Print this page

"Dobra bakterija" ključ za zaustavljanje astme ?

Tim kanadskih istraživača je, analizirajući milijarde bakterija koje se nalaze u ljudskom tijelu, došao do saznanja da su osobe kojima nedostaju četiri vrste bakterija izložene riziku obolijevanja od astme.

"Prave bakterije na pravom mjestu u tijelu mogu biti najbolji način prevencije alergije i astme", istakli su kanadski naučnici.

Djeca koja nemaju bakterije Faecalibacterium, Lachnospira, Veillonella i Rothia imaju veći rizik za alergiju i astmu.

Doktor Stuart Turvey, jedan od istraživača, je kazao da je dugoročna vizija da se djeci kojoj nedostaju "dobre bakterije" u ranoj fazi života vještačkim putem dopune potrebna svojstva bakterija, kako bi se borili protiv alergije i astme.

"Želim naglasiti da mi još uvijek nismo spremni za to. Veoma malo znamo o ovim bakterijama, ali imamo viziju kako da se borimo s tim", rekao je Turvey. Istaknuto je da su prve godine života ključne za borbu protiv astme i alergije.