Eldar Ibrišimović

Eldar Ibrišimović


Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće BiH (VSTVBiH) zakazalo je za 8. i 9. februara redovno zasjedanje na kojem bi, među ostalim, trebala biti razmatrana pitanja u vezi s pripremom odgovora na Upitnik Evropske komisije (EK).

Odgovore na pitanja, za koja je bio zadužen, samostalno ili s drugim institucijama u BiH, VSTV je blagovremeno pripremio i unio u Informacijski sistem Direkcije za evropske integracije BiH, rečeno je Feni iz VSTV-a BiH u odgovoru na upit u vezi sa sadržajem i dinamikom tog procesa.

VSTV je, kako je istaknuto, odgovarao na 127 pitanja, od čega u okviru Političkog kriterija na 12 pitanja iz oblasti Temeljna prava i dva pitanja iz oblasti Demokracija/regionalna pitanja i međunarodne obveze.

Na Civilni nadzor nad sigurnosnim snagama, pravosuđe, borbu protiv korupcije i Poglavlje 23 odnosilo se ukupno 89 pitanja; na poglavlje 24 – Pravda, sloboda i sigurnost odnosilo se 17 pitanja, na poglavlje sedam – Intelektualno vlasništvo pet pitanja i na poglavlje 27 – Okoliš dva pitanja.

VSTV će, u skladu s utvrđenom metodologijom za pripremu odgovora institucija u BiH na Upitnik EC-a, nastaviti aktivnosti u okviru tog procesa, uključujući pripremu objedinjenih odgovora, prevođenje i stručnu i pravnu redakturu odgovora iz vlastite nadležnosti, rečeno je Feni iz VSTV-a BiH.

Kako je planirano, na sjednici VSTV-a bit će riječi i o pripremi akcionog plana za realizaciju prioriteta koje je EC istaknuo u Izvještaju za BiH za 2016. godinu.

Prema prijedlogu dnevnog reda, članovi VSTVBiH-a bi se trebali očitovati i o Prijedlogu akcionog plana VSTV-a BiH za 2017. godinu te Projektu praćenja i izvještavanja o predmetima korupcije.

Jedna od tačaka dnevnog reda odnosi se na Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u VSTV-u.

U skladu s ustaljenom praksom, VSTVBiH će se izjašnjavati i u vezi s odlukama o imenovanju, odnosno prestanku mandata određenog broja nositelja pravosudnih funkcija u BiH.

(FENA)

