog kantona plasirale su ukupno 51 investicioni poticaj na području našeg kantona. U odnosu na isti period 2015. godine broj investicionih poticaja povećan je za 14 novih poticajnih mjera kojima je Vlada Tuzlanskog kantona nastojala podržati rast i razvoj privrednih subjekata na području našeg kantona, održati postojeća i otvoriti nova radna mjesta, te stvoriti što povoljniji poslovni ambijent.

Zbog povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku, koje su evidentne u posljednje vrijeme na području Tuzlanskog kantona, a što se posebno manifestovalo u gradu Tuzla i općinama Lukavac i Živinice, Vlada Tuzlanskog kantona danas donesenim zaključkom zahtijeva od Federalnog ministarstva okoliša i turizma da Kantonalnom ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice omogući stalni pristup podacima mjerenja emisija zagađujućih materija u zraku od strane privrednih društava na području Tuzlanskog kantona koji su, prema Pravilniku o monitoringu emisije zagađujućih materija u zrak obavezni da organizuju kontinuirano mjerenje emisija. Od Federalne uprave za inspekcijske poslove zahtijeva se pojačan inspekcijski nadzor operatora izvora emisija zagađujućih materija u zrak u vrijeme zimskog perioda a posebno za vrijeme epizodnih situacija, kako bi imali veći stepen kontrole usklađenosti emisija sa propisanim graničnim vrijednostima i drugim uvjetima iz okolinske dozvole koja je izdana za određeni izvor emisije. Također, od Grada Tuzle i općina Lukavac i Živinice zahtijeva se da ubrzaju procese toplifikacije, te iznađu efikasnije i jeftinije modele priključenja individualnih stambenih i drugih objekata na sistem daljinskog zagrijavanja, obzirom da je prekomjerna aerozagađenost velikim dijelom uzrokovana velikim brojem individualnih ložišta u ovim sredinama.

Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj sjednici dala je saglasnost na Odluku o doznačavanju 45.000,00 KM JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za realizaciju V Programa zapošljavanja Roma. Prema trenutnim podacima na evidenciji nezaposlenih lica u JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona iz oktobra 2016. godine evidentirano je ukupno 592 Roma, a navedenim Programom je predviđeno sufinansiranje poslodavaca za zapošljavanje Roma u iznosu od po 625,00 KM mjesečno po jednoj osobi za vrijeme od 12 mjeseci, što je 7.500,00 KM po jednoj osobi. Prema navedenom Programu ukoliko poslodavac koristi sredstva Programa i zaposli osobu romske nacionalnosti sa evidencije nezaposlenih dužan ga je zadržati u radnom odnosu najmanje godinu dana i obavezuje se da istovremeno neće otpustiti postojeće zaposlenike radi zapošljavanja osoba romske nacionalnosti po ovom Programu.

Također Vlada je danas usvojila Informaciju o angažovanju osoba sa visokom stručnom spremom u cilju odrađivanja pripravničkog/volonterskog rada na TK-a i informacija o zapošljavanju i samozapošljavanju Roma

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Informaciju Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o realizaciji mjera na izgradnji Centra za autizam Tuzla. Kako do Vlada Tuzlanskog kantona je izvršila sve svoje Sporazumom preuzete obaveze, a kako do 4. decembra ove godine HO  Hilfswerk  Austria  International nije ispunio svoje obaveze koje se odnose na obezbjeđenje nedostajućih sredstava za kompletnu izgradnju objekta Centar za autizam, Vlada je današnjim zaključkom prekinula dalju saradnju sa ovom humanitarnom organizacijom. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK, Ministarstvo zdravstva TK i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK su zaduženi da u narednom periodu poduzmu mjere i aktivnosti na iznalaženju donatora u  Bosni i Hercegovi i inostranstvu koji bi pomogli završetak izgradnje Centra za autizam. Vlada je imenovala i komisiju za primopredaju novoizgrađenog objekta (depadansa) Centra za autizam i dokumentacije o ispravnosti provođenja odabira izvođača radova u skladu sa Zakonom o javnim  nabavkama i utrošku 300.000,00 KM koje je Vlada Tuzlanskog kantona izdvojila za izgradnju Centra.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o odobravanju obnove Ugovora o koncesiji zaključenog između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK i JP “Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Banovići. Ugovor se odnosi na koncesiju za korištenje vode iz izvorišta „Studešnica“, općina Živinice i „Krabašnica“, općina Kladanj, u općinskom sistemu vodosnabdijevanja Banovića.

