Eldar Ibrišimović

Eldar Ibrišimović

Tuzla je najzagađeniji grad u Federaciji BiH, a vjerovatno jedan od najzagađenijih gradova trenutno u Evropi, saopšteno je jučer iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH. Proteklih dana satne koncentracije sumpordioksida u ovom su gradu dostizale više od 600 mikrograma, a dnevni su prosjeci čak tri puta više od tolerantne vrijednosti. Prema izvještaju Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK, kvalitet zraka za 13.12. 2015 godine odgovarao je kvalitetu prekomjerno zagađenog zraka na lokalitetima Skver, BKC, Bukinje, a nije se mogao o ocijeniti na lokalitetima Cerik, Mobilna, Sapna. Već danima u Tuzli dominiraju sivilo, magla i zagušljivost, a pojedini građani nose i medicinske maske preko usta i nosa. Međutim, po pitanju problematike zagađenosti zraka koji narušava zdravlje građana, posebno onih sa respiratornim problemima, još uvijek se ništa konkretno ne poduzima. Iz Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice nedavno su upozorili javnost da rizične skupine (osobe sa kardiovaskularnim oboljenjima, opstrukcijama disajnog sistema, djeca predškolskog uzrasta, te starije osobe i trudnice) trebaju smanjiti kreranje, naročito tokom jutarnjih i večernjih sati. O problemu zagađenosti zraka u Tuzli razgovarali smo sa Džemilom Agić, direktoricom Centra za ekologiju i energiju (CEE) koja je u razgovoru za Klix.ba istakla da je situacija povodom zagađenosti zraka u Tuzli posljednjih deset godina slična, samo zavisi od vremenskih uvjeta koliko je prisutno zagađenih materija u prizemnim slojevima. Prema njenim riječima najveći zagačivač zraka u Tuzli je industrija, jer je najveći zagađivač uglavnom sumpordioksid, koga ispušta Termoelektrana u Tuzli. Tu je i Termoelektrana Ugljevik, a pored nje i Koksara i Soda u Lukavcu kao dodatni zagađivači. Navedena industrijska postrojenja u svojim procesima koriste ugalj, koji je bogat sumporom, dodaje Agić i podsjeća kako je tuzlanska Termoelektrana prošle godine emitovala 53 000 tona sumpordioksida, spalivši 3.8 miliona tona uglja. Zbog blizine drugih industrijskih pogona koji također emituju sumpordioksid, on se nakuplja u Tuzli. Pored industrijskih postrojenja, zagađivači su i individualna ložišta. Ipak, oni su, u odnosu na industrijske emitere, zanemarivi. Naša sagovornica ističe da je jedan od zagađivača i saobraćaj. "Trenutno imamo upozorenja povodom prezagađenosti zraka i u tom slučaju bi predstavnici Civilne zaštite zajedno sa drugim nadležnim institucijama trebali poduzeti određene mjere, između ostalog zaustaviti saobraćaj, te pojačati javni gradski saobraćaj. Potrebno je da velika ložišta pređu na energente koji manje zagađuju okoliš. Međutim, od toga nema ništa, jer niko od nadležnih nije spreman da poduzme ništa konkretnije, niti priprema da poduzme, oni samo proglašavaju prag uzbune", kazala je Agić i dodala kako su građani prepušteni samima sebi. Preporučila im je da ne koriste individualne automobile, a oni koji se griju na individualna ložišta ne zagrijavaju cijele kuće, ako im ne trebaju, te da koriste drvo ili da umjesto mrkog uglja koriste lignit, jer kako tvrdi, on ima 0.5 posto sumpora. "Svi zajedno moramo vršiti pritisak na vlasti da oni preduzmu neke mjere", poručuje naša sagovornica. Ocjenjuje da je dugoročno gledajući ohrabrujuće to što Energetska zajednica i EU vrše pritisak na predstavnike vlasti u BiH i Elektroprivrede u BiH da smanje zagađenje u narednih 10 godina, istaknuvši usvojeni Nacionalni plan za smanjenje emisija (NERP), o kojem je nedavno bilo riječi u tuzlanskoj Termoelektrani. Agić smatra da bi trebalo proglasiti vanredno stanje u Tuzli. "Kao što se ljeti kada je temperatura zraka 40 stepeni izda upozorenje da rade samo hitne institucije, potrebno je preduzeti nešto i sada. Trebalo bi zbog naše djece koja su oboljela na respiratornom sistemu i izlazeći