Ambasador Kraljevine Saudijske Arabije NJ.E. Hani bin Abdullah Mominah boravio je danas u Muftijstvu tuzlanskom, gdje se susreo s Vahid-ef. Fazlovićem, muftijom tuzlanskim. Susretu je prisustvovao i Razim-ef. Čolić, direktor Uprave za vanjske poslove Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Tokom ovog susreta muftija Fazlović se zahvalio ambasadoru Mominah na posjeti i pomoći koju je Kraljevina Saudijska Arabija pružila muslimanima na ovome području. Razgovarano je, između ostalog, i o izgradnji kulturno-sportskog centra uz Džamiju Kralj Abdulah u Tuzli, te je gostima prezentirano idejno rješenje ovog centra. Džamiju Kralj Abdullah izgradio je saudijski kralj Abdullah bin Adbulaziz el-Saud. Po njemu je ova najveća džamija na području Muftijstva tuzlanskog i dobila ime. Gosti su u pratnji domaćina, nakon klanjanja džuma-namaza, obišli lokalitet budućeg centara, kao i lokaciju za izgradnju džamije i pratećih objekata u Dubnici na području Medžlisa Islamske zajednice Kalesija.
Vlada prihvatila tekstove granskih kolektivnih ugovora Nakon što su pregovarački timovi Vlade Tuzlanskog kantona i predstavnici granskih sindikata parafirali granske kolektivne ugovore za oblasti odgoja i obrazovanja, te državne službe u organima uprave i sudske vlasti Tuzlanskog kantona i time uspješno okončali proces kolektivnog pregovaranja za ove oblasti, Vlada Tuzlanskog kantona je na današnjoj sjednici prihvatila tekstove ovih granskih kolektivnih ugovora. U procesu kolektivnog pregovaranja Vlada je iskazala posebnu socijalnu osjetljivost i predvidjela povećanje najniža plaća uposlenicima u ovim oblastima sa trenutnih 380,25 KM na 406,56 KM. Također, iskorak je napravljen i kada je u pitanju otpremnina pri odlasku radnika u penziju. Za razliku od drugih kantona u Tuzlanskom kantonu ona je predviđena u iznosu od 6 prosječnih plaća u FBiH ili 6 isplaćenih plaća ukoliko je ta opcija povoljnija po uposlenika. Imajući u vidu navedeno, Kantonalna vlada je za ona najosjetljivije kategorije i povećala nivo određenih prava, a sva ostala prava zadržana su na istom nivou kao i ranije. Kako Vlada Tuzlanskog kantona ne bi nametala finansijske obaveze jedinicama lokalne samouprave, tekst ugovora za oblast državne službe će biti upućen svim općinama i Gradu Tuzla na davanje saglasnosti. Vlada TK i BBI Banka zajedno ka poboljšanju poslovne klime Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas tekst Memoranduma o saradnji u podršci privlačenja i realizacije investicija između Vlade Tuzlanskog kantona i Bosnia Bank International d.d. Sarajevo. S bzirom da je Vlada Kantona strateški opredijeljena za promociju ekonomskih i privrednih potencijala, privlačenje stranih investicija, rast zaposlenosti, ubrzanje ekonomskog rasta kroz javne i strane investicije i povećanje prihoda budžeta Tuzlanskog kantona, a da je BBI organizator međunarodne investicijske konferencije Sarajevo Business Forum (SBF), zaključivanjem ovog Memoranduma BBI i Vlada će u skladu sa svojim zakonskim nadležnostima uspostaviti dugoročnu saradnju s ciljem pripreme i prezentacije potencijala i projekata Kantona radi promocije i poboljšanja investicijske klime, privlačenja investitora radi ulaganja na teritoriji Kantona, promocije potencijala Kantona i privrednih subjekata koji posluju na njegovoj teritoriji, te pomoći u realizaciji pojedinih investicija od značaja za Kanton. Utvrđen Nacrt Zakona o šumama TK Na današnjoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je Nacrt Zakona o šumama TK. S obzirom da je Zakon o šumama pretrpio već nekoliko izmjena i dopuna, da je od strane Kantonalne uprave za inspekcijske poslove u više navrata ukazano na nedostatke koji inspektorima otežavaju primjenu, a da su u toku primjene Zakona također uočene određene manjkavosti Zakona o šumama, kao i neizvjesnosti donošenja federalnog propisa koji će urediti ovu oblast, Vlada i resorno ministarstvo su pristupili se izradi novog kantonalnog Zakona o šumama koji će omogućiti efikasnija zakonska rješenja. Između ostalog novim zakonom se nastoji i riješiti problem u sudskim postupcima u situacijama kada se radi o prekršajima sječe drveta bez prethodne doznake, na što je ukazala Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, te je propisana obaveza korisnika državnih šuma da u slučaju komercijalnog korištenja mineralnih sirovina trebaju postupati u skladu sa Zakonom o rudarstvu. Nakon današnjeg utvrđivanja Nacrt Zakona će biti upućen u dalju Skupštinsku proceduru, a predviđena je i javna rasprava o Zakonu