tvayin herarcakum 2                                                  

PONEDJELJAK, 09.01.2017:

06.45 – Najava programa

06.50 – Iz dana u dan...

07.00 – Dobro jutro TK, jutarnji program

10.00 – Top shop

10.15 – Alhemija Balkana: Crna Gora (r)

10.45 – Zelena karta, informativni program (r)

11.15 – Vikend studio, informativni program (r)

11.50 – Iz dana u dan...

11.55 – Epp

12.00 – Vijesti

12.05 - Naša mala kuhinja, kulinarski show

12.10 – Strasti, igrana serija (r)

13.00 – Top shop

13.15 – Afrika na dlanu, strani dokumentarni program (r)

14.00 – Sport klub, sportski program (r)

14.30 – Virus attack, dječiji program

14.45 – Nody, dječiji  program

15.00 – Moj mali poni, dječiji program

15.15 – Poštar Pat, dječiji  program

15.40 – Top shop

- - -    – Pregled programa

16.00 – Dnevnik 1

- - -    – Epp

16.15 – Slatka ljubav, serijski program  (r)

17.00 – BH veza, informativni program

17.45 – Zdravlje je najpreče, informativni program

18.00 – Danas popodne: Sport 7, otvoreni program

18.45 - Naša mala kuhinja, kulinarski show

18.50 – Epp

19.00 – Dnevnik 2

19.30 – Skrivena kamera, zabavni program

- - -    – Epp

20.00 – Slatka ljubav, serijski program

20.50 – Vremenska prognoza

20.55 - Naša mala kuhinja, kulinarski show

- - -    - Epp

21.00 - Prva noć, kulturno-zabavni program

22.00 - Otisak, informativni program

23.00 – Glas Amerike, informativni program

23.30 – Dnevnik 2, informativni program (r)

00.00 – Pregled programa za utorak

UTORAK, 10.01.2017:

06.45 – Najava programa

06.50 – Iz dana u dan...

07.00 – Dobro jutro TK, jutarnji program

10.00 – Top shop

10.15 – Zdravlje je najpreče, informativni program (r)

10.30 – BH veza, informativni program (r)

11.15 – Glas Amerike, informativni program (r)

11.50 – Iz dana u dan...

11.55 – Epp

12.00 – Vijesti

12.05 - Naša mala kuhinja, kulinarski show

12.10 – Strasti, igrana serija (r)

13.00 – Top shop

13.15 – Otisak, informativni program (r)

14.00 – Evropa u fokusu, informativni program

14.30 – Virus attack, dječiji program

14.45 – Nody, dječiji  program

15.00 – Moj mali poni, dječiji program

15.15 – Poštar Pat, dječiji  program

15.40 – Top shop

- - -    – Pregled programa

16.00 – Dnevnik 1

- - -    – Epp

16.15 – Slatka ljubav, serijski program (r)

17.00 – BH veza, informativni  program

17.45 – Zdravlje je najpreče, informativni program

18.00 – Danas popodne: Putokaz, otvoreni program

18.45 - Naša mala kuhinja, kulinarski show

18.50 – Epp

19.00 – Dnevnik 2

19.30 – Skrivena kamera, zabavni program

- - -    – Epp

20.00 – Slatka ljubav, serijski program

20.55 - Naša mala kuhinja, kulinarski show

- - -    – Epp

21.00 – Intervju 20, informativni  program

22.00 – Liberty tv, magazin

22.30 – Bez predrasuda, dokumentarni program

23.00 – Glas Amerike, informativni program

23.30 – Dnevnik 2 (r)

00.00 – Pregled programa za srijedu

SRIJEDA, 11.01.2017:

06.45 – Najava programa

06.50 – Iz dana u dan...

07.00 – Dobro jutro TK, jutarnji program

10.00 – Top shop

10.15 – Zdravlje je najpreče, informativni  program (r)

10.30 – BH veza, informativni program (r)

11.15 – Glas Amerike, informativni program (r)

11.50 – Iz dana u dan...