udišu zrak sa ovako visokom koncentracijom sumpor-dioksida", kazala je ona i dodala kako bi trebalo narediti da najmlađa djeca ne treba da idu u škole, te da oni koji mogu obustave svoj rad, što bi istovremeno bio pritisak na vlasti da sljedeće godine preduzmu nešto po ovom pitanju. "Maskama i šalovima se mogu spriječiti neke čestice da uđu u respiratorni sistem, no to nije rješenje. Potrebno je proglasiti stanje uzbune, te osloboditi određene kategorije da ne izlaze na ovako zagađen zrak", poručuje Agić. Goran Stojak predsjednik MZ Bukinje, čiji stanovnici su najbliži tuzlanskoj Termoelektrani, najavio je da građani pripremaju zahtjev Civilnoj zaštiti i nadležnom ministarstvu za 3000 maski za zaštitu za mještane Bukinja. Mještani Bukinja kao najzagađenije mjesne zajednice, budući da žive u neposrednoj blizini termoelektrane najviše snose posljedice zagađenosti zraka. "Građani su svjesni krajnje zabrinjavajuće situacije, dovoljan je samo jedan pogled kroz prozor i jedan udah da se vidi koliko je stanje zabrinjavajuće. Niko neće javno da objavi vanrednu situaciju, a mi jedino što želimo je da budemo zdravi, jer to je jedno od osnovnih ljudskih prava", kazao je Gojak. Do kada će se Tuzlaci gušiti udišući zagađen zrak, za sada ovisi samo od vremenskih preduvjeta, a kada i kako će se sistemski pristupiti rješavanju ovog problema ostaje da se vidi u predstojećem periodu. klix - rtvtk
Jedino bosanskohercegovačko certifikacijsko tijelo za organsku proizvodnju - Organska kontrola "OK", dobila je od Evropske komisije dozvolu za certificiranje organskih animalnih proizvoda, čime je omogućen direktan izvoz tih proizvoda iz Bosne i Hercegovine u zemlje EU. To u praksi znači da je bosanskohercegovačkim proizvođačima sada omogućeno da, osim organski certificiranih proizvoda biljnog porijekla, u EU mogu direktno izvoziti i organske proizvode animalnog porijekla, uključujući i med. Ovo priznanje je trenutno zanimljivo proizvođačima meda čija se izvozna strategija svakako bazira na plasmanu visoko vrijednih pčelinjih proizvoda. Organska kontrola je već pet godina priznata od Evropske komisije i Švicarskog federalnog ureda za poljoprivredu kao ekvivalentno tijelo za certificiranje u trećim zemljama, što je omogućilo direktan izvoz organskih proizvoda iz BiH, Crne Gore i Srbije, saopćeno je iz te organizacije. (FENA)
Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine danas će na vanrednoj sjednici razmotriti predloženi budžet FBiH za narednu godinu, potvrđeno je za Fenu iz poslaničkih krugova. Budžet je predložila Federalna vlada u iznosu od 2.747.628.075 KM. To je za šest posto više u odnosu na ovogodišnji. Dom naroda je odobrio nacrt budžeta na vanrednoj sjednici održanoj 15. decembra. Federalni premijer Fadil Novalić, obrazlažući tada budžet delegatima, između ostalog je kazao da je rađen s velikom odgovornošću i uz uvažavanje zahtjeva budžetskih korisnika, ali ipak vodeći se restriktivnom fiskalnom politikom. U narednom periodu je neophodno staviti naglasak na smanjivanje deficita i javne potrošnje te smanjenje rasta duga, posebno vanjskog, kazao je između ostalog Novalić. (FENA)
Vijeće ministara BiH sinoć je na telefonskoj sjednici razriješilo, na lični zahtjev, Moniku Mijić s dužnosti zastupnika Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava. Istovremeno je Monika Mijić imenovana na dužnost člana Visokog sudskog i tužilačkog vijeća ispred Vijeća ministara BiH. Vijeće ministara BiH odobrilo je 42.000 KM iz tekuće budžetske rezerve Ministarstvu vanjskih poslova za troškove Samita Centralnoevropske inicijative koji je održan u Sarajevu. Vijeće ministara BiH oslobodilo je plaćanja viza članove delegacije Islamske Republike Pakistan koja će boraviti u posjeti BiH, saopćeno je iz Službe za informiranje VMBiH. (FENA)