u trajanju od 40 dana. Ostale odluke Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas više odluka o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije Tekuća rezerva. Općinskom sudu u Tuzli je, na ime troškova provođenja prethodnog stečajnog postupka nad imovinom „Konjuh“ d.d. Kladanj, odobreno 10.000,00 KM, a na ime hitne sanacije centralnog grijanja uslijed kvara na postojećem kotlu koji se koristi za zagrijavanje područne škole Požarnica, 5.900,00 KM odobreno je JU OŠ „Simin Han“ Tuzla. Također, za sanaciju kvara na sistemu zagrijavanja objekta centralne škole JU OŠ „Lukavac Mjesto“ Lukavac Vlada je ovoj školi odobrila 7.100,00 KM, a 1.199,89 KM je za ove namjene odobreno Skupštini Tuzlanskog kantona. Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas prethodnu saglasnost na Prijedlog Statuta Javne ustanove Univerzitet u Tuzli uz uslov da se uvaže sve primjedbe iz Mišljenja Ureda za zakonodavstvo TK. Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas mišljenje na Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba. Nakon današnjeg prihvaćanja Mišljenje će biti upućeno Skupštini Tuzlanskog kantona i Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike. Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas Zakon o dopunama Zakona o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i izvršne vlasti Tuzlanskog kantona. Naime, Administrativna komisija Skupštine Tuzlanskog kantona je predložila da se dodatno preciziraju odredbe u vezi sa opravdanim odsustvom sa sjednica Skupštine i radnih tijela, te normiraju i perciziraju slučajevi opravdanog odsustva.
U Goraždu su još uvijek relativno visoke koncentracije prašine u zraku, dok trenutno stanje zraka u Zenici i Lukavcu se može opisati kao umjereno zagađen. U Tuzli i Živinicama jutros su još uvijek prisutne visoke koncentracije zagađujućih materija u zraku, no ipak su nešto niže nego jučerašnje, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH. Opća meteorološka slika je generalno povoljna sa aspekta kvaliteta zraka, međutim, postojeći vjetar još uvijek ne uspijeva da izvrši dovoljan uticaj na najniže slojeve zraka u dolini Spreče i zeničkoj kotlini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH se nadaju da će, zadržavanjem ovakvih uslova, u naredna dva dana doći do značajnijeg poboljšanja kvaliteta zraka u ovim krajevima. U pojedinim dijelovima Federacije BiH u četvrtak, 2. februara, zrak je bio ozbiljno zagađen i opasan po zdravlje ljudi. To se u prvom redu odnosi na stanje kvaliteta zraka u Živinicama i Tuzli, dok je stanje u Lukavcu i Zenici bilo tek nešto povoljnije. Poredeći sa prethodnim danima, koncentracije zagađujućih materija u navedenim gradovima bile su za oko 10-15 posto niže nego u srijedu i utorak. U Živinicama su jučer zabilježena prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti koncentracija za ugljični monoksid, azotni dioksid, sumpordioksid i prašinu (lebdeće čestice). U Tuzli, Lukavcu i Zenici su prekoračene propisane granične vrijednosti koncentracija sumpordioksida i prašine u zraku. U Goraždu i pojedinim mjernim mjestima u Sarajevu su prekoračene propisane granične vrijednosti koncentracija prašine (lebdećih čestica PM10).
Analiza rada i dosadašnje saradnje, te plan budućih aktivnosti bile su teme današnjeg sastanka premijera Tuzlanskog kantona Bege Gutića i ministara u Vladi TK sa predsjednikom i članovima Upravnog odbora Fudbalskog kluba „Sloboda“. „Sloboda je brend Tuzlanskog kantona, kolektiv po kome se čitav ovaj region prepoznaje i Vlada Tuzlanskog kantona je u dosadašnjem periodu na razne načine iznalazila mogućnosti da pomogne rad i djelovanje ovog sportskog društva“ rekao je premijer Gutić ocjenjujući dosadašnju saradnju kako sa Klubom, tako i sa navijačima, popularnim „Fukarama“, veoma uspješnom. Kako je rečeno tokom sastanka, ta pomoć se prije svega ogledala u otpisu određenih dugovanja FK Sloboda iz ranijeg perioda, kao i finansijske podrške putem Programa za sport Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK. Predsjednik UO FK Sloboda Senad Mujkanović se premijeru i Vladi Tuzlanskog kantona zahvalio na prepoznavanju značaja i uloge ovog sportskog kolektiva, te dosadašnjoj podršci Vlade TK, te dobrim odnosima koje Klub ima sa Ministarstvom unutrašnjih poslova TK. Također prezentirao je i neke od aktivnosti koje je Sloboda planirala realizirati u narednom periodu, a kao pripremu za obilježavanje 100. godišnjice od svog osnivanja. „Pred nama su dvije teške godine, ali Uprava i ljudi koji su trenutno okupljeni oko Slobode imaju časne i iskrene namjere da Slobodi pruže, bez očekivanja da od Slobode bilo šta uzmu“ rekao je Mujkanović. Premijer Gutić je pozdravio ove namjere i planove novog rukovodstva Kluba, te obećao da će Vlada u okviru svojih nadležnosti i mogućnosti podržati razvojni put ovog sportskog kolektiva. Osim premijera Gutića i predsjednika Mujkanovića, današnjem sastanku su prisustvovali resorni ministar Zlatan Muratović i ministar unutrašnjih poslova Husein Topčagić, te članovi Upravnog odbora FK Sloboda Mensur Alić i Adnan Sijerčić.