11.55 – Epp

12.00 – Vijesti

12.05 - Naša mala kuhinja, kulinarski show

12.10 – Strasti, igrana serija (r)

13.00 – Top shop

13.15 – Intervju 20, informativni program (r)

14.00 – Liberty tv,  informativni program

14.30 – Virus attack, dječiji program

14.45 – Nody, dječiji  program

15.00 – Moj mali poni, dječiji program

15.15 – Poštar Pat, dječiji  program

15.40 – Top shop

- - -    – Pregled programa

16.00 – Dnevnik 1

- - -    – Epp

16.15 – Slatka ljubav, serijski program  (r)

16.15 – BH veza, informativni program

17.45 – Hod vijekova, dokumentarni program

18.00 – Danas popodne: U službi zdravlja, otvoreni program

18.45 - Naša mala kuhinja, kulinarski show

18.50 – Epp

19.00 – Dnevnik 2

19.30 – Skrivena kamera, zabavni program

- - -    – Epp

20.00 – Slatka ljubav, serijski program

20.55 - Naša mala kuhinja, kulinarski show

- - -    – Epp

21.00 – Pjesmom  o Bosni, kulturno-zabavni program

22.00 – Atlas država svijeta, strani dokum. program

23.00 – Glas Amerike, informativni program

23.30 – Dnevnik 2 (r)

00.00 – Pregled programa za četvrtak

ČETVRTAK, 12.01.2017:

06.45 – Najava programa

06.50 – Iz dana u dan...

07.00 – Dobro jutro TK, jutarnji program

10.00 – Top shop

10.15 – Hod vijekova, dokumentarni program (r)

10.30 – BH veza, informativni program (r)

11.15 – Glas Amerike, informativni program (r)

11.50 – Iz dana u dan...

11.55 – Epp

12.00 – Vijesti

12.05 - Naša mala kuhinja, kulinarski show

12.10 – Strasti, igrana serija (r)

13.00 – Top shop

13.15 – Bojno polje, strani dokumentarni program (r)

13.35 – Bez predrasuda, dokumentarni program

14.00 – Slavni parovi, strani dokumentarni program (r)

14.30 – Virus  attack, dječiji program

14.45 – Nody, dječiji  program

15.00 – Moj mali poni, dječiji program

15.15 – Poštar Pat, dječiji  program

15.40 – Top shop

- - -    – Pregled programa

16.00 – Dnevnik 1

- - -    – Epp

16.15 – Slatka ljubav, serijski program (r)

17.00 – BH veza, informativni program

17.45 – Hod vijekova, dokumentarni program

18.00 – Danas popodne: Viva la musica, otvoreni program

18.45 - Naša mala kuhinja, kulinarski show

18.50 – Epp

19.00 – Dnevnik 2

19.30 – Skrivena kamera, zabavni program

- - -    – Epp

20.05 – Slatka ljubav, serijski program

20.55 - Naša mala kuhinja, kulinarski show

- - - - – Epp

21.00 – Aktuelno, informativni  program

22.00 – D*Artanjan i tri mušketira, igrana serija

23.00 – Glas Amerike, informativni program

23.30 – Dnevnik 2 (r)

00.00 – Pregled programa za petak

PETAK, 13.01.2017.

06.45 – Najava programa

06.50 – Iz dana u dan...

07.00 – Dobro jutro TK, jutarnji program

10.00 – Top shop

10.15 – Hod vijekova, dokumentarni program (r)

10.30 – BH veza, informativni program (r)

11.15 – Glas Amerike, informativni program (r)

11.50 – Iz dana u dan...

11.55 – Epp

12.00 – Vijesti

12.05 - Naša mala kuhinja, kulinarski show

12.10 – Strasti, igrana serija (r)

13.00 – Top shop

13.15 – Aktuelno, informativni program (r)

14.00 – Perspektiva, informativni program (r)

14.30 – Vjerski program

15.00 – Virus  attack, dječiji program

15.15 – Poštar Pat, dječiji  program

15.40 – Top shop

- - -    – Pregled programa

16.00 – Dnevnik 1

- - -    – Epp

16.15 – Slatka ljubav, serijski program (r)

17.00 – BH veza, informativni  program program

17.45 – Hod vijekova, dokumentarni program

18.00 – Danas popodne: Weekend, otvoreni program

18.45 - Naša mala kuhinja, kulinarski show

18.50 – Epp

19.00 – Dnevnik 2

19.30 – Skrivena kamera, zabavni program

- - -    – Epp

20.05 – Slatka ljubav, serijski  program

20.55 - Naša mala kuhinja, kulinarski show

- - -    – Epp

21.00 – Ubistvo, igrana serija

22.00 – D*Artanjan i tri mušketira, igrana serija

23.00 – Glas Amerike, informativni program

23.30 – Dnevnik 2 (r)

00.00 – Pregled programa za subotu

SUBOTA, 07.01.2017:

06.45 - Najava programa

06.50 - Iz dana u dan...