Nagrada za vrijedan rad Vlada je donijela Zaključak kojim od JU Univerzitet u Tuzli traži da u okviru utvrđenih potreba za prijemakademskog osoblja – asistenata planira prijem u radni odnos studenata kojima je Odlukomo dodjeli priznanja studentima Univerziteta u Tuzli za postignuti uspjeh u studiju za školsku 2015/2016. godinu Odbora Fonda za nagrađivanjestudenata dodiplomskog studija i naučno i stručno usavršavanje zaposlenika Univerziteta uTuzli dodijeljena Zlatna plaketa Student generacije Univerziteta u Tuzli. Kontinuitet zdravstvene zaštite povratnika Vlada je donijela Odluku o ostvarivanju prava iz primarne zdravstvene zaštite povratnika u Republiku Srpsku u JZU na području Tuzlanskog kantona. Odlukom je povratnicima iz Federacije Bosne i Hercegovine u Republiku Srpsku omogućeno ostvarivanje prava na korištenje primarne zdravstvene zaštite u svim javnimzdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona i utvrđeni izvori finasiranja tih prava u 2017. godini. Korekcije u raspodjeli sredstava za dopunska prava boraca Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o izmjenama Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskihprava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko-invalidske zaštite u 2016. godini. Budžetom Tuzlanskog kantona za 2016. godinu na poziciji Ministarstva za boračkapitanja, planirana su finansijska sredstva za realizaciju dopunskih prava korisnika boračkoinvalidske zaštite.U dosadašnjem radu konstatovano je da neka dopunska prava neće biti realizovana ucijelosti zbog nedostatnih finansijskih sredstava, zbog čega je i proizašla potreba izmjenePrograma korištenja sredstava. Izmirenje obaveza iz proteklih godina Vlada je donijela Odluku o izmirenju stvorenih obaveza po osnovu dopunskih pravaboraca i članova njihovih porodica. Zakonom o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, kaojedno od dopunskih prava predviđeno je i pravo na pomoć u stambenom zbrinjavanju jednokratnom dodjelom beskamatnih kredita. Zakonom je propisanoda se sredstva za beskamatne krediteobezbjeđuju na posebnom računu, izdvajanjem novih sredstava svake budžetske godine ipovratom ranije dodijeljenih kreditnih sredstava.Kako navedeni projekat nije realizovan u '14., '15.i 2016. godini, jer nijedna poslovna banka nije bila zainteresovana da se prijavi na javni poziv po odredbama Zakona o javnim nabavkama, kako bi se putem iste plasirala kreditna sredstvaborcima i članovima njihovih porodica, smatrajući da je predviđena naknada za rad bankenedovoljna ( planirano od 30.000,00 do 60.000, 00 KM kao naknada), od povrata ranijeplasiranih kreditnih sredstva u 2011.; 2012.; i 2013. godini na posebnom računu akumuliranoje 1.321.723,35 KM.Zakonom o izmjenama Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovihobitelji stvoren je pravni osnov da se sredstva evidentirana na posebnom računu mogu koristiti i za izmirenje stvorenih obaveza po osnovu ostalih dopunskih prava iz ovog Zakona. Sredstva za sport Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o davanju saglasnostina Odluku Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta o korisnicima,iznosima i namjeni sredstava za tjelesnu kulturu i sport, u ukupnom iznosu od 362.808,00 KM. Od cjelokupnog iznosa koji se dodjeljivao Javnim pozivom vrhunskom i kvalitetnom sportu je dodijeljeno 184.408 KM. Odtoga kolektivnom sportu dodijeljeno je 111.100 KM a individualnom 73.308. KM. Za sport osoba sa invaliditetom dodijeljeno je 49.950 KM. Za tjelesne aktivnosti koje okupljaju veliki broj djece i omladine s ciljempravilnog razvoja i unaprjeđivanja zdravlja, omasovljenje sporta i afirmaciju ulogesporta u društvu, posebno kod mladih, sportski odgoj i obrazovanje, zdravstvenu zaštitu sportista, organizaciju sportskih manifestacija dodijeljeno je 100.900 KM aza pružanje usluga korištenja objekata na ime trenažnog procesa u oblasti sporta izdvojeno je 28.000 KM. Ostale odluke i zaključci Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluke o davanju saglasnosti na Plan rada i Finansijski plan JU Direkcija regionalnih cesta TK za period 1.1.2017. – 31.12.2017. godine sa okvirnim finansijskim planom za 2018. i 2019. godinu. Vlada TK donijela je Odluku o dodjeli koncesije Privrednom društvu, „Tuzla-Kvarc“ d.o.o. Tuzla za eksploataciju kvarcnogpijeska na ležištu“Moluška Rijeka“ na period od 10 godina i na ležištu „Kužići“ na period od 3 godine,na području Grada Tuzla. Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti za prijem namještenika u Službu Skupštine Tuzlanskog kantona. Vlada je donijela Odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za izbor kandidata za nominiranje članova Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona. Također je utvrđen prijedlog Odluke o privremenom imenovanju članova Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona. Vlada je dala saglasnost na prijedlog rješenja Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za povećanje plate zbog privremenog obavljanja poslova upražnjenih radnih mjesta. Vlada donijela Odluku o davanju saglasnosti na Odluku Ministarstva poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede o odobravanju sredstava Gradu Tuzli za “Tehničko – tehnološki projekat uređenja i zaštite poljoprivrednog zemljišta“. Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti na OdlukuMinistarstva poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede o odobravanju sredstava Javnom preduzeću “Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj na ime finansiranja dijela rada čuvarske službe. Vlada TK donijela je Uredbu o izmjenama Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja. Vlada je danas donijela i tri odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2016. godinu. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o odobravanju sredstava u iznosu od 5.000,00 KM d.o.o. "Gradadački sajam" Gradačac na ime refundacije dijela troškova organizacije i realizacije manifestacije "Međunarodni sajam poljprivredei prehrambene industrije - Sajam šljive" u Gradačcu. Odobrena su i sredstva u iznosu od 3.000,00 KM TKP "Book" d.o.o. Tuzla - Glas TK za podršku urealizaciji projekta organizacije manifestacije "Lider biznisa TK 2016." koja će se održati23.12.2016. godine u Tuzli. Vlada je dala saglasnost na Odluku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivredeo odabiru korisnika i raspodjeli sredstava sa ESKROW računa. Riječ je o sredstavima za subvencioniranje kamata nakredite presduzećima iz oblasti drvne industrije. Vlada TK dala je saglasnost na 13 odluka Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o finansiranju projekata regulacije korita rijeka, rekonstrukcije vodovoda i kanalizacije u općinama na području TK. Vlada je dala saglasnost za raspoređivanje prekobrojnog državnog službenikau Ured premijera TK. Vlada je donijela Odluku o poništavanju objavljenog Javnog oglasa, raspisivanju ponovnog Javnog oglasa iutvrđivanju teksta ponovnog Javnog oglasaza nominiranje kandidata za upražnjene pozicije članova,odnosno predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona. Vlada je donijela Odluku o poništenju, raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog konkursa za nominiranje iimenovanje kandidata za predsjednika i članove upravnog odbora iz reda osnivača u JUUniverzitet u Tuzli na mandatni period od četiri godine. Vlada TK donijela je Odluku o raspisivanju javnog oglasa iutvrđivanju teksta javnog oglasaza izbor jednog člana upravnog odbora Javne zdravstvene ustanoveUniverzitetski klinički centar Tuzla. Vlada je prihvatila Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak na Prednacrt Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova Federacije BiH. Vlada je prihvatila Mišljenje u vezi sa zahtjevom za zvanično tumačenje Univerziteta u Tuzli i Unije studenata Univerziteta u Tuzli.
Direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović izjavio je da se inspekcijski nadzori u okviru sprečavanja sive ekonomije i rada nacrno provode u koordinaciji s Poreznom upravom FBiH, te je konstatovano da su ove aktivnosti doprinijele povećavanju broja legalno zaposlenih i na toj osnovi rasta doprinosa za PIO, zdravstvo i osiguranje u slučaju nezaposlenosti. Federalna uprava za inspekcijske poslove (FUZIP) od početka ove godine vrši pojačane inspekcijske nadzore s posebnim akcentom na suzbijanju sive ekonomije i rada na crno. - Od 13. aprila do 11. decembra ove godine u pogledu vršenja pojačanih inspekcijskih nadzora u unutrašnjoj kontroli na teritoriji Federacije BiH izvršeno je 11.569 inspekcijskih nadzora i 199 kontrolnih nadzora, a izdato je 4.645 prekršajnih naloga u iznosu od 5.891.292 KM - kazao je Ajdinović na konferenciji za novinare u sjedištu FUZIP-a . Dodao je da je naplaćeno 2.628.793 KM na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak, izrečeno 1.089 upravnih mjera, izdato 807 rješenja o otklanjanju nedostataka te izrečene 282 mjera privremene zabrane rada. Također, od 3.692 kontrolirana privredna subjekta u pogledu primjene Zakona o fiskalnim sistemima, konstatovano je da 13 subjekata nadzora ne posjeduje fiskalni uređaj, 863 subjekta nadzora nije izdavalo fiskalne račune za prodatu robu i izvršene usluge, a od 8.291 kontrolrsanih radnika, zatečeno je 735 radnika na crno. Rezultati iz pojačanih inspekcijskih nadzora na području Federacije BiH, kako je kazao Ajdinović, bit će razmotreni na današnjem sastanku s direktorima kantonalnih uprava za inspekcijske poslove koji predstavlja samo jedan u nizu njihovih sastanaka u toku ove godine, a sve radi zajedničkog efikasnijeg rada. - Imamo u vidu i namjeru, ne samo što se tiče angažmana kantonalnih inspektora rada koji su u ovoj godini zajedno radili s Federalnom upravom za inspekcijske poslove već da ta saradnja pojačanim nadzorom bude proširena i na druge oblasti kontrole, prvenstveno tržišne inspekcije jer svakako u 2017. mogu najaviti itekakav obračun sa sivom ekonomijom i generalno radom nacrno. Nadam se da ćemo s početkom godine imati i bolji zakonski okvir pogotovo u onom dijelu gdje smo mi kao Uprava dobili prostor od Vlade Federacije BiH da intervenišemo na ključnim propisima koji će nam dati nove alate, veći prostor i djelokrug u našim nadležnostima, ne samo Federalne već i kantonalnih uprava za inspekcijske poslove – kazao je Ajdinović. U Federalnoj upravi za inspekcijske poslove danas je također izvršena primopredaja opreme za saobraćajne inspektore koja se koristi u inspekcijskim nadzorima teretnih motornih vozila. Naime, Federalna uprava za inspekcijske poslove u proteklom periodu je putem projekta ICIS koji implementira Svjetska banka u BiH, provela postupak nabavke opreme za saobraćajne inspektore FUZIP-a i kantonalnih uprava za inspekcijske poslove. Planirano je da se svakom inspektoratu dodijeli jedan set opreme koji se sastoji od softvera za kontrolu radnog vremena – tahospeed, mobilnog skenera, mobilnog printera za auto i čitača kartica. Ta oprema će biti instalirana na postojeće laptope koje inspektori koriste u svakodnevnom radu. Kako je istaknuto, očekuje se veća efektivnost inspekcijskih nadzora i efikasnost u primjeni propisa te doprinosi sigurnosti prometa. (FENA)