Tuzlanski kanton odgovorio na sva pitanja iz Upitnika Evropske komisije Kantonalni organi i institucije Tuzlanskog kantona okončali su danas unos odgovora na pitanja iz Upitnika Evropske komisije. Kao što je to premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić najavio, i pored određenih poteškoća i problema koji su pratili ovaj proces, svi odgovori prikupljeni su, obrađeni i uneseni u centralni informacioni sistem nešto prije predviđenog roka. Od ukupnog broja pitanja iz Upitnika (3.242), na naš kanton se odnosilo nešto manje od 900 pitanja. Kantonalni organi i institucije su unijeli ukupno 1.038 odgovora u Informacioni sistem iz razloga što su na neka od postavljenih pitanja odgovarale dvije i više institucija. Unosom odgovora u Informacioni sistem završena je prva faza procesa Odgovaranja BiH na Upitnik Evropske komisije. Naredna faza podrazumijeva pripremu radne verzije jedinstvenog odgovora Bosne i Hercegovine i sastojat će se od obrade unesenih podataka i prikupljanja dodatnih podataka. Ova faza treba da bude završena do 28. februara. Pored navedenog, još jedna obaveza stoji pred kantonalnim organima i institucijama, a to je dostava prijevoda akata koji su naznačeni kao obavezni prilozi u nekim pitanjima. Kantonalni organi će u narednom periodu precizno utvrditi koji su to akti i nastojati obezbijediti njihovo zajedničko prijevođenje. Krajnji rok za unos takvih akata u sistem je 10. april.
Ministarstvo za boračka pitanja, objavilo je Konkurs za dodjelu stipendija učenicima i redovnim studentima dodiplomskog studija iz reda branilačke populacije Tuzlanskog kantona za školsku 2016/'17. godinu. Konkurs je objavljen na web stranici Vlade Kantona i oglasnim pločama općinskih službi za boračko invalidsku zaštitu. Rok za podnošenje prijava po ovom Konkursu je 15 dana od dana objavljivanja na web-stranici Vlade Kantona, odnosno 16.02.2017. godine (četvrtak). Popunjeni jednoobrazni zahtjev, sa potrebnom dokumentacijom, podnosi se u zapečačenoj koverti putem pošte ili na pisarnicu Zajedničkih službi kantonalnih organa na adresu: Tuzlanski kanton, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, Rudarska broj: 57.,75 000 Tuzla, sa naznakom “Prijava na Konkurs za dodjelu stipendija branilačke populacije Tuzlanskog kantona za studijsku 2016/2017 godinu” Obrazac zahtjeva, spisak potrebne dokumentacije i izjavu zainteresovan kandidat može preuzeti:  sa web stranici Vlade Tuzlanskog kantona,  u gradskoj /općinskoj službi za branilačko invalidsku zaštitu i  u kantonalnim branilačkim savezima i udruženjima.
Većina javnih univerziteta u BiH uskoro će nabaviti „lovce na plagijate“ i na taj način će biti zaustavljeno prepisivanje i plagiranje seminarskih, diplomskih, magistarskih i doktorskih radova. Predstavnici univerziteta kažu za „Avaz“ da će ovi kompjuterski programi dodatno pojačati provjeru naučnih radova. Snažnija kontrola Prorektor za umjetnost, kulturu i sport Univerziteta u Sarajevu Zijad Mehić rekao je za naš list da ova ustanova još nema softver pomoću kojeg će biti provjereni stručni radovi kako bi profesori bili sigurni da nisu plagijat. - Takav program još ne postoji na našem univerzitetu, ali bi on uskoro trebao biti nabavljen. Planirano je da kupimo taj softver. Do sada nije bilo plagijata, ali svakako kontrola treba biti snažnija - istakao je Mehić. Mehić: Planirana kupovina Rektor Univerziteta u Banjoj Luci Milan Mataruga istakao je da je u toku izrada novog kodeksa profesionalne etike koji će mnogo preciznije definirati šta je plagijat i procedure protiv onih koji za njim posegnu. Mataruga: Novi kodeks - Koristimo i druge mehanizme koji predstavljaju rampu za plagijatore, poput uvida fakultetskih i univerzitetskih tijela u radove. Ipak, na fakultetima očekuju da će tek nabavkom softvera stati ukraj studentima koji se kite tuđim perjem. Realno je očekivati da će softver, koji će omogućiti provjeru da li u stručnim radovima ima elemenata plagijata, biti obezbijeđen u