Također Vlada je donijela i odluku o dodjeli koncesije privrednom društvu „Mliječna industrija 99“ d.o.o. Gradačac, za eksploataciju termalne vode iz bunara BZ-1, koji se nalazi na zemljištu u krugu mljekare, kao i privrednom društvu „UNI BRISTOL“ d.o.o. Tuzla za eksploataciju podzemne visokomineralizovane vode iz vlastitog bunara B-1, koji se nalazi u blizini poslovno-stambenog objekta „Mellain“ u Gradu Tuzla.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas tekst Protokola između Vlade Tuzlanskog kantona i Općine Lukavac o načinu izvršenja obaveza Općine Lukavac prema Vladi Tuzlanskog kantona po osnovu pravomoćne Presude Općinskog suda u Tuzli i načinu izvršenja Vlade Tuzlanskog kantona prema Općini Lukavac po osnovu korištenja gradskog građevinskog zemljišta za budžetske korisnike iz oblasti obrazovanja.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona o prijenosu putničkog motornog vozila „Golf 4 SDI“ u trajno vlasništvo Javnoj ustanovi Mješovita srednja mašinska škola Tuzla bez naknade, kao nastavno sredstvo za obuku učenika.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala suglasnost na tekst Protokola o načinu izmirenja obaveza po osnovu obračunatih a neuplaćenih koncesionih naknada Rudnika mrkog uglja Đurđevik. Shodno protokolu predviđeno je da Rudnik „Đurđevik“ dugovanje u iznosu od 410.325,71 plati u devet jednakih mjesečnih rata počevši od januara 2017. godine. Iako je Rudnik „Đurđevik“ tokom 2016. godine iskazao pozitivan poslovni rezultat, zbog nagomilanih obaveza iz ranijeg perioda nije bio u mogućnosti da izmire cjelokupan dug po osnovu koncesione naknade. Ipak treba istaknuti da je Rudnik redovno izmirivao sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa, kao i činjenicu da je u vrlo kratkom periodu uplatio iznos od 819.563,09 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Odluku o odobravanju 161,00 KM na ime pomoći privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom iz resorne nadležnosti, koja nisu u mogućnosti da za svoje radnike omoguće pristup pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Odluka se odnosi na plaćanje zdravstvene zaštite za ukupno 7 uposlenika privrednog društva „Koksno-hemijski kombinat“ Lukavac, a kako bi im se osigurala zdravstvena zaštita za novembar i decembar 2016. godine. Također, Vlada je dala saglasnost i na Odluku o odobravanju 816,50 KM za omogućavanje zdravstvene zaštite za 71 radnika privrednog društva Gredelj-Revom“ d.o.o. Duboštica.

Vlada je dala i saglasnost na Odluku o odobravanju 7.096,05 KM advokatskom društvu MARIĆ & CO d.o.o. Sarajevo na ime pravnih usluga koje se odnose na obavljanje pravnih radnji u arbitražnom postupku po tužbi Global Steel Holdings Limited protiv Vlade Tuzlanskog kantona  -  Ministarstva industrije, energetike i rudarstva i Koksno-hemijskog kombinata Lukavac.

Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost JU Univerzitet u Tuzli za izuzimanje opreme iz objekta Doma vojske Federacije Bosne i Hercegovine u Tuzli. Univerzitet je obavezan opremu izuzeti u vrijeme i na način da se ne ugrožava opstojnost ovog objekta do momenta njegovog uklanjanja.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o usmjeravanju donacije za JU OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Gradačac na ime sufinansiranja projekta, „Uključivanje djece u sistem reciklaže papira i plastike (PET i PVC ambalaže)“. Sredstva u iznosu 2.540,00 KM donirala je Raiffeisen bank d.d. Bosna i Hercegovina.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas više odluka za raspodjelu sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona sa potrošačke jedinice Organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona za 2016. godinu. Savezu udruženja slijepih građana Tuzlanskog kantona za 2016. godinu odobreno je 5.000,00 KM za realizaciju Sporazuma o izdavanju i finansiranju specijalnih glasila za potrebe slijepih i slabovidnih osoba u specijalnim tehnikama na Brajevom pismu, audio tehnici i tiskanim materijalima sa uvećanim slovima. Isti iznos sredstava odobren je Srpskom kulturnom prosvjetnom društvu „Prosvjeta“ Tuzla, a Srpskom građanskom vijeću – Pokret za ravnopravnost Tuzlanskog kantona za 2016. godinu je odobreno 2.500,00 KM. Hrvatskom kulturnom društvu “Napredak” za 2016. godinu odobrena su sredstva u iznosu od 6.000,00 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Dopunu mišljenja Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta u vezi sa zahtjevom za autentično tumačenje odredbi Zakona o visokom obrazovanju.
Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Informaciju o pregovorima za zaključivanje Kolektivnog za organe uprave.
Vlada je donijela više odluka o unutrašnjim preraspodjelama sredstava.

Više u video prilogu.

Stranica 11 od 64

RTVTK na Facebooku

RTVTK na Google Plus

350x500-1

SEDMIČNA ŠEMA TV TK TUZLA

tvayin herarcakum 2                                                  

Opširnije:SEDMIČNA ŠEMA TV TK TUZLA

Pretraži po datumu

« October 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Prijava

Korisnik