„U ime Vlade Tuzlanskog kantona i u svoje ime koristim priliku da svim rudarima čestitam Dan rudara. Rudarstvo je stoljećima najvažnija privredna grana ovog kraja, a prava za koja ste se u Husinskoj buni, prije skoro stotinu godina izborili, obavezuju sve nas da komoratima danas obezbijedimo bolje uslove rada. Rudari svojim radom svake godine pokazuju da se i u teškim uslovima mogu postizati izuzetni proizvodni rezultati. Stoga sam ubijeđen da će i naredna godina biti obilježena novim proizvodnim rekordima. Očekujem i da će takve rezultate pratiti osavremenjivanje proizvodnog procesa, upošljavanje novih rudara u eksploataciji i stalno poboljšanje rudarskog statusa u bosanskohercegovačkom društvu. Uz čestitke u povodu predstojećeg praznika svim rudarima upućujem i želje za puno uspjeha i dobro zdravlje u narednom periodu, uz rudarski pozdrav: SRETNO.“
Direktor Direkcije za evropske integracije BiH Edin Dilberović izjavio je za "Oslobođenje" da je počeo prevod Upitnika Evropske komisije "na naš jezik". BiH je prije nekoliko dana dobila Upitnik Evropske komisije. Tačno 3.242 pitanja, koja je predsjedavajućem Vijeća ministara BiH Denisu Zvizdiću predao komesar za evropsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannes Hahn, sada su pred zvaničnicima države. - Ono što sada radimo jeste da dio po dio Upitnika prevodimo na seminarima koje organizujemo sa nadležnim institucijama, po određenim poglavljima. Institucijama već dijelimo pitanja u skladu sa njihovim ustavnim nadležnostima da pripremaju odgovore. Riječ je o poglavljima 31 i 8 po acquisu. Sve mora funkcionisati u skladu sa mehanizmom koordinacije - kazao je Dilberović. Potvrdio je da su sva tijela u mehanizmu koordinacije formirana, te da su održani sastanci Kolegija i Komisije za evropske integracije, a privode se kraju i poslovnici. - Kada Komisija za evropske integracije donese svoj i poslovnik o radu radnih grupa, one će moći funkcionisati. Međutim, radne grupe za sada nemaju nekog specijalnog posla dok se ne završi prvi dio, a to je dok različite institucije u BiH, u skladu sa svojim ustavnim nadležnostima, ne odgovore na pitanja koja smo dobili - pojasnio je direktor Direkcije za evropske integracije BiH. Naglasio je da se u javnosti konstantno provlači priča da li ćemo uspjeti završiti posao ili ne. Dilberović je ubijeđen da će, što se tiče institucija BiH, one uspjeti završiti svoj dio posla "i tu nema uopće dileme". - Finalizacija pogotovo osjetljivih odgovora je već u domenu politike. Ono što čujemo na bezbroj adresa jeste da evropske integracije nemaju alternative za BiH. Prema tome, ne vidim razloga za pesimizam, ali vidjet ćemo kako će se stvari odvijati. Ponavljam da sam, što se tiče institucija, pogotovo onih državnih, optimista. Također sam uvjeren da su entitetske, kantonalne i ostale institucije sa kojima komuniciramo itekako spremne da odgovore na postavljena pitanja. Nakon toga ćemo kroz mehanizam koordinacije te odgovore provesti u jedinstvene odgovore Bosne i Hercegovine - zaključio je Dilberović u intervjuu za "Oslobođenje". Upitnik sadrži detaljnu listu pitanja koja svojom strukturom prati strukturu kriterija za članstvo u Evropskoj uniji, a cilj je da se kroz odgovore napravi sveobuhvatan uvid u politički, pravni, društveni, ekonomski i administrativni sistem države koja je podnijela zahtjev za članstvo. (FENA)