skorije vrijeme - istakao je Mataruga. Provjere u Srbiji Rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu Radoslav Grujić kaže da je obaveza profesora da prate jesu li radovi plagijati te da su i oni pokrenuli proceduru za nabavku softvera za provjeru radova. Grujić: Nabavka u toku - U toku je proces javne nabavke i nadamo se da bismo do ljeta mogli imati taj softver. Do sada smo to utvrđivali pregledom radova, a kada bi nešto bilo sporno kod doktorskih ili magistarskih radova, nosili bismo ih u Srbiju ili na neki od privatnih fakulteta u BiH na provjeru - rekao je Grujić. Stroga provjera u Mostaru - Imamo strogu provjeru plagijata unutar ureda za kvalitet nastave. Na Sveučilištu u Mostaru postignut je dogovor da svi fakulteti moraju da vode računa o svojim doktorandima i magistrantima, pa tako moraju da vode računa i o tome da li su njihovi radovi plagijati - rekla je za naš list rektorica Mostarskog sveučilišta Ljerka Ostojić. Autor: G. DAKIĆ
U finale natjecanja Google Lunar XPRIZE plasiralo se pet timova, uključujući i Synergy Moon, međunarodnu ekipu astronautičkih entuzijasta u kojem je dvadesetak Hrvata, te Tuzlak Nebojša Stanojević, koji je voditelj tima, prenose hrvatski mediji. Natjecanje Google Lunar XPRIZE s fondom nagrada od 30 milijuna dolara najavljeno je u rujnu 2007. godine kako bi se potaknulo znanstvenike, inženjere i poduzetnike diljem svijeta da unaprijede robotsko istraživanje svemira. Da bi neki tim pobijedio u natjecanju za Google Lunar XPRIZE, mora biti privatno financiran, a zadatak mu je da lander s roverom meko spusti na Mjesečevu površinu, na kojoj on zatim treba prevaliti udaljenost od najmanje 500 metara te o tome poslati na Zemlju video visoke rezolucije. Sve to mora se dogoditi prije zaključenja natjecanja 31. prosinca 2017. godine. Osim Synergy Moona, u završnicu natjecanja, poznatog i kao Mjesec 2.0, plasirali su se izraelski tim SpaceIL, američki Moon Express, indijski Teem Indus te japanski HAKUTO. - Iznimno smo motivirani, a naš međunarodni tim, koji sada broji oko 200 ljudi iz oko 15 zemalja, namjerava poslati raketu s roverom na Mjesec 1. prosinca ove godine - rekao je za Jutarnji list Nebojša Stanojević, voditelj tima Synergy Moon. Taj Tuzlak s Amerikancem Kevinom Myrickom utemeljio je Synergy Moon 2009. godine. U misiji će Synergy Moon koristiti raketu NEPTUNE 8 Interorbital Systemsa, koja će ponijeti lander i najmanje jedan rover na Mjesečevu površinu. Lansiranje će se obaviti s pučine Tihog oceana zapadno od obale Kalifornije. Zanimljivo je da se jedan od dvaju rovera, vozila težine 4,5 kilograma koja se trebaju spustiti na površinu Mjeseca, dovršava u Astronomskoj udruzi Vidulini u Istri uz suradnju stručnjaka iz Hrvatske. Drugi rover dovršava astronomska udruga Plejade iz Tuzle. (FENA)
Povodom predstojećeg obilježavanja 20. godišnjice od osnivanja Kluba borilačkih sportova „Tuzla-Sinbra“ i 18. Po redu međunarodnog turnira u karateu „TK Open“ premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić i ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zlatan Muratović sa saradnicima susreli su se danas sa direktorom Kluba Fikretom Selmanom. Razgovarano je o pripremama za organizaciju ove, za Tuzlanski kanton veoma važne sportske manifestacije koja se održava povodom 1. marta – Dana nezavisnosti BiH i čiji je pokrovitelj tradicionalno Vlada Tuzlanskog kantona. Gospodin Selman je upoznao premijera Gutića i ministra Muratovića da se i ove godine na Turniru očekuje oko 1.500 učesnika. Premijer Gutić je prihvatio poziv da bude predsjednik Organizacionog odbora ove sportske manifestacije i izrazio punu podršku organizaciji sportskog događaja koji će ponovo, na najbolji način, prezentirati i Tuzlanski kanton. „Vjerujem da će i drugi nivoi vlasti ali i brojni sponzori prepoznati važnost i potrebu da se podrži ovaj sportski događaj. To treba učiniti, prije svega zbog njegovog ugleda na domaćoj i međunarodnoj sceni, ali i zbog činjenice da je organizator Turnira jedan od najtrofejnijih sportskih kolektiva u BiH“ istakao je premijer Gutić. „Planirano je da se prvog dana takmiče najbolji seniori, a drugog dana će biti organizovano takmičenje za mlađe kategorije“, rekao je direktor Selman.
Stranica 5 od 124

RTVTK na Facebooku

RTVTK na Google Plus

350x500-1

SEDMIČNA ŠEMA TV TK TUZLA

tvayin herarcakum 2                                                  

Opširnije:SEDMIČNA ŠEMA TV TK TUZLA

Pretraži po datumu

« September 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Prijava

Korisnik