Print this page

Misterije ljudskog tijela

Struktura i funkcionisanje ljudskog organizma su sve drugo samo ne predvidljivi.

Neke pojave su toliko neuobičajene da se o njima izvan stručnih krugova gotovo i ne govori.

Evo nekih:

* Dijete na rođenju ima više kostiju od odraslih. Rađa se sa 300, ali se one tokom rasta i razvoja spajaju formirajući jače i veće kosti, tako da ih u zrelom dobu ostaje 206. U organizmu čovjeka, svakog minuta, umire 300.000 ćelija. Mada zvuči šokantno, to je manje od 0,0001 odsto ukupne količine ćelija, koje se svakodnevno nadoknađuju u ljudskom tijelu.

* Čovjek može da živi i bez slezine, želuca, jednog bubrega, jednog plućnog krila, 75 odsto jetre, 80 odsto crijeva, iako su ovi organi vitalni.

* Kosa je neuništiva, osim ako se ne spali. Mada izgleda krhko, ne može da je uništi ni hladnoća, ni promjena klime i vode, a otporna je i na mnoge kiseline i korozivne hemikalije.

* Čovjek može da preživi bez hrane, ali ne i bez sna. Samo na vodi, bez hrane i do dva mjeseca, ali ako ima samo nekoliko besanih noći, posljedice su neminovne. Iako rekord u nespavanju iznosi 264 sata, kod većine dolazi do radikalnih promjena ličnosti.

* "Sindrom tuđe ruke", koja postaje neposlušna, u literaturi poznat kao "Alien hand syndrome", posebno je zanimljiv. Radi se o neuobičajenom neurološkom sindromu, gdje se ruka ponaša kao da ima sopstvenu pamet. Ovakvo ponašanje je posljedica oštećenja srednje frontalne motorne regije mozga, a može da se javi i kao posljedica operacije na mozgu, moždanog udara ili upale mozga. Osoba nad "tuđom rukom" nema nikakvu kontrolu, niti svijest o njenim postupcima. Čak i onda kada obavlja kompleksne pokrete, kao što je otkopčavanje košulje.