Iako Donald Trump užurbano sastavlja svoj kabinet i planira predsjednički program, Sjedinjene Američke Države će tek danas zvanično birati predsjednika. To će učiniti 538 elektora iz svih saveznih država, pri čemu postoji neznatna mogućnost da oni donesu iznenađujuću odluku i - glasaju po svome. Na izborima koji su održani 8. novembra, Hillary Clinton je nadmašila republikanskog protivnika u ukupnom broju glasova birača za dva procentna, ali je odlučujuće to što je Trump bio bolji u više država i tako osvojio 306 elektora, nasuprot 232 koliko je osvojila njegova protivkandidatkinja, što mu je i donijelo pobjedu. No, nijedan elektor nema ustavnu obavezu da slijedi volju naroda koji predstavlja, po pojedinačnim američkim državama, pa bi na današnjim izborima takozvani "prevrtljivi elektori" mogli da glasaju po sopstvenom nahođenju i tako Trumpu uskrate predsjednički mandat, mada su šanse za to veoma male, ali je takav ishod po zakonu moguć, navodi CNN. Tri scenarija Prema prvom scenariju, koji označava Trumpovu zvaničnu pobjedu, na osnovu ishoda predsjedničkih izbora 8. novembra predviđa se da će dobiti 306 glasova u Izbornom kolegijumu koji sačinjavaju elektori, a potrebno mu je najmanje 270 da bi formalno bio izabran za prvog čovjeka SAD na današnjem elektorskom sastanku. Drugi scenario bi glasio da "prevrtljivi elektori" glasaju po svome, to jest za demokratsku kandidatkinju, pri čemu je ona na izborima 8. novembra dobila 232 izborna glasa, što je za 38 manje od 270 koliko joj je neophodno da bi bila izabrana za predsjednika. Ovakav ishod je prilično nevjerovatan prije svega zbog načina na koji je Izborni kolegijum sačinjen, imajući u vidu da se elektori biraju na nivou država i to najčešće na dva načina - na partijskoj konvenciji ili odlukom državnog partijskog odbora. To znači da su elektori često partijski lojalisti i aktivisti, pa bi, eventualnom odlukom da umjesto za Trumpa danas glasaju za Clinton, "prevrtljivi elektori" ne samo okrenuli leđa Trumpu, već bi prkosili i svojim republikanskim prijateljima i kolegama. Prema trećem scenariju, republikanski elektori bi iznevjerili Trumpa, ali s druge strane nijedan kandidat ne bi dobio potrebnih 270 glasova. I takva opcija je teško ostvariva iz više razloga, a jedan od njih je to što, iako ništa u Ustavu niti u federalnom pravu ne sprečava elektore da glasaju za kandidata koji nije osvojio većinu glasova naroda u njihovoj državi, 29 država imaju zakone kojima se obeshrabruju potencijalni "elektorski odmetnici". Novčane kazne Među kaznama koje takvi zakoni predviđaju su i potencijalne novčane kazne ili prijetnja zamjenom drugim elektorom, premda su ti zakoni rijetko kad oprobani. Ukoliko, pak, elektori glasaju tako da ni Trump ni Clinton ne dobiju neophodnih 270 glasova, i ukoliko se zastoj nastavi i Kongres ne bude mogao da odluči o pobjedniku, u tom slučaju bi novi potpredsjednik postao vršilac dužnosti predsjednika. Elektorske glasove prebrojat će i potvrdit će Kongres na zajedničkom zasjedanju 3. januara, a bilo koji drugi rezultat osim pobjede Traumpa uveo bi SAD u haos kakav nije viđen u posljednjih barem 140 godina, zaključuje CNN. Autor: (E. Ma.)- Avaz