07.00 - Vijesti

07.05 - Božić na selu, dokumentarno-zabavni program

07.55 - Naša mala kuhinja, kulinarski show

08.00 - BH veza: Novi dan zove, jutarnji program

10.00 - Top shop

10.15 - Priča o Božiću, dječiji program

11.15 -             Glas Amerike, informativni program (r)

11.50 - Iz dana u dan...

11.55 - Epp

12.00 - Vijesti

12.05 - Naša mala kuhinja, kulinarskis how

12.10 - Teodulija, koncert pravoslavne duhovne muzike

13.00 - Top shop

13.15 - S vjetrom u leđa: Božić, film

14.40 - Legende, snimak koncerta

15.40 - Top  shop

- - -    - Pregled programa

16.00 - Dnevnik 1

16.15 - Radost duše, otvoreni božićni program

17.45 - Hod vijekova, dokumentarni program

18.15 - Iz ljubavi prema domaćem, zabavni program

18.45 - Naša mala kuhinja, kulinarski show

18.50 - Epp

19.00 - Dnevnik 2

19.30 - Skrivena kamera, zabavni program

- - -    - Epp

20.05 - D*Artanjan i tri mušketira, igrana serija

20.55 - Naša mala kuhinja, kulinarski show

21.00 - Božićna romansa, film

22.30 - Elitna jedinica, igrana serija

23.30 - Koncerti zvijezda, muzički program

00.30 - VOA Vikend studio, informativni program

01.00 - Dnevnik 2 (r)

01.30 - Pregled programa za nedjelju

NEDJELJA, 08.12.2017:

06.45 – Najava programa

06.50 – Iz dana u dan....

07.00 – Vijesti

07.05 – Divlji u srcu, serijski program (r)

07.55 - Naša mala kuhinja, kulinarski show

08.00 – Hod vijekova, dokumentarni program (r)

08.30 – Agro kanal, informativni program (r)    

09.00 – Povratak, informativni program (r)

09.30 – Eko sat, informativni program (r)

10.00 – Top shop

10.15 – Put kroz Liliput, program za djecu

10.45 – Sveznajuće ostrvo, dječiji program

11.00 – Obojeni svijet, dječiji program (r)

11.45 – Nody, dječiji program

11.50 – Iz dana u dan...

11.55 – Epp

12.00 – Vijesti

12.05 - Naša mala kuhinja, kulinarski show

12.10 – Veliki sportski dueli, dokumentarno-zabavni program (r)

13.00 – Top shop

13.15 – Oči duše, igrana serija

13.45 – Alhemija Balkana: BiH, dokumentarno-zabavni program (r)

14.30 – Pjesmom o Bosni, zabavno-muzički program (r)

15.40 – Top shop

- - -    – Pregled programa

16.00 – Dnevnik 1

16.15 – Nedjeljno popodne, kulturno-zabavni program

18.00 – Svjetla pozornice, zabavno-muzički program

18.45 - Naša mala kuhinja, kulinarski show

18.50 – Epp

19.00 – Dnevnik 2

19.30 - Naša mala kuhinja, kulinarski show

19.35 – Skrivena kamera, zabavni program

- - -    – Epp

20.00 - Valentino zvijezde, muzičko show program

22.30 – Elitna jedinica, igrana serija

23.30 – VOA Vikend studio, informativni  program

00.00 – Dnevnik 2 (r)

00.30 – Pregled programa za ponedjeljak

RTVTK na Facebooku

RTVTK na Google Plus

350x500-1

SEDMIČNA ŠEMA TV TK TUZLA

tvayin herarcakum 2                                                  

Opširnije:SEDMIČNA ŠEMA TV TK TUZLA

Korisnik