Vijeće stranih investitora Bosne i Hercegovine (VSI) u srijedu je na Generalnoj skupštini za 2016. godinu usvajilo interne izvještaje za ovu godinu, raspravljalo o narednim aktivnostima za ovu godinu te izabralo predsjednika VSI i nove članove Upravnog odbora za mandat 2016/17. godina. Za predsjednika Upravnog odbora, jednoglasnom odlukom, ponovno je izabran generalni direktor Tvornice cementa Kakanj/Heidelberg Cement Group Branimir Muidža. Osim Muidže, izabrani su i članovi u novi saziv Upravnog odbora, i to direktor ProCredit bank Edin Hrnjica, šef ureda EBRD u BiH Ian Brown, direktor Fabrike cementa Lukavac Izet Imamović, direktor Raiffeisen bank BiH Karlheinz Dobnigg, izvršna direktorica za finansije M:tel a.d. Banja Luka Jasmina Lopičić, izvršni direktor za finansije ArcelorMittal Zenica Mehta Nikhil, direktor IMO Junior Mirko Vincetić, viši menadžer u PricewaterhouseCoopers Sarajevo Mubera Brković, partner u CMS Reich-Rohrwig Hainz Nedžida Salihović-Whalen, šef predstavništva Japan Tobacco International u BiH Sandra Kasalo-Fazlić, direktor G Petrol (GAZPROM) Srđan Pešević, partner u Dimitrijević & Partners Stevan Dimitrijević, direktor Messer BH Gas Valentin Ilievski i partner Marić & Co Višnja Dizdarević. Muidža je izrazio zadovoljstvo što je VSI povećao broj članova za 50 posto u protekle dvije godine, tako da danas broji više od 55 članica. - Činjenica je da je VSI do sada etabliralo kao legitimni partner vlastima u BiH u provođenju reformi i poboljšanju poslovnog ambijenta. Vjerujem da ćemo u naredne dvije godine učiniti i mnogo više za strane investitore u BiH, ali i za sam razvoj BiH - kazao je. Napomenuo je da će cilj VSI ove godine biti promocija konkretnih mjera iz "Bijele knjige", fokus na reformama koje bi trebale rezultirati nižim opterećenjima na rad i investicije te uklanjanju administrativnih barijera i povećanju stranih direktnih ulaganja. - Očekujemo podršku privrednika u BiH i domaćih vladinih institucija na ubrzanju reformi u procesu osnaživanja bosanskohercegovačke ekonomije. Mediji u svemu ovome imaju izrazito važnu ulogu, tako da očekujemo i njihovu veliku podršku - rekao je predsjednik Upravnog odbora VSI. Osnovano 2006. godine kao neprofitno udruženje, VSIBiH ima za cilj da djeluje kao jedan glas svih stranih investitora u BiH te nastoji promovirati poslovno orijentisane inicijative i pružiti praktičnu podršku svim investitorima kako bi poboljšali poslovno okruženje u zemlji. Članovi VSI-a do sada su investirali više od 4,5 milijarde eura u BiH, i zapošljavaju više od 14.000 radnika, saopćeno je iz VSIBiH. (FENA)
Stranica 9 od 124

RTVTK na Facebooku

RTVTK na Google Plus

350x500-1

SEDMIČNA ŠEMA TV TK TUZLA

tvayin herarcakum 2                                                  

Opširnije:SEDMIČNA ŠEMA TV TK TUZLA

Pretraži po datumu

« September 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Prijava

